Nieuwsbrief 2008/4

Nieuwsbrief 2008/4

12 september 2008

Digitale abonnees

594

In deze nieuwsbrief

Vjeanse gedichtenbundel 'Miemeringen' komt uit met Open Monumentendag

Kadotip

  • Vjeanse gedichtenbundel 'Miemeringen' komt uit met Open Monumentendag
  • 16 monumenten gratis toegankelijk tijdens Monumentendag in Twenterand
  • Fietsers vertellen over St. Petersburg - Vriezenveen
  • Expositie David Browntrekkers van Jan Docter
  • Nieuwe digitale bron op internet

Zaterdag 13 september wordt in Fini's Hoeve te Vriezenveen de nieuwe gedichtenbundel "Miemeringen" gepresenteerd. Het eerste exemplaar van de dialectbundel wordt aangeboden aan mevrouw C. Abbink-Meijerink. Haar man Bertus Abbink, die op 23 januari 2008 overleed, stelde deze gedichten beschikbaar aan de Vereniging Oud Vriezenveen. De bundel met gedichten in het Vriezenveense dialect zijn in de vijftiger jaren van de vorige eeuw geschreven door zijn vader Herman Abbink (Schips Härm). Herman Abbink woonde toen met zijn gezin in het Friese Opende. Samensteller Hans Kobes: "Het is eigenlijk vreemd, dat deze schitterende gedichten nooit eerder zijn gebundeld en uitgegeven. Wel zijn de gedichten in het Vriezenveense dialect destijds gepubliceerd in De Vriezenveense Courant." Dankzij een bijdrage van het Cogas Cultuurfonds kon de Stichting Ken Uw Dorp de versjes bundelen in een prachtige uitgave. De bundel bevat, naast de gedichten, illustraties van afbeeldingen of fragmenten van schilderijen van de overleden kunstschilder Bernard Jaspers Faijer. De bundel bestaat uit vierentwintig gedichten in het Vjeans en één in het Nederlands.

De bundel is vanaf zaterdag 13 september 2008 ( Open Monumentendag / Waverdag ) vanaf 13.00 uur te koop in het Historisch Museum Vriezenveen voor de prijs van € 14,00.

16 monumenten gratis toegankelijk tijdens Monumentendag in Twenterand

CD Ljaemdig Vjenne

Prijs: € 9,95

Meer info...

Trouwen in een historische omgeving

Nieuwsbrief

Kent u een vriend, kennis, familielid of collega die is geinteresseerd in de nieuwsbrief? Stuur dit bericht dan door want aanmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig. Surf naar de website en vul uw e-mailadres in.

Kadotip

De mooiste dag van uw leven wilt u natuurlijk zo romantisch mogelijk beleven. In Vriezenveen is het sinds 1997 mogelijk om te trouwen in een historische omgeving. In het oude gemeentehuis in hartje centrum, waarin ook het museum Oud Vriezenveen is gevestigd, kan één van de zalen worden gebruikt als trouwzaal.

Meer info...

Historisch Museum Vriezenveen

Boek Jansen & Tilanus

184 blz. (A4)

Prijs: € 29,90

Ledenprijs: € 27,50

Meer info...

Lidmaatschap

Om haar doelstellingen te bereiken rekent de Vereniging Oud Vriezenveen op uw steun.

Het lidmaatschap biedt:

