Predikanten Hervormde Gemeente te St. Petersburg

20-11-1717 t/m 02-1724

Hermanus Gerardus Grube, overleden in februari 1724 te St. Petersburg.

Op 6 september 1717 gekomen uit Amsterdam. De diensten werden gehouden in het kerkgebouw der Luthersche Duitsche Gemeente. Zijn traktement bedroeg 200 roebel plus een knechtengeld van 30 roebel en huishuur van 100 roebel.

Tijdens de ziekte van ds. Grube werden de diensten tijdelijk waargenomen door ds. Sandberg, die op reis was naar Moskou en daarna door ds. Benning, die van Moskou kwam. 20-10-1724 t/m 23-02-1744

Gerardus Cramer

Op 4 september 1724 gekomen uit Amsterdam. Beroepen op een salaris van fl. 1.075,= met vrije woning, vuur en licht voor den tijd van 4 jaar. Hij bleef tot aan zijn dood in februari 1744. Door ds. Cramer werden van 1724 tot 1744 278 kinderen gedoopt, 100 nieuwe lidmaten aangenomen en 80 huwelijken gesloten.

Leden van de kerkeraad waren in 1724 Jacob Barts en Jacobus Minne. Voorzanger was Lucas Tromp en koster Johan Godfried Cruijs in 1726. 10-1745 t/m 29-09-1749

Johan Frederik Hendrik Carp

Hervormde Gemeente te St. Petersburg

Gedurende de vacature van 1749 tot 1770 werd het predikambt enigen tijd, n.l. van mei 1769 tot november 1769 waargenomen door Ludwig Ernst Emmelius, proponent. De kerkeraad bond "het echter niet convenabel hem langer op den predikstoel te admitteren, veel minder in consideratie te nemen, hem als predikant te beroepen".

30-09-1770 t/m 14-05-1775

Jacobus Gargon

15-01-1777 t/m 23-07-1798

Johs. Henrs. Laurs. Reuter

13-07-1802 t/m 07-12-1808

Gerard Moritz Lamping

05-12-1809 t/m 05-1815

Daniel Johannes Janssen

13-06-1816 t/m zomer 1817

Derk de Clercq

06-1819 t/m 28-06-1842

Erco Arnoldus Jacobus Tamling, gehuwd met Emma Louise von Vangerow.

foto: Vereniging Oud Vriezenveen

25-10-1842 t/m 03-09-1867

dr. Wilhelm Leonard Welter

03-09-1867 t/m 06-04-1872

Jacob Hendrik Kunst, geboren op maandag 20 maart 1837 te Vriezenveen, overleden op zaterdag 12 maart 1881 te Sommeren op 43-jarige leeftijd, gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 11 juli 1861 met Helena Gezina Moulin.

Kunst studeerde theologie te Leiden. Zijn eerste standplaats was Venlo. Hier verbleef hij van 1861 tot 1867. In 1867 kwam hij in St. Petersburg op proef preken. Op 25 mei 1867 werd hij met grote meerderheid van stemmen tot predikant te St. Petersburg gekozen. Hij werd op 3 september 1867 door ds. Welter in de Duitse taal bevestigd. De bezoldiging was aanvankelijk 3.000 Rbl., maar werd in 1870 op 3.600 Rbl. gebracht. Wegens ziekte werd hij in de winter van 1871/1872 verhinderd zijn ambt waar te nemen en vraagt hij op 6 april 1872 zijn ontslag. Zijn pensioen bedraagt f 2.000, bij zijn overlijden overgaande op zijn weduwe en kinderen, tot het jongste kind de leeftijd van 20 jaar zal bereikt hebben. Na zijn diensttijd heeft hij enige jaren ambteloos gewoond in Tubingen (Wustemberg) en is daarna nog predikant geweest te Someren en Lierop van 1876 tot 1881. Op 6 maart 1881 werd hij beroepen naar Oud- en Nieuw-Gastel. Enkele dagen later overleed hij echter op 43-jarige leeftijd.

