Kosten van het levensonderhoud in 1918

Van de heer Jan Paul van der Spek ontvingen wij een opvallende notitie uit de bijbel van de familie Meijer. Bij zijn onderzoek naar de stamreeks Meijer (www.pdehooghlaan.nl) vond hij in de familiebijbel gegevens over de kosten van levensonderhoud in 1918. Wie deze gegevens in de bijbel heeft geschreven is niet bekend, maar waarschijnlijk gaat het om Frederikus Gerhardus Meijer, die in 1872 te Vriezenveen werd geboren.

Vriezenveen 1918.

Het jaar 1918 heeft zich op aller hande wijze als een jaar van veel weder waardigheden gekenmerkt en wel in de eerste plaats als het slechtste jaar van den oorlog maar Gode zij dank het laatste. In dat jaar waren de prijzen in ons Nederland verbaasen hoog. Zoo koste bevoorbeelt

het brood, boter, koffie, tee, vleesch allemaal op kaarten en bonboekjes. Petrolie, en goede olie, Wol, Cajet

Wollen goeder en veel dingen niet te krijgen

brood kregen elk persoon 2 ons per dag

boter……………………½ pond per week

suiker ……………………………………

kofie……………..half ons in 14 dagen

Vleesch een heel enkel keer

En tot overmaat kwam daar in Ockt. nog die vrezelijke ziekte bij die over de gansche aarde veel ofvers eischte zoo dat er ook bij ons op Vriezenveen daagelijks soms 6, 7 ja eens 8 tegelijk worden begraven,

Bron: Familiebijbel van Frederikus Gerhardus Meijer (1872-1955), in bezit van Frederikus Gerhardus Reinier Meijer te Middelburg.