Contact

Het Historisch Museum is voor informatie bereikbaar.

Secretariaat

Vereniging Oud Vriezenveen

T.a.v. de Secretaris

Westeinde 54

7671 CD Vriezenveen

Tel. 0546-563476

E-mail: vereniging@oudvriezenveen.nl

Bezoekadres

Historisch Museum Vriezenveen

Westeinde 54

7671 CD Vriezenveen

Tel. 0546-563476

Internet: www.museumvriezenveen.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur

Op zaterdag en maandag alleen op afspraak te bezoeken.

Klik hier voor een routebeschrijving.

Ledenadministratie

Vereniging Oud Vriezenveen

T.a.v. de Penningmeester

Westeinde 54

7671 CD Vriezenveen

E-mail: vereniging@oudvriezenveen.nl

Redactie Waver 't Vjenne

Vereniging Oud Vriezenveen

T.a.v. Redactie Waver 't Vjenne

Westeinde 54

7671 CD Vriezenveen

E-mail: redactie@oudvriezenveen.nl

Genealogische correspondent

E-mail: stamboom@oudvriezenveen.nl

Webmaster

E-mail: web@museumvriezenveen.nl

Contactpersoon pers

Bertus Wessels

Voorzitter

Tel. 06-10346551

E-mail: vereniging@oudvriezenveen.nl

Overige gegevens

Oprichting: 20-05-1949

KvK-nummer: 40073660

Bankrekening: 36.88.32.597 t.n.v. Ver. Oud Vriezenveen te Vriezenveen

IBAN: NL79RABO0368832597

De vereniging Oud Vriezenveen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Geefwet

De Geefwet – sinds 1 januari 2012 van kracht – stelt schenkers in staat 125% van hun gift af te trekken van de inkomstenbelasting. Door de culturele ANBI-status die het Historisch Museum Vriezenveen bezig, komen schenkingen geheel ten goede aan het museum. Voor meer informatie hierover: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/09/20/informatieblad-geefwet.html. In het pdf-bestand (Informatieblad Geefwet) vindt u op pagina 3 onder ‘5. Extra giftenaftrek aan culturele instellingen’ meer informatie. Giften aan ons museum zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het museum: vereniging@oudvriezenveen.nl of 0546-563476 (di t/m vr 10-17 uur).

Stichting Ken Uw dorp

Stichting Ken Uw dorp

T.a.v. de Secretaris

Westeinde 54

7671 CD Vriezenveen

E-mail: vereniging@oudvriezenveen.nl

Oprichting: 08-10-1998

KvK-nummer: 06088484

Bankrekening: 36.88.20.408 t.n.v. Stg. Ken Uw dorp te Vriezenveen

De stichting Ken Uw Dorp is een is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Stichting Smelts Schuur

St. Smelts Schuur

T.a.v. de Secretaris

Westeinde 54

7671 CD Vriezenveen

E-mail: vereniging@oudvriezenveen.nl

Oprichting: 18-12-1998

KvK-nummer: 06089147

Bankrekening: 36.88.60.795 t.n.v. Stg. Smelts Schuur te Vriezenveen

De stichting Smelts Schuur is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).