Burgemeesters Gemeente Vriezenveen

28-03-1811 t/m 1814

Gerrit Engels, 'Bwattergaitien', gedoopt op zondag 19 december 1790 te Ootmarsum, overleden op vrijdag 19 november 1869 te Vriezenveen op 78-jarige leeftijd, gehuwd op 22-jarige leeftijd op vrijdag 2 april 1813 te Vriezenveen met Johanna Derks, 24 jaar oud, gedoopt op zondag 18 januari 1789 te Vriezenveen, overleden op donderdag 25 oktober 1855 te Vriezenveen op 66-jarige leeftijd.

Engels werd op 28 maart 1811 bij besluit van den Prefect benoemd tot Maire van Vriezenveen. Hij werd met de tegelijkertijd benoemde gemeenteraadsleden op 11 april 1811 plechtig geïnstalleerd door mr. G.J.O.D. Dikkers, als daartoe door den heer Sous Prefect gecommitteerd, nadat elk afzonderlijk den volgenden eed had afgelegd: "Ik zweer gehoorzaamheid aan de Instellingen des Rijks en getrouwheid aan den Keizer". Op 7 oktober 1818 werd hij door Gedeputeerde Staten van Overijssel benoemd tot secretaris van Vriezenveen, onder den schout Jan Kruijs. In 1831 volgde hij Jan Kruijs op als burgemeester van Vriezenveen. In 1852 werd hij eervol ontslagen bij Koninklijk Besluit van 27 januari 1852.

1825 t/m 22-12-1830

Jan Kruijs, geboren op dinsdag 14 juli 1767 te Vriezenveen, gedoopt op zondag 19 juli 1767 te Vriezenveen, overleden op woensdag 22 december 1830 te Vriezenveen op 63-jarige leeftijd, gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op zondag 27 januari 1793 te Amsterdam met Anna Broers, 20 jaar oud, gedoopt op woensdag 20 mei 1772 te Amsterdam, overleden op vrijdag 6 december 1793 te Amsterdam op 21-jarige leeftijd, begraven op woensdag 11 december 1793 in de Oude Kerk te Amsterdam, gehuwd voor de kerk (2) op 27-jarige leeftijd op zondag 28 juni 1795 te Amsterdam met Maria Johanna Ursinus Grevenstein, 20 jaar oud, geboren op dinsdag 29 november 1774 te Zwolle, gedoopt op vrijdag december 1774 te Zwolle, overleden op donderdag 12 juni 1845 te Vriezenveen op 70-jarige leeftijd.

Hij woonde van 1781 tot 1789 te St. Petersburg en van 1790 tot 1799 te Amsterdam, daarna te Vriezenveen. Schout te Vriezenveen van 1818 tot 1825 en burgemeester te Vriezenveen van 1825 tot 1830.


1831-1852

Gerrit Engels, 'Bwattergaitien', gedoopt op zondag 19 december 1790 te Ootmarsum, overleden op vrijdag 19 november 1869 te Vriezenveen op 78-jarige leeftijd, gehuwd op 22-jarige leeftijd op vrijdag 2 april 1813 te Vriezenveen met Johanna Derks, 24 jaar oud, gedoopt op zondag 18 januari 1789 te Vriezenveen, overleden op donderdag 25 oktober 1855 te Vriezenveen op 66-jarige leeftijd.

Engels werd op 28 maart 1811 bij besluit van den Prefect benoemd tot Maire van Vriezenveen. Hij werd met de tegelijkertijd benoemde gemeenteraadsleden op 11 april 1811 plechtig geïnstalleerd door mr. G.J.O.D. Dikkers, als daartoe door den heer Sous Prefect gecommitteerd, nadat elk afzonderlijk den volgenden eed had afgelegd: "Ik zweer gehoorzaamheid aan de Instellingen des Rijks en getrouwheid aan den Keizer". Op 7 oktober 1818 werd hij door Gedeputeerde Staten van Overijssel benoemd tot secretaris van Vriezenveen, onder den schout Jan Kruijs. In 1831 volgde hij Jan Kruijs op als burgemeester van Vriezenveen. In 1852 werd hij eervol ontslagen bij Koninklijk Besluit van 27 januari 1852.


