Molen van Hoed

Op het zgn. Jaspersland, tegenover de R.K. Kerk en achter de voormalige melkfabriek, stond de molen van Hoed. De molenaar van deze molen, Johan Heinrich Steffen, droeg altijd een hoge zijden hoed en zodoende kreeg de molen deze naam. In 1860 of 1861 sloegen op een stormachtige morgen de wieken van deze molen los. De molen zelf geraakt in brand den werd geheel vernield. Zij werd niet herbouw.

Op 31 juli 1869 koopt Steffen een perceel bouwland te Almelo, waarop hij een windkorenmolen laat bouwen, genaamd "De Hoop", die in 1870 gereed komt en die heden nog de enigste molen is die Almelo rijk is. Frappant is dat ook "De Hoop" al eens afbrandde.

Molenaars

Johan Heinrich Steffen (1801-1891), molenaar in 1843, 1848 en 1857, koren- en pelmolenaar.