Ruilverkaveling

Reeds voor de Tweede Wereldoorlog besloot het gemeentebestuur van Vriezenveen het eeuwenoude patroon van bebouwing een halt toe te roepen. Het werd verboden nog langer langs de Dorpsstraat huizen achter elkaar te bouwen en verdere lintbebouwing toe te passen.

Deze bouwbeperkingen leidden ertoe dat bijna nergens meer gebouwd kon worden. Om de groeiende bevolking van Vriezenveen toch een woning aan te kunnen bieden besloot de gemeenteraad op 24 maart 1933 tot de verwezenlijking van het uitbreidingsplan Het Midden, de zogenaamde Rondweg. 7,5 hectare grond werd door de gemeente aangekocht, waarvan 5 hectare voor bebouwing werd aangewezen.

Na de Tweede Wereldoorlog zou de gemeente Vriezenveen pas echt ingrijpend van aanblik veranderen door de uitvoering van het ruilverkavelings- en herontginningsproject. De voorbereidingstijd bedroeg 13 jaar. 4.397 hectare was er mee gemoeid, 69 moderne landbouwbedrijven zouden buiten het dorp verrijzen, sloten met een totale lengte van 1.700 km. moesten worden gedempt, 600 km. kleine weggetjes en 100 bruggetjes moesten verdwijnen.

In 1954 werd het project gestart en in 1967 was het voltooid. Er waren grote, economisch rendabele kavels met 80 km. moderne landbouwwegen ontstaan. Het gebied was met 200 hectare cultuurgrond uitgebreid en voorzien van 500 km. modelsloten en 50 bruggen en duikers. Geen boer woonde verder dan 2,5 km. van zijn land. Een moderne bedrijfsvoering met een hoog rendement werd nu mogelijk.

Tegelijkertijd met de uitvoering van de ruilverkaveling werd het herontginningsroject gestart. Een nieuw dorpscentrum werd ten zuiden van Het Midden gebouwd. Er ontstond een nieuwbouwwijk die de woningnood in Vriezenveen moest opheffen. In de nieuwe wijk werd een modern dienstverleningsnet opgezet. Het oude en nieuwe Vriezenveen smolten samen en vormen thans een harmonieus geheel.

Bron: Historisch Museum Vriezenveen, plannen van de vereniging Oud-Vriezenveen.