Ken uw dorp en heb het lief

Index van persoonsnamen van Ken uw dorp en heb het lief... Vriezenveen

Tussen 1945 en 1954 publiceerde Herman Jansen (1899-1965), bij Vriezenveners ook bekend onder de bijnaam Miet'n Herman, talrijke artikelen over Vriezenveense families. Hij deed dit als hoofdredacteur van de dorpskrant "De Vriezenveense Courant". De artikelenreeks is dusdanig omvangrijk dat feitelijk de gehele dorpsgeschiedenis is beschreven. Herman Jansen steunde daarbij sterk op het onderzoekswerk van Dr. L.Jonker (1866-1940), een Vriezenveense arts uit het bekende Vriezenveense geslacht Jonker. Dr. Jonker verzamelde gedurende zijn leven ontzettend veel genealogische info en legde dit ook systematisch vast. De resultaten hiervan zijn nog steeds raadpleegbaar bij het Documentatiecentrum van de Vereniging Oud Vriezenveen in het Historisch Museum Vriezenveen. Herman Jansen verrichtte ook zelf veel historisch onderzoek en zijn werk is naast het werk van dokter Jonker van onschatbare waarde voor de geschiedschrijving van Vriezenveen.

De Vereniging Oud Vriezenveen erkende het grote belang van de artikelenreeks van Herman Jansen en richtte de "Stichting Ken uw dorp" op met het doel de gepubliceerde artikelenreeks gebundeld uit te brengen en op deze wijze voor het nageslacht te bewaren. Dit gebeurde in 1999 door F.D. Boswinkel, H.J. Bramer-Jansen, J.H. Nijkamp en H. Stegeman, die namens de stichting de uitgave van het boek "Ken uw dorp en heb het lief" verzorgden. Het boek is uitgebracht onder ISBN nummer 90 9012 824 7 en in het Historisch Museum Vriezenveen (anno 2013) nog steeds verkrijgbaar.

Wat echter onbeerde is een namenindex, waardoor het boek minder toegankelijk is dan mogelijk zou zijn. Frans Harwig (overleden in 2012, zie in memoriam) erkende deze leemte ook en maakte aan de hand van het boek zelf een namenindex voor eigen gebruik. Daan Vossebeld kwam op het idee de namenindex te digitaliseren, zodat het werk van Frans tot voordeel van alle bezitters van het boek "Ken uw dorp en heb het lief" kan strekken.

Tijdens het samenstellen van de digitale namenindex kwamen we soms fouten tegen, zowel in de namenindex van Frans Harwig als in het boek zelf. Deze fouten hebben we hersteld. Bij de (enkele) fouten in het boek hebben we in de digitale namenindex een kanttekening geplaatst, zodat alles goed te herleiden valt.

Voor het publiceren van de digitale index van persoonsnamen hebben de Stichting Ken Uw Dorp, de Vereniging Oud Vriezenveen en Drukkerij Boswinkel en de familie Harwig toestemming verleend.

De index kan met o.a. het computerprogramma Acrobat Reader geraadpleegd en/of geprint worden via www.historischmuseumvriezenveen.nl en www.onweersberkhof.com. Zodoende kan eenvoudig op namen worden gezocht. We hopen met de publikatie van de index de geschiedenis van Vriezenveen en zijn families veel toegankelijker te hebben gemaakt.

Wijzigingsvoorstellen kunnen gestuurd worden via contact onweersberkhof.com.

Daan Vossebeld en Erik Berkhof

Nuenen, Amsterdam

17-11-2013

Personenindex Ken uw dorp en heb het lief 2013

Dit document is tot stand gekomen en geplaatst na officiële instemming door alle bij de totstandkoming van de uitgave 'Ken uw dorp en heb het lief' betrokken partijen en personen (december 2013).