Geschiedenis

29 augustus 1949

Vereniging Oud Vriezenveen opgericht

Op maandagavond 29 augustus 1949 wordt in de raadzaal van het gemeentehuis te Vriezenveen de oprichtingsvergadering van de Vereniging Oud Vriezenveen gehouden. Op voordracht van de heer G. Coes wordt het voorlopige comité bij acclamatie benoemd als definitief bestuur. Het bestuur bestaat dan uit de heren Hugo Winand Tilanus, burgemeester Henri Willem Karel Ridder Huyssen van Kattendyke, Berend Kobes, Herman Jansen, Gerhard Roelofs, J. Wiltvank en Gerhardus Albertus Strootker. Het initiatief tot het oprichten van de vereniging was uitgegaan van burgemeester Ridder Huyssen van Kattendijke en Herman Jansen. In verband met het naderende vertrek van de familie Meijler uit Vriezenveen, bood de heer S.H. Meijler de vereniging een foto van zijn voorouders aan. De toespraak die hij hierbij deed

27 maart 1953

Oudheidkamer aan de Kerkstraat, in het voormalige gebouw van de pioniers in de Noord-Oostpolder, officieel geopend

De vereniging bracht haar collectie onder in enkele lokalen van de barakken die voordien in gebruik waren van de Chr. Landbouwhuishoudschool aan de Kerkstraat.

1959

Oud-voorzitter H.W. Tilanus benoemd als ere-voorzitter

1961

Oudheidkamer in het oude patriciërshuis (Jonkerhuis) aan het Westeinde 65 (vml. pand van de heer Tilanus) officieel in gebruik genomen

augustus 1962

Vereniging organiseert de reünie van de Rusluie

1963

Bestuurslid Herman Jansen ontvangt Koninklijke onderscheiding

1963

Ledenwerfactie gehouden

Tijdens de vakantie werd een ledenwerfactie gehouden, waardoor het aantal leden met ruim 100 steeg, zodat dit aantal momenteel 508 bedraagt.

1964

Gemeentebestuur wijst burgemeester Ridder Huyssen van Kattendijke aan als lid van het bestuur van de vereniging

Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 februari 1964 deelt de voorzitter mee, dat het gemeentebestuur de heer H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijke heeft aangewezen tot lid van het bestuur van de vereniging.

13 juli 1965

Vereniging installeert bouwcommissie

Tijdens de bestuursvergadering van 13 juli 1965 worden de leden van de bouwcommissie geinstalleerd, n.l. de heren G.A. Strootker (bestuurslid), A. Tijhof (bestuurslid) en J.W. Velner. Laatstgenoemde wordt tot voorzitter van de commissie aangewezen. Het bestuur verleent de leden machtiging om al de nodige maatregelen te treffen, welke tot een spoedige realisering van de bouwplannen van een museum zullen kunnen leiden.

28 december 1967

Officiële opening tentoonstelling van prentbriefkaarten en foto's van Vriezenveen

De opening werd verricht door de burgemeester van Vriezenveen. De tentoonstelling werd georganiseerd in "De Hulle" te Vriezenveen.

juni 1970

Oudheidkamer in de kelder van het nieuwe gemeentehuis ingericht

De verzameling van de vereniging werd overgebracht van het Jonkershuis naar de kelder van het nieuwe gemeentehuis.

2 april 1977

Gerhard Roelofs als erelid benoemd

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt op voordracht van het bestuur de heer Gerhard Roelofs benoemd als erelid van de vereniging.

juni/juli 1978

Ambassadeur Kruytbosch bezoekt museum

De Nederlandse ambassadeur in Kuala Lumpur Mr. Kruytbosch, achterkleinkind van de bekende Vriezenveense/Russische koopman Egbert Diederik Kruytbosch uit St. Petersburg, brengt een bezoek aan de Russische afdeling van de Oudheidkamer.

