Algemene ledenvergadering 11 april 2018

Post date: Apr 3, 2018 9:15:03 AM

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging oud Vriezenveen is vastgesteld op woensdag 11 april 2018.

Het Historisch Museum Vriezenveen heeft veel plannen in 2018, en deze zullen worden toegelicht in de Algemene Ledenvergadering van 11 april aanstaande. Daarbij gaat het om investeringen in een herinrichting van de afdeling Heemkunde, de overgang op een ander museumregistratiesysteem, het aanscherpen van de eigen organisatie en bestuurswisselingen. De vergadering wordt gehouden in het museum (Westeinde 54) en begint om 20.00u met een inloop vanaf 19.30u

Agenda Van de vergadering

Notulen van de vorige vergadering (12-04-2017)

Jaarverslag 2017