31-03-1872 t/m 19-04-1873

dr. Wilhelm Leonard Welter

19-04-1873 t/m 30-09-1902

Hinderikus Adolphus Gillot, geboren op woensdag 26 oktober 1836 te Groningen, overleden op zondag 24 december 1916 te St. Petersburg [Rusland] op 80-jarige leeftijd, gehuwd op 26-jarige leeftijd op dinsdag 20 januari 1863 te Jutphaas met Hermina Christina Moquette, geboren in 1835 te Amsterdam, overleden op dinsdag 16 januari 1894.

Ds. Gillot was student Theologie te Leiden in 1856. Hierna was hij predikant te Eierland (Texel) (1863-1865), Assendelft (1865-1869 en Zierikzee (1869-1873). Op 12 november 1872 beroepen te St. Petersburg. Op voorstel van den kerkeraad vertoefde hij enige tijd in Hannover om de Duitse taal te beoefenen. Hij aanvaardde zijn ambt te St. Petersburg op 19 april 1873 op een trachement van 5000 Rb. Op 18 april herdacht hij zijn 25-jarig ambtsbediening bij de gemeente te St. Petersburg. In 1902 werd hij emeritus en bleef te St. Petersburg wonen, alwaar hij in 1916 overleed.

01-10-1902 t/m 01-10-1912

Frederik Carel Antonius Pantekoek, geboren op vrijdag 3 juni 1859 te Charlois [België], overleden op donderdag 6 december 1917 te Ginneken op 58-jarige leeftijd, begraven op maandag 10 december 1917 te Ginneken, gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 3 januari 1889 te Breda met Elisabeth Wilhelmina Vethake, geboren te Weesp.

Studeerde theologie in Leiden. Zijn 1e standplaats was 's-Heerenberg (1889-1892, daarna Wolvega (1892-1893, Bovenkarspel (1893-1896), Tiel (1896-1900), Bolsward (1900-1901) en nogmaals in Tiel (1901-1902). Hij kwam in 1901 naar St. Petersburg en was daar 10 jaar werkzaam. In 1912 legde hij de bediening neer. Hij verloor in St. Petersburg 2 van zijn 3 kinderen. Na zijn vertrek uit St. Petersburg was hij nog predikant te Zaltbommel vanaf 6 juni 1913 en ontving daar, wegens lichaamszwakte, zijn emeritaat op 1 oktober 1917. Hij heeft zich toen gevestigd in Ginneken en is aldaar in 1917 overleden.

05-10-1914 t/m 02-06-1919

dr. Herman Pieter Schim van der Loeff, geboren op woensdag 10 december 1879 te Utrecht, overleden op maandag 10 januari 1949 te Heemstede op 69-jarige leeftijd, gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op donderdag 20 oktober 1904, gescheiden, met Bertha Johanna Verdam, gehuwd (2) met Henrietta Paulina Fransen van de Putte.

Ds. Schim van der Loeff was van november 1904 tot Pasen 1909 als Remonstrant Predikant werkzaam te Doesburg, daarna tot augustus 1914 in Boskoop. Vandaar werd hij in september 1914 naar St. Petersburg beroepen en begon zijn dienst aldaar in november, een paar maanden na de oorlogsverklaring met Duitsland. Door de tijdsomstandigheden genoodzaakt, geschiedde de benoeming niet als voorheen door stemming van de gemeenteleden. Ds. Schim van der Loeff heeft een tijdlang te Moskou gevangen gezeten. Hij verliet St. Petersburg in mei 1920 met "de Lingstroom" en vestigde zich in Heemstede vanaf mei 1934. Voor zijn vestiging aldaar vertoefde hij vele jaren, van 1920 tot 1933, in het buitenland.

Toen de Bolsjewieken in 1917 in Rusland aan de regering kwamen, werd de Hollandsche Kerk in beslag genomen. Dit was op 25 oktober (Russ. stijl, 9 november, Holl. stijl).