Stichting Smelts Schuur

Op 18 december 1998 werd door de heren Herman Stegeman en Guus Tijhof de "Stichting Smelts Schuur" opgericht. Het doel van de stichting is het bevorderen van de instandhouding van één of meer bouwwerken, in het bijzonder van bouwwerken in de gemeente Vriezenveen met historische en/of bouwkundige waarde, alles in het ruimste zin van het woord.

De Smeltsschuur, die onlangs geheel gerestaureerd is, is vanaf de weg moeilijk te zien. Vanuit deze schuur vertrokken vele Rusluie met hun linnen handel naar St. Petersburg. In het museum Oud Vriezenveen kunt u meer te weten komen over de Rusluie. De ingang van de Smeltsschuur kunt u vinden via de parkeerplaats van Eshuisbouwmaterialen aan het Oosteinde.

De Smelts Schuur wordt elk jaar op Open Monumentendag voor het publiek opengesteld.

Naam: Stichting Smelts Schuur

Zetel: Vriezenveen

Oprichting: 18-12-1998

KvK-nummer: 06089147

Bankrekening: NL86RABO 0368 8607 95 t.n.v. Stg. Smelts Schuur te Vriezenveen

ANBI publicatie 2022