Veenmuseum Vriezenveenseveld

Het leven en werken in het veen uitgebeeld aan de hand van authentieke veenhutten, maquette, landkaarten en expositiemateriaal. Maak een ritje over het smalspoor en laat u rondleiden in het Veenmuseum. Het geven van informatie over het ontstaan, de ontginning van het veen en de invloed op de huidige structuur van het landschap. Het landschap rond Vriezenveen is in de loop van de geschiedenis vele malen van karakter veranderd door de invloed van de natuur en van de mens. Via een ondoordringbaar moeras is het, door ontginning en clutivering tot een veelzijdig gebruikt landschap geworden. Door deze ontwikkeling is veel van het oorspronkelijke van het het landschapen de omstandigheden waarin de mensen hier moesten leven, verloren gegaan. Om zoveel mogelijk de cultuur en de resten van het oude landschap te bewaren is het veenmuseum opgericht. Het gebiede warin het museum ligt, kenmerkt zich door agrarische en door aan veen verwante activiteiten. Er heerst dan ook de, in de maatschappij zo vaak ontbeerde, rust waardoor de natuur nog zijn eigen gang kan gaan. Hard werken en armoede kenmerkten de omstandigheden van de veenarbeiders. Met de in het gebied gevestigde landbouwers ging het iets beter, maar welvaart was er in die dagen nergens. Van deze aspecten laat het museum het nodige zien. Ook de ontwikkeling van het dorp Vriezenveen tussen het begin van de 14e eeuw en heden wordt belicht. Het veenmuseum Vriezenveenseveld is gevestigd aan de Paterswal, een weg tussen Sibculo en Vriezenveen. In vroeger dagen maakte deze weg onderdeel uit van de verbindingsroute tussen het klooster van Sibculo en de stad Almelo. Het waren vooral de paters die van deze weg gebruik maakten. De weg werd gevormd door een soort wal die iets hoger lag dan de omringende moerrassen.

Informatie

Bron: Veenmuseum Vriezenveenseveld.

  • Veenmuseum Vriezenveenseveld Paterswal 11 7671 TB Vriezenveen Tel. (0546) 658175 Website: www.veenmuseum.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag: 09:00 - 15:00 uur Vrijdag: 09:00 - 11:30 uur Zondag: 13:00 - 16:30 uur (van april tot oktober) Groepsbezoek op afspraak ook buiten openingstijden. Prijzen Er wordt een vrijwillige bijdrage verwacht. LiggingHet veenmuseum ligt aan de Paterswal, tussen Sibculo en Vriezenveen en is met de fiets en auto goed bereikbaar. Er zijn voldoende parkeerplaatsen. Het veenmuseum ligt zeer nabij de fietsroute LF 14a en LF 14b. En vormt een welkome afwisseling en een uitstekend rustpunt. Kinderen maar ook volwassenen kunnen een rondrit maken met een originele veentrein op het karakteristieke smalspoor. Bijzonderheden Het museum is in aanbouw hierdoor loont het de moeite om vaker een bezoek te brengen. Het Veenmuseum Vriezenveenseveld is een cultureelhistorisch monument met een aantal oogmerken waaronder: Het bewaren van het landschap dat overgebleven is na de drooglegging van het grote veengebied dat oorspronkelijk de naam "Almelerveen" droeg.
  • Het tonen van de leef- en werkomstandigheden van de ontginners van het veen.