Als gemeente is Twenterand een recent verschijnsel. Uiteraard gaan de sporen naar het verleden veel verder terug. Op zaterdag 13 september zijn maar liefst 16 monumenten van 10.00 uur tot 16.00 uur open voor het publiek. Zo zijn in het historisch museum Vriezenveen sporen te vinden van de handel tussen Vriezenveen en Sint Petersburg. Het monumentale Harmsenhuis aan het Westeinde is voor het eerst open. De aanblik roept de sfeer op van Sint Petersburg. Aan het Oosteinde zal de Smelts Schuur weer voor het publiek worden opengesteld. Ook hier sporen van zogenaamde Rusluie, die vanuit dit koetshuis vertrokken naar de voormalige Russische hoofdstad. In de 16e eeuwse Peddemorsboerderij is een authentieke drogisterij te bewonderen. De boerderij van Dekker is prachtig ingericht. De Leemansmolen is de enige nog overgebleven windmolen in Vriezenveen. Ook de Ontmoetingskerk en de H. Antonius Abt hebben hun deuren geopend. In Vroomshoop en Den Ham staan een aantal kerken centraal. In de Nederlands-Hervormde kerk in Vroomshoop is in de ochtend gelegenheid het monumentale Van Dam orgel te bespelen. Landelijk gelegen aan het kanaal Almelo - De Haandrik staat al 140 jaar de R.K kerk Sint Willibrord. Het orgel dateert uit 1920 en mag op deze nationale orgeldag ook bespeeld worden. Verscholen tussen het groen staat tussen Geerdijk en Den Ham het witte kerkje Hebron. Een ideale trouwlocatie. De Hervormde kerk in Den Ham heeft een prachtige houten kansel en fraaie kroonluchters. Het uit 1841 daterende Scheuerorgel is aangemerkt als rijksmonument. De zolder van de Gemeentetoren in Den Ham is het bezichtigen waard. En dat geldt eveneens voor het imposante uurwerk. Aan de overkant het monumentale Middendorpshuis en tuin. In herberg de Witte Swaen neemt de herbergier u mee terug in de tijd. De grutterswinkel, Grotestraat 24, doet voor het eerst mee met Open Monumentendag. De winkel is weer in oude stijl ingericht. Men waant zich hier in een ouderwetse bakkerswinkel.

Meer informatie

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2008 is een boekje uitgebracht waarin de bijzonderheden zijn beschreven van de opengestelde panden in Twenterand. Dit boekje is tijdens de Open Monumentendag te verkrijgen bij de opengestelde monumenten en de VVV in Den Ham en Vriezenveen. Meer informatie over de Open Monumentendag in Twenterand kunt u vinden op: www.oudvriezenveen.nl/openmonumentendag, op de websites van de VVV’s en op www.openmonumentendag.nl.

Fietsers vertellen over St. Petersburg - Vriezenveen

  • een abonnement op het kwartaalblad Waver 't Vjenne;
  • ledenkorting op publicaties van de vereniging;
  • gratis toegang tot het Historisch Museum Vriezenveen.

Museum over de historie van de gemeente Vriezenveen. Speciale afdeling over de textielgeschiedenis van Vriezenveen (fa. Jansen & Tilanus). Documentatie over de grote brand, die Vriezenveen op 16 mei 1905 teisterde, waarbij 228 woningen, het gemeentehuis en twee kerken verloren gingen. Daarnaast kunt u een kijkje nemen in een oude huiskamer, een boerenkeuken, een kapperszaak, een kruidenierswinkel en een schoolklas van lang geleden. Het museum is beroemd geworden om haar uitgebreide Russische afdeling. Hier wordt het verhaal van de Rusluie verteld, een groep Vriezenveense kooplui die in de 18e en 19e eeuw hun waar in Rusland konden verkopen, en zelfs een Vriezenveense handelskolonie in Sint Petersburg oprichtten. Deze afdeling van het museum laat de geschiedenis van de Rusluie weer tot leven komen.

Bezoekadres

Historisch Museum Vriezenveen

Westeinde 54

7671 CD Vriezenveen

Tel. 0546-563476

Internet: www.historischmuseumvriezenveen.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur

Postadres

Vereniging Oud Vriezenveen

T.a.v. de Secretaris

Westeinde 54

7671 CD Vriezenveen

E-mail: vereniging@oudvriezenveen.nl

Kadotip

Opgave als lid is mogelijk door middel van het opsturen van het formulier op de verenigingswebsite.

Genealogie

De Vriezenveense genealogie is reeds door velen onderzocht. Sedert 1993 is ons bestuurslid André Idzinga als amateur-genealoog actief. In 1997 werd het onderzoek naar het Friese geslacht ingeruild voor het Friezenveense geslacht. De resultaten uit het onderzoek kunt u nazien op de website Vriezenveners.nl. De genealogische commissie van de vereniging komt graag in contact met de Vriezenveners en andere belangstellenden. Zij wisselt graag familiegegevens uit en zij houdt zich aanbevolen voor alle tips en aanbevelingen voor de verdere inrichting van deze website. Mocht u op de inhoud en/of vorm willen reageren, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar de genealogische commissie.

