Joods archief naar Historisch Museum Vriezenveen

Post date: Apr 29, 2015 11:17:25 AM

Het geregistreerd museum van de vereniging Oud Vriezenveen herbergt steeds meer waardevolle archieven. Zo tekende de historische vereniging van Vriezenveen deze week een overeenkomst met het Nederlandse Israëlitische Gemeente Twente. Daarin werd de overdracht vastgelegd van het archief van de voormalige Nederlands Israëlitische Gemeente van Almelo. Tijdens een groot deel van de geschiedenis maakten de Joodse inwoners van Vriezenveen deel uit van de Almelose kerk. Uitzondering daarop vormden de jaren 1877 – 1923. In die jaren kende Vriezenveen een zelfstandige Nederlands Israëlitische Gemeente, die jaar synagoge had aan de Almeloseweg 5. Deze typische plattelandssjoel is nog altijd beeldbepalend aanwezig in het straatbeeld. Het archief van de Almelose gemeente was voorheen ondergebracht bij de gemeente Almelo. Na de verhuizing van het gemeentelijk apparaat en openbaar bestuur was er geen plek meer voor het particuliere archief. Gelet op de historische banden met Vriezenveen werd door het NIG Twente gekozen voor de archiefbewaarplaats van het museum in Vriezenveen. Dit museum is niet alleen een geregistreerd museum, maar kent ook een professioneel geschoolde archiefbeheerder in de persoon van Hessel Boonstra. Het gaat om het archief van de vroegere Joodse gemeente in Almelo over de periode van 1860-2010. Alle voormalige joodse gemeente in Twente zijn inmiddels opgegaan in de Nederlands Israëlitische Gemeente Twente, die haar zetel heeft in de Synagoge van Enschede. Het overgedragen archief bestaat uit archiefbescheiden met een geschatte omvang van 7,6 strekkende meter. Dat zijn in hoofdzaak documenten, boeken en de Encyclopedia Judaïca, die uit 21 delen bestaat. Verder gaat het om een veelheid aan joodse voorwerpen, die een plaats vonden in de Almelose of Vriezenveense synagoge. Het gaat daarbij om lijsten met teksten, kaarten, kistjes voor verschillende doeleinden en fotomateriaal. De eerste tijd zal het archief nog niet toegankelijk zijn voor historisch onderzoek, omdat het in zijn geheel nog moet worden geïnventariseerd. Voor de overdracht voor minimaal een periode van tien jaar tekenden voorzitter Eléon J. de Haas van de NIG Twente en voorzitter Gerhard H. Boes van de Vereniging Oud Vriezenveen.