Predikanten Hervormde Gemeente te Westerhaar

In augustus 1917 werd door de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Vriezenveen een fonds gesticht voor een nieuwe predikantsplaatst te Westerhaar. In juni 1920 werd tot aanbesteding van het kerkgebouw overgegaan en waren de laagste inschrijvers voor timmer- en metselwerk J. Goosselink fl. 12.789,=, smidswerk F. Derks fl. 620,=, loodgieterswerk J. Meulenbeld fl. 364,=, glas- en verfwerk W.L. Smelt fl. 1.349,=, totaal fl. 15.122,=. In augustus 1920 werd het bouwen eener pastorie aanbesteed, in totaal voor fl. 10.728,=.

Ned. Hervormde Kerk te Westerhaar

06-06-1936 t/m 17-01-1940

Pieter Johannes Mackaaij, geboren op woensdag 28 mei 1913 te Ouddorp, overleden op woensdag 20 december 2000 Leiden op 87-jarige leeftijd.

Studeerde te Utrecht van 1931 tot 1935 en deed op 7 mei 1936 proponentsexamen. Was vanaf 4 september 1935 hulpprediker te Driewergen. Werd op 6 december 1936 bevestigd als predikant te Westerhaar door ds. J.J. Ket van Giethoorn. Vertrok op 17 januari 1940 naar Nieuw Amsterdam.

Dominee Mackaay, die in de tweede wereldoorlog naar Nieuw Amsterdam is vertrokken, heeft een troostende rol vervuld bij de nabestaanden van de familie Lok uit Veenoord. De brief is geplaatst op de website Herdenking.nl. Kijk onder slachtoffers, Hendrik Lok en klik daarna op dominee.

Vanaf 05-05-1940

Leendert Jacob Prins

Hulpprediker te Nieuwleusen (1939-1940). Bevestigd als Predikant te Westerhaar op 5 mei 1940 door ds. G. Moen van Nieuwleusen. Bij zijn intrede te Westerhaar gebruikte hij als tekst Handelingen 10 vers 33b. Op zondag 11 juli 1943 heeft ds. Prins afscheid genomen van Westerhaar, wegens vertrek naar Westerembden. Hij sprak naar aanleiding van Hebreën 13 vers 8. Namens den ring Almelo sprak ds. Warners uit Almelo, namens Kloosterhaar sprak ds. Muurling en als consulent ds. Van Barneveld van Vriezenveen.

1943 t/m 17-04-1946

J. Strasser

Bevestigd einde 1943, beëindigd 17 april 1946, naar Vorden (later legerpredikant, omgekomen bij een vliegtuigcrash).

28-12-1947 t/m 30-07-1950

Hendrik Linze Boonstra

Bevestigd 28 december 1947, beëindigd 30 juli 1950, naar Wissekerke.

12-11-1950 t/m 31-03-1957

Johannes Dijkstra

Bevestigd 12 november 1950, beëindigd 31 maart 1957, naar Rhenen.

16-06-1957 t/m 1963

H. van Dijk

Bevestigd 16 juni 1957, beëindigd begin 1963, naar Tweede Exloërmond.

07-07-1963 t/m 01-10-1967

M.G. Geertsema

Bevestigd 7 juli 1963, beëindigd 1 oktober 1967, naar Hendrik Ido Ambacht.

29-09-1968 t/m 28-04-1974

C.L. v.d. Broeck

Bevestigd 29 september 1968, beëindigd 28 april 1974, met emeritaat.

22-09-1974 t/m 17-12-1978

D. Driebergen

Bevestigd 22 september 1974, beëindigd 17 december 1978, naar Enter.

24-01-1981 t/m 01-02-1984

R.T. Huizinga

Bevestigd 24 januari 1981, beëindigd 1 februari 1984, met inv. emeritaat.

17-06-1984 t/m 23-09-1990

J.L. Ravesloot

Bevestigd 17 juni 1984, beëindigd 23 september 1990, naar Sellingen.

24-04-1991 t/m 23-02-1997

J. de Roo

Bevestigd 24 april 1991, beëindigd 23 februari 1997, naar Nijbroek.

Vanaf 04-10-1998

M.J. Middelkoop

Bevestigd 4 oktober 1998.

Ds. Mackaaij