Kadotip

Tijdens de Open monumenten Dag / Waverdag is ook het Historisch Museum Vriezenveen geopend. Men kan binnen een kijkje nemen in het historisch hart van Vriezenveen. Uiteraard is ook de Russische afdeling te bezichtigen. Maar daarnaast zullen van 11.00 - 15.00 uur twee ervaren fietsers vertellen over hun ervaringen van de fietstocht, die zij maakten van het verre St. Petersburg naar Vriezenveen. Henk Wullink uit Doorwerth en Jan Wopereis uit Borne maakten deze tocht per fiets. Zij traden daarmee in de voetsporen van de Rusluie, die dit traject ook aflegden. Beide fietsers hebben zich daarbij laten leiden door het dagboekje van Jacob Zacharias Ursinus Kruys, die als veertienjarige jongen meeging met oudere Vriezenveense linnenhandelaren naar de verre metropool aan de Newa. Henk Wullink heeft van zijn tocht een schitterend, uitvoerig relaas gepresenteerd. Daarbij komt naast de tocht ook de sociaalgeografische en cultuurhistorische omgeving van de tocht aan de orde. Voor Jan Wopereis uit Borne was de tocht van de jeugdige Kruys de inspiratiebron om deze historische handelsreis te gaan afleggen op de fiets. Finishplaats was voor deze avontuurlijke, hedendaagse Rusluie het Historisch Museum Vriezenveen.

Lees verder...

Expositie David Browntrekkers van Jan Docter

DVD De Ruslui

60 min.

Prijs: € 25,00

Meer info...

Historisch Museum Vriezenveen presenteert elk kwartaal in een mini-expositie zomaar een verzamelaar. Iedereen met een interessante, leuke of bewonderenswaardige collectie kan hiervoor worden uitgenodigd. Zo maar een verzamelaar, die om welke reden dan ook ooit begon met een bescheiden verzameling, die uitgroeide tot een flinke collectie. Van de verzamelaar, die we de komende drie maanden voor het voetlicht halen, is geen mini-expositie te bewonderen van zijn collectie. Wel zijn er in de komende maanden augustus, september en oktober voorwerpen, die verband houden met zijn collectie te vinden in het Historisch Museum Vriezenveen. Tijdens de openingsuren van het museum te zien op de begane grond van het museum. En op 13 september 2008, de Waverdag 2008 - Open Monumenten Dag 2008 zal een selectie van zijn verzameling "monumentjes" opgesteld staan op het Tilanusplein voor het Historisch Museum Vriezenveen. Wij vragen deze keer uw speciale aandacht voor een bijzondere verzamelaar: Jan Docter met zijn trekkers van het merk David Brown. De verzameling van onze verzamelaar past niet in de vitrinekasten van het museum, maar bijzonder is ze wel! Het is niet een verzameling, waar je op een achternamiddag mee begint.

Lees verder...

Nieuwe digitale bron op internet

Ken Uw Dorp

320 blz. (A4+)

Prijs: € 44,25

Ledenprijs: € 40,65

Meer info...

Niet weggooien!

Heeft u interessant materiaal over de voormalige gemeente Vriezenveen? Niet weggooien! De vereniging is geïnteresseerd in authentiek materiaal over de gemeente Vriezenveen: zowel over de gemeente als over het dagelijks leven. Het gaat om voorwerpen - hoe onooglijk of geïmproviseerd ook - foto’s, brieven, tekeningen, affiches en documenten. Mocht u over dergelijk materiaal beschikken, neem vooral contact met ons op. Vraag naar de beheerder van ons museum: Dick Ballast, tel. 0546-563476.

Meer info...

Erik Berkhof uit Amsterdam heeft op www.onweersberkhof.com wederom een nieuwe digitale bron gepubliceerd. Het gaat dit keer om de transcriptie van de personele quotisatie uit 1808 van het Schoutambt Vriezenveen. In 1808 moesten alle huishoudens, behalve onvermogenden, een belasting betalen op basis van hun besteedbaar inkomen. Er werden voor Vriezenveen 8 belastingklassen vastgesteld, met tarieven die varieerden van vijftig cent tot tien gulden. Ook zelfstandig inwonende leden van het huishouden, in het bijzonder de meiden en knechten, werden afzonderlijk aangeslagen. Zij vielen meestal, samen met de landarbeiders -toen dagwerkers genoemd-, in de laagste belastingklasse. Dit hield in dat hun 'verteering' jaarlijks beneden de 50 gulden lag. Uit het belastingregister kan worden afgeleid, dat er in Vriezenveen in 1808 408 huizen waren, inclusief 9 huizen in Bruinehaar. Het aantal belastingplichtigen, inclusief onvermogenden, bedroeg 565, waarvan 13 woonachtig te Bruinehaar.