Gemeentesecretarissen Gemeente Vriezenveen

1617/1618

Fredericus Sibrandi

Gerichtsschrijver en schoolmeester te Vriezenveen in 1617/1618, tevens koster.

1619-1627

Joannes Bonecamp (Boomcamp), geboren in het Stift Munster.

Van 1619 tot 1927 gerichtsschrijver en schoolmeester. Kwam in 1611 naar Twente. Hij werd op 16 mei 1638 opnieuw aangesteld en op 23 oktober 1647 in zijn betrekking gecontinueerd.

1645/1648

Johan Fronten (Johannes)

Gerichtsschrijver en schoolmeester te Vriezenveen in 1645 en 1648..

1665

Frederick Gerhard

1676

Joannes Vrijlingh

Student te Deventer in 1665. Gerichtsschrijver en schoolmeester te Vriezenveen in 1676. Schoolmeester te Vriezenveen in 1683. Zoon van Joannes Vrijlingh, predikant te Vriezenveen.

Zie: Website Harry Vrielink.

1684-1709

Johannes Herrewigh, gehuwd (1) met Jenneken Swams, gehuwd (2) voor de kerk op donderdag 20 maart 1687 te Vriezenveen met Maria Magdalena Boudens.

Gerichtsschrijver te Vriezenveen van 1684 tot 1709. Schoolmeester te Vriezenveen in 1684. Op 25 mei 1691 werd hij aangesteld tot verwalter-schultus, verwalter-secretaris in 1743.

1709-1710

dr. Joachim Rutger Liens, overleden op woensdag 3 september 1721.

Secretaris te Vriezenveen van 1709 tot 1710, daarna secretaris en advocaat te Almelo. Zoon van Joachim Liens, predikant te Vriezenveen.

1710-1731

Jan Dirk Bitter

Secretaris te Vriezenveen van 1710 tot 1731.

1684-1709

Johannes Herrewigh, gehuwd (1) met Jenneken Swams, gehuwd (2) voor de kerk op donderdag 20 maart 1687 te Vriezenveen met Maria Magdalena Boudens.

Gerichtsschrijver te Vriezenveen van 1684 tot 1709. Schoolmeester te Vriezenveen in 1684. Op 25 mei 1691 werd hij aangesteld tot verwalter-schultus, verwalter-secretaris in 1743.

1750-1766

Nicolaas Harwigh, gehuwd voor de kerk (1) op zondag 12 juni 1718 te Almelo met Johanna Jansen schol, gehuwd voor de kerk (2) op zaterdag 24 juli 1756 te Almelo met Janna Bolk.

Procurator in 1722, 1728 en 1748, secretaris te Vriezenveen van 1750 tot 1766.

1766-1780

Adolph Hendrick Bartelink, gedoopt op woensdag 25 september 1709 te Vriezenveen, gehuwd voor de kerk (1) met Stijntjen Engbers, gehuwd voor de kerk (2) op 48-jarige leeftijd op vrijdag 16 december 1757 te Vriezenveen met Gesina van der Poel.

Sluiswachter te Vriezenveen vanaf 1723, secretaris te Vriezenveen van 1766 tot 1780.

1780-1787

Christiaan Adolph Bartelink, gedoopt op dinsdag 26 december 1758 te Vriezenveen, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op dinsdag 12 november 1782 te Almelo met Aleijda Bartelink.

Secretaris van 1780 tot 1787.

1787-1788

Frederik Reinhard Heck, geboren te Almelo.

Secretaris te Vriezenveen van 1787 tot 1788.

1795

B. ten Bruggencate

Secretaris te Vriezenveen in 1795.

1798

Albert de Groot, gedoopt op zondag 16 juni 1748 te Vriezenveen, overleden op woensdag 2 juli 1806 te Vriezenveen op 58-jarige leeftijd.

Secretaris te Vriezenveen in 1798.

1798-1806

Johannes Kruijs, geboren op donderdag 21 september 1769 te Vriezenveen, gedoopt op zondag 24 september 1769 te Vriezenveen, overleden op vrijdag 18 april 1806 te Vriezenveen op 36-jarige leeftijd.

Secretaris te Vriezenveen van 1798 tot 1806.

07-10-1818 t/m 1831

Gerrit Engels, 'Bwattergaitien', gedoopt op zondag 19 december 1790 te Ootmarsum, overleden op vrijdag 19 november 1869 te Vriezenveen op 78-jarige leeftijd, gehuwd op 22-jarige leeftijd op vrijdag 2 april 1813 te Vriezenveen met Johanna Derks, 24 jaar oud, gedoopt op zondag 18 januari 1789 te Vriezenveen, overleden op donderdag 25 oktober 1855 te Vriezenveen op 66-jarige leeftijd.

Engels werd op 28 maart 1811 bij besluit van den Prefect benoemd tot Maire van Vriezenveen. Hij werd met de tegelijkertijd benoemde gemeenteraadsleden op 11 april 1811 plechtig geïnstalleerd door mr. G.J.O.D. Dikkers, als daartoe door den heer Sous Prefect gecommitteerd, nadat elk afzonderlijk den volgenden eed had afgelegd: "Ik zweer gehoorzaamheid aan de Instellingen des Rijks en getrouwheid aan den Keizer". Op 7 oktober 1818 werd hij door Gedeputeerde Staten van Overijssel benoemd tot secretaris van Vriezenveen, onder den schout Jan Kruijs. In 1831 volgde hij Jan Kruijs op als burgemeester van Vriezenveen. In 1852 werd hij eervol ontslagen bij Koninklijk Besluit van 27 januari 1852.

Burgemeester Engels

1852-1856

Hendrik Arnold Engels, geboren op vrijdag 16 december 1825 te Vriezenveen, overleden op donderdag 21 oktober 1886 te Vriezenveen op 60-jarige leeftijd, gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 13 september 1856 te Vriezenveen met Emma Wilhelmina Kunst, 25 jaar oud, geboren op dinsdag 19 oktober 1830 te Vriezenveen, overleden op dinsdag 24 april 1906 te Vriezenveen op 75-jarige leeftijd.

Secretaris te Vriezenveen van 1852 tot 1856, gemeenteontvanger te Vriezenveen in 1860, medeoprichter stoomweverij fa. Weitzel, Jansen & Cie te Vriezenveen, fabrikant in 1861 en 1864, commissionair in 1867, gemeenteontvanger te Vriezenveen van 1879 tot 1886.

Van 1856 tot 1922 werd het ambt van secretaris steeds waargenomen door de burgemeester.

H.A. Engels

12-12-1922 t/m 01-01-1955

Fillippus Stoffer Muller, geboren op donderdag 28 februari 1889 te Vlagtwedde, gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 1 september 1921 te Vriezenveen met Gerritdina Bom, 28 jaar oud, geboren op zaterdag 29 oktober 1892 te Vriezenveen, gedoopt op zondag 4 december 1892 te Vriezenveen.

Klerk op een belastingkantoor van 1901 tot 1904, werkzaam bij de Rijksverzekeringsbank te Assen van 1904 tot 1907, werkzaam bij de voogdij-administratie aan de weesinrichting te Neerbosch van 1907 tot 1916, ambtenaar ter secretarie te Anloo van 1916 tot 1 augustus 1918, commies ter secretarie te Vriezenveen van 1 augustus 1918 tot 12 mei 1922, gemeentesecretaris te Vriezenveen van 12 mei 1922 tot 1 januari 1955. Werd wegens pensioengerechtigde leeftijd op zijn verzoek eervol ontslagen per 1 januari 1955.

F.S. Muller

Vanaf 01-01-1955

Arend Masselink