27-01-1852 t/m 1870

Claas Kruijs, geboren op maandag 22 maart 1802 te Vriezenveen, gedoopt op zondag 28 maart 1802 te Vriezenveen, overleden op dinsdag 20 maart 1877 te Vriezenveen op 74-jarige leeftijd, gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op zaterdag 30 juni 1832 te Vriezenveen met Jesina Juliana Kruijs, 22 jaar oud, geboren op zaterdag 16 juni 1810 te Vriezenveen, gedoopt op zondag 17 juni 1810 te Vriezenveen, overleden op woensdag 7 april 1847 te Vriezenveen op 36-jarige leeftijd, begraven te op het Hof van de N.H. Kerk te Vriezenveen, gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op zaterdag 8 februari 1851 te Vriezenveen met Fredrika Bramer, 26 jaar oud, geboren op dinsdag 30 maart 1824 te Vriezenveen, overleden op maandag 12 juni 1899 te Vriezenveen op 75-jarige leeftijd.

Benoemd bij Koninklijk Besluit van 27 januari 1852 tot burgemeester te Vriezenveen, beëdigd op 12 februari 1852 door den commissaris der Konings.


1870-1872

Alexander Leonard Nilant, 'Poepiedik', geboren op dinsdag 8 februari 1831 te Olst, overleden op woensdag 20 maart 1907 te Markelo op 76-jarige leeftijd, gehuwd op 33-jarige leeftijd op donderdag 7 april 1864 te Blokzijl met Femmigje Buisman, 27 jaar oud, geboren op zaterdag 14 januari 1837 te Blokzijl, overleden op zondag 12 december 1920 te Roermond op 83-jarige leeftijd.

Was kandidaat-notaris, daarna burgemeester te Blokzijl van 1859 tot 1870. Na zijn vertrek op 30 januari 1873 uit Vriezenveen, burgemeester van Markelo.


1873-1879

Herman van Barneveld, geboren op donderdag 7 december 1843 te Rijssen, overleden op dinsdag 28 januari 1902 te Zwolle op 58-jarige leeftijd, gehuwd op 37-jarige leeftijd op woensdag 7 september 1881 te Stad Delden met Gesina Johanna ter Horst, 33 jaar oud, geboren op zondag 23 april 1848 te Stad Delden, overleden op maandag 22 november 1909 te Coevorden op 61-jarige leeftijd.

In 1879 werd hij benoemd tot burgemeester te Avereest. Hij is als burgemeester van Avereest in het ziekenhuis te Zwolle overleden.


1879-1885

Johannes Otto Meijer, geboren op vrijdag 29 november 1822 te Vriezenveen, overleden op zondag 28 juni 1896 te Vriezenveen op 73-jarige leeftijd.

In 1875 koopman te St. Petersburg. Hij was van 1875 tot 1879 wethouder te Vriezenveen. Na 1885 bleef hij als ambteloos burger te Vriezenveen woonachtig.


09-11-1885 t/m 01-05-1931

Johannes Conradus Bouwmeester, geboren op 12 oktober 1858 te Stad Ommen, overleden op 12 juli 1934 te Apeldoorn op 75-jarige leeftijd, begraven op maandag 16 juli 1934 op de Nieuwe Begraafplaats te Apeldoorn, gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 27 oktober 1887 te Rhenen met Titia Gorter, 22 jaar oud, geboren op zaterdag 26 augustus 1865 te Groningen, overleden in 1949.

Hij werd op 27 november 1885 als burgemeester van Vriezenveen geïnstalleerd. Voor zijn benoeming was hij waarnemend gemeentesecretaris te Ambt Hardenberg. Op 21 december 1885 werd hij te Vriezenveen tot secretaris benoemd, welke functie hij heeft bekleed tot 1 januari 1923, toen door hem eervol ontslag als secretaris werd aangevraagd. In 1912 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op 28 november 1910 vierde hij zijn 25-jarig jubileum en werd hem namens den gemeenteraaddoor wethouder J. Harmsen een gouden horloge met inscriptie aangeboden; namens het comité uit de burgerij door den heer W.G. Aldershoff een keurig Salon amendementen door den heer Simpelaar namens de gemeenteambtenaren en de politiebeambten een leuningstoel en een spiegel voor de burgemeesterskamer. Ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum op 9 november 1925, hetgeen op spontane wijze werd gevierd, werd hem door den heer J. Winter, als voorzitter van de huldigingcommissie, als geschenk van de burgerