Bruinehaar

Bruinehaar is een onderdeel van de gemeente Twenterand en is een buurtschap. Geografisch is Bruinehaar één geheel met de Striepe dat in de Graafschap Bentheim ligt, omringd door uitgestrekte venen die later ontgonnen werden. Het landgoed "De Bruinehaar" behoort toe aan de Graaf van Rechteren Limpurg.

Ligging van de buurtschap: Aan de grens met Duitsland (Grafschaft Bentheim), tussen de grenspalen 97 en 99, ingebed tussen de gemeentegrenzen van Tubbergen, Hardenberg en de Engbertsdijksvenen (natuurreservaat/wetland, ca. 950 ha).

Vanaf 1416 was het een weidegebied voor de schapen van het klooster Groot Galilea in Sibculo en nadien, vanaf 1600, voor die van de boeren van De Striepe, Mander, Vasse en Geesteren. Hierdoor ontstond een groot heidegebied.

In 1677 komen we voor het eerst de naam Bruinehaar tegen in een oud document. Bebouwing vond plaats vanaf 1711. In plusminus 1780 werd op "de brink", op de ook wel genoemde "Achterhaar", het eerste particuliere schooltje gesticht door 7 gezinnen, aan weerskanten van de grens.

Op de plaats waar nu het dorpshuis staat werd het tweede schooltje in gebruik genomen. De derde school werd in 1929 enkele tientallen meters links van de oude school gebouwd en in 1998 weer afgebroken. Op dit voormalige schoolplein zijn nu twee nieuwe woningen gekomen. Het dorpshuis wordt gebruikt voor kerkdiensten van de Ned. Hervormde kerk, behorend onder Tubbergen, maar ook voor andere activiteiten, voor de ongeveer 60 gezinnen die hier nu wonen.

De gronden die aan weerszijden van de Gravenlandweg en langs de Driehoeksweg ontgonnen werden worden benut voor akkerbouw en veeteelt. De totale oppervlakte van de buurtschap is ongeveer 650 ha.