Goede doelen

Heeft u er wel eens aan gedacht om per testament een bedrag na te laten aan een goed doel? Veel mensen zijn in de veronderstelling dat nalaten veel geregel met zich meebrengt en dat het ingewikkeld is. De volgende tips zullen aangeven dat het eenvoudiger te regelen is dan men vaak denkt.

Een bezoek aan de notaris is noodzakelijk voor het opstellen van uw testament. De notaris kan u bijstaan met advies inzake de verschillende rechten die voor nalatenschap gelden. Maar uiteindelijk bepaalt u de verdeling van de erfenis in het testament.

U kunt een goed doel op twee manieren op laten nemen, als legaat en als erfstelling.

Legaat

Een legaat wordt gemaakt bij een testament. Een legaat bestaat uit een vastgesteld geldbedrag of uit bepaalde goederen die direct uit de nalatenschap aan een door u aangewezen persoon of organisatie toekomen. De grootte ervan is onafhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. U kunt uw legaat nauw omschreven bestemmen voor iets dat u een warm hart toedraagt!

Erfstelling

U kunt de vereniging Oud Vriezenveen ook in uw testament tot erfgenaam benoemen. Een erfgenaam deelt samen met andere erfgenamen het resterende saldo van de nalatenschap. De vereniging Oud Vriezenveen ontvangt haar deel van het bedrag na betaling van kosten, belasting en uitkering van legaten. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen.

Geefwet

De Geefwet – sinds 1 januari 2012 van kracht – stelt schenkers in staat 125% van hun gift af te trekken van de inkomstenbelasting. Door de culturele ANBI-status die het Historisch Museum Vriezenveen bezig, komen schenkingen geheel ten goede aan het museum. Voor meer informatie hierover: http://www.goededoelen.nl/giftenaftrekpublicaties/circulaires/2011/09/20/informatieblad-geefwet.html. In het pdf-bestand (Informatieblad Geefwet) vindt u op pagina 3 onder ‘5. Extra giftenaftrek aan culturele instellingen’ meer informatie. Giften aan ons museum zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het museum: vereniging@oudvriezenveen.nl of 0546-563476 (di t/m vr 10-17 uur).

Wilt u meer informatie?

U kunt op werkdagen tussen 9.00 uur en 14.00 uur bellen met de Notaristelefoon, 0900-3469393 (€ 0,25 per minuut). Ook kunt u voor algemene informatie terecht op Notaris.nl.