Herman Jansen

Herman Jansen - bij de Vjenneluie bjetter bekèènd as Miet'n Herman - werd op 22 december 1899 geboren in het oude, van voor 1748 daterende, Miet'n huus, in 1912 bekend als wijk 4 - 354, later als wijk IV - 470. In 1941 werd het Miet'n huus afgebroken; het maakte plaats voor het toen nieuwe winkelwoonhuis, dat thans bekend is als Westeinde 53 hoek Pastorielaan. Deze laan was vroeger in de Kaaik'nbuurte bekend als 't Allee.

Aanvankelijk was hij werkzaam bij de firma Jansen en Tilanus, welke firma in 1911 722 werknemers telde, welk aantal in 1916 was gegroeid tot 984. Al in zijn jeugd voelde hij zich aangetrokken tot de natuur en leerde de vele mooie plekjes van ons dorp en haar omgeving kennen. Ook had 't Vjenne en de Vjenneluie, 't Vjèèns en de plaatselijke historie, zijn grote interesse. Na zijn huwelijk, in 1925, woonde hij, tot aan zijn dood, aan de Almeloseweg, eerst bekend als wijk III - 380, later, midden vijftiger jaren, hernummerd in Almeloseweg 31.

Toen Drukkerij Boswinkel in 1937 plannen ontwikkelde om De Vriezenveensche Courant uit te geven, werd Herman Jansen als medewerker van de redactie gevraagd; immers, wie kende 't Vjenne en zijn bewoners beter dan Herman Jansen? Drukkerij Boswinkel had daarmee een goede keus gedaan. Gelukkig kwam Herman Jansen met zijn gezin - echtgenote, dochter en twee zoons - de oorlog goed door. Na de bevrijding kreeg Herman Jansen een volle dagtaak bij De Vjenne-kraonte en werd daarvan de hoofdredacteur; hij kon zich nu nog meer uitleven om, naast zijn verslaggeverswerk, de resultaten van zijn vele onderzoeken, waarbij hij ook het archief van dokter L. Jonker ter beschikking had gekregen, te publiceren. Hij bewees daarbij dat hij dè historicus van Vriezenveen was.

Vele (oud) leden van de, kort na de oorlog opgerichte, Afdeling Vriezenveen van de Natuurhistorische Vereniging zullen met plezier terug denken aan de vele interessante excursies onder leiding van de heren H. Sytstra en P. D. van der Kamp, en niet te vergeten: Herman Jansen. Hij was een groot kenner van bloemen en planten en was ook vooral een groot vogelkenner.

Naast één der oprichters en bestuurslid van de Vereniging Oud Vriezenveen was hij tevens de grondlegger van het Museum Oud Vriezenveen. Zijn foto hangt daar dan ook, met die van dokter L. Jonker, op de ereplaats.

Met de 'Vrienden van de Vjennesproake', welke sproake hij zo lief had, kwam hij vele malen bij elkaar. Bij de aanbieding van het eerste exemplaar van het 'Woordenboek van het Vriezenveens' van de hand van Dr H. Entjes, sprak deze, dat hij reeds in 1950 met Herman Jansen een begin maakte met het woordenboek en dat Herman Jansen de man was, waar alles omdraaide.

Ook in het Vriezenveense dorpsleven nam Herman Jansen een vooraanstaande plaats in; zo vervulde hij bijvoorbeeld het ambt van ouderling van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen en was secretaris-penningmeester van de destijds alom te Vriezenveen bekende Vereniging voor Volksontwikkeling.

Helaas liet de gezondheid de laatste jaren van zijn leven te wensen over. Herman Jansen overleed op Hemelsvaartdag 27 mei 1965. Zaterdag 29 mei 1965 vond, onder grote belangstelling, de rouwdienst plaats in de Grote Kerk van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen, waar Ds H. Binnenkamp voor ging. Vele begeleiden de rouwstoet naar de Algemene Begraafplaats te Vriezenveen. Aan het graf voerde onder meer burgemeester H.W.K. ridder Huyssen van Kattendyke het woord, waarbij hij onder meer naar vorenbracht dat Herman Jansen een grote verdienste had ten aanzien van de historie van Vriezenveen. Hij schreef over de historie na veel studie en onderzoek, eenvoudig maar met grote deskundigheid; het nageslacht zal dit nimmer mogen vergeten, aldus de burgemeester.

Bij besluit van de raad van de gemeente Vriezenveen van 9 oktober 1997 werd aan het complex, gelegen aan de Linthorstlaan en de Schout Doddestraat en waartoe het huidige hertenkamp, het oude kerkhof, de kolken, enzovoort behoort, de naam Herman Jansenpark gegeven. Op donderdag 16 juli 1998 vond de onthulling van het betreffende naambordje plaats. Nadat wethouder H. Zomer een inleidend woord had gesproken, werd de onthulling verricht door de dochter en de oudste zoon van Herman Jansen.

Dit artikel werd geschreven door Herman Stegeman en gepubliceerd in Ken Uw dorp en heb het lief ... Vriezenveen.