Stichting Ken Uw dorp

De stichting Ken Uw dorp heeft ten doel:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitgeven van boekwerken en andere publicaties over de geschiedenis van Vriezenveen en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Naam: Stichting Ken Uw dorp

Zetel: Vriezenveen

Oprichting: 08-10-1998

KvK-nummer: 06088484

Bankrekening: NL61RABO 0368 8204 08 t.n.v. Stg. Ken Uw dorp te Vriezenveen

1. Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten

2. ANBI gegevens Stichting Ken uw Dorp 2022