17 november 1979

Vereniging krijgt nieuw onderkomen

De Vereniging Oud Vriezenveen krijgt een nieuw onderkomen in het voormalige gemeentehuis van Vriezenveen tegenover de Grote Kerk aan het Tilanusplein. de openingshandeling werd verricht door burgemeester Van der Wolf.

juni 1982

Vereniging Oud Vriezenveen organiseert de tweede reünie van de Rusluie

september 1983

De Vereniging Oud Vriezenveen geeft een fraai fotoboekje uit

december 1983

De eerste breimachine van Jansen & Tilanus geschonken aan Oud Vriezenveen door S.M. Tilanus (Meneer Marc)

De "Bonamy" breimachine (type Paget) uit 1870.

29 april 1985

Expositie Oorlog, Verzet en Bevrijding

De Vereniging Oud Vriezenveen organiseerde van 29 april t/m 18 mei ter gelegenheid van de 40-jarige bevrijding een grote expositie in de Middenschool over Oorlog, Verzet en Bevrijding.

7 december 1987

Oudheidkamer wordt Museum Oud Vriezenveen

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt op voordracht van de voorzitter, mevr. Truus Jansen, de naam van 'Oudheidkamer' gewijzigd in 'Museum Oud Vriezenveen'.

1994

Museum Oud Vriezenveen een jaar gesloten wegens de renovatie van het museum

28 april 1995

Heropening van het gerestaureerde museum door burgemeester Vellekoop-Tanis

8 augustus 1997

Eerste huwelijk in het museum voltrokken

In 1996 verzocht de gemeente Vriezenveen, vanwege de verbouwing van het gemeentehuis, de vereniging Oud Vriezenveen om een deel van de Oudheidkamer beschikbaar te stellen voor het sluiten van huwelijken. Nadat de expositieruimte ontruimd was, werd op 8 augustus 1997 het eerste huwelijk in het museum voltrokken. Toen in 1998 de verbouwing gereed kwam, besloot de gemeente om de trouwlocatie te handhaven naast de reguliere locatie in het gemeentehuis.

18 december 1998

Stichting Smelts Schuur opgericht

29 november 2001

Opening Smelts Schuur

Burgemeester Koetje en zijn zoon Corne knipten samen het lint door, waarna de naam van het historische pand werd onthuld.

29 maart 2003

Oud Vriezenveen geeft eerste kwartaalblad "Waver 't Vjenne" uit

Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door burgemeester Helmer Koetje.

6 augustus 2003

Oud Vriezenveen organiseert eerste 'Tour de Vjenne'

De cultuurhistorische bustocht rond Vriezenveen met als thema "Langs boerenbouw en boerenland" werd vier woensdagavonden verreden.

10 november 2003

Truus Jansen-Bramer treedt af als voorzitter

17 november 2003

Boek 'Jansen & Tilanus' uitgereikt aan mevr. M. ten Bosch-Tilanus

9 februari 2004

Vereniging gaat online

De website is te vinden via www.oudvriezenveen.nl.

28 februari 2004

Redactie Waver 't Vjenne organiseert eerste lezersdag (Waverdag) in het museum

1 mei 2004

Vereniging organiseert Rotterdamse Bleekneusjesdag

juni 2004

Museum uitgeroepen tot het bekendste museum van Overijssel

Het onderzoek werd verricht in opdracht van de Stichting Kunst & Cultuur Overijssel.

17 juni 2004

Vereniging begroet 1000e lid: Brenda Harms Kikkert

14 juli t/m 11 augustus 2004

Tour de Vjenne toert 5 avonden langs molens in Twente

oktober 2005

Trouwzaal geheel gerenoveerd

februari 2005

Vereniging verwelkomt 1111e lid: Bennie Rohof

13 mei 2005Projectgroep presenteert dialect CD 'Ljaemdig Vjenne'

16 t/m 21 mei 2005

Stichting Grote Brand Vriezenveen 1905-2005 herdenkt de Grote Brand van Vriezenveen

De stichting is een initiatief van de Vereniging Oud Vriezenveen en de Stichting De Peddemorsboerderij.

