Predikanten Hervormde Gemeente te Moskou

In 1575 moet er te Moskou reeds een Hervormde Gemeente zijn geweest, die grotendeels uit Nederlanders bestond. In 1703 besloot men een stenen gebouw te zetten. Nicolaas Witsen gaf hiervoor een grote bijdrage, daarom werd zijn wapen boven de deur der kerk geplaatst. Na 1703 zijn er 2 predikanten geweest tot 1724. In 1737 zijn de registers der Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Moskou door brand verloren gegaan. Na de dood van ds. van Santbergen in 1740 werd het getal der Hollandse ledematen te Moskou steeds geringer, de Duitse en Franse namen toe, zodat later steeds leraren werden beroepen die in deze beide talen konden preken.

Johannes Krawinkel (Johan Kraaiwinkel, Kraiwinkel), overleden in 1667 te Moskou.

Zie: Website Pieter Cramwinckel.

1680-1704

Theodoor Schoonderweit, geboren te Vianen, overleden in 1704.

Een man van grootte geleerdheid, die in 1680 het predikantsambt aanvaardde en daarin bleef tot zijn overlijden in het jaar 1704.

1703-1714

Engelbert Dorper, geboren te Elberfeld.

Proponent te Amsterdam, van waar hij in 1703 naar Moskou werd beroepen. Hij bleef daar tot 1714.

1704-1718

Johannes van Alkemade, gehuwd met Regina van Lingen.

Komende van Amsterdam. Was van 1704 tot 1718 te Moskou. Hij werd in 1718 beroepen te Wijk aan Zee.

1716-1724

Frans Buning

Predikant te Bierum (Gr.). Was van 1716 tot 1724 te Moskou en is vandaar vertrokken naar Hoogezand.

1724-1740

Willem Theodoor van Santbergen, geboren te Zutphen, overleden in 1740.

Was predikant te Moskou van 1724 tot zijn overlijden in 1740.