22 juni t/m 10 augustus 2005

Tours de Vjenne acht maal verreden langs Havezaten in Twente

11 november 2005

Eerste Russische huwelijk in het museum voltrokken

Op vrijdagmiddag 11 november 2005 werd het eerste Russische huwelijk voltrokken in het Museum Oud Vriezenveen. De heer Ribberink en mevrouw Ulyanava, Russische van geboorte, waren de gelukkigen.

21 april 2006Vereniging presenteert boek Bleekneusjes - Oorlogskinderen

In de aula van Het Noordik werd op 21 april 2006 het eerste exemplaar van het boek 'Bleekneusjes - Oorlogskinderen' aan gedeputeerde G. Ranter uitgereikt. Daarin staan onder meer verhalen van toen nog jonge Rotterdammers die in Vriezenveen terecht zijn gekomen om weer aan te sterken in de oorlog. De verhalen werden gebundeld door Hans Kobes, José Bosch-Höfte en Guus Tijhof. De vereniging heeft het boek met ondersteuning van War Child kunnen uitgeven.

21 juni t/m 26 juli 2006

Tours de Vjenne acht maal verreden langs Kerken, kloosters en kapellen

De deelnemers maken in de ruim vier uur durende tocht kennis met ons religieus erfgoed in het noordoostelijk deel van Twente. Bijzonder was het bezoek aan het klooster van de Zuster Franciscanessen en de kapel op het complex van de St. Nicolaasstichting in Denekamp. Voor het eerst werd de tocht ook in de middaguren gemaakt.

juni 2006

Vereniging krijgt honderdduizenden negatieven fotozaak Joop Lamberts geschonken

In juni 2006 kwam de vereniging in het bezit van het archief van fotozaak Joop Lamberts wegens beëindiging van het bedrijf. Dit archief bevat alle negatieven van ongeveer 1954 t/m 1995. Een geweldige aanwinst voor de vereniging.

30 september 2006Vereniging presenteert 'Het spoorboek van Vriezenveen'

Op zaterdag 30 september werd het eerste exemplaar van 'Het Spoorboek van Vriezenveen', geschreven door bestuurslid Hessel Boonstra, uitgereikt aan concessiedirecteur Bruns van Connexxion bij aankomst van de historische stoomtrein om 11.52 op het station van Vroomshoop. Dit gebeurde tijdens de Open dag ter gelegenheid van 100-jarig bestaan van de spoorlijn Almelo-Mariënberg.

31 oktober 2006

Nieuwe mijlpaal Oud Vriezenveen: 1250ste lid

Voorzitter Jan Nijkamp mocht gisteren in Museum Oud Vriezenveen het 1250ste lid verwelkomen. De heer H. Kerkdijk uit Vroomshoop werd door de voorzitter in de bloemetjes werd gezet.

9 januari 2007

Museum Oud Vriezenveen wordt Historisch Museum Vriezenveen

Tijdens de bestuursvergadering wordt op voordracht van de secretaris, dhr. André Idzinga, de naam van 'Museum Oud Vriezenveen' gewijzigd in 'Historisch Museum Vriezenveen'.

Aantal leden

1958: 351

1960: ca. 400

1961: >400

1963: 508

1964: 462

1965: 473

1966: 457

1967: 464

1974: 352

1975: 343

1977: 409

1978: 427

1979: 447

1980: 703

1981: 713

1982: 731

1983: 719

1984: 697

1985: 698

1987: 739

1987: 739

1988: 725

1989: 725

1990: 725

1991: 725

1992: 703

1993: 688

1994: 704

1995: 706

2002: ca. 700

2003: ca. 950

2004: 1.108

2005: 1.200

2006: 1.300

2007: 1.3??

2008: 1.395

2009: 1.437

2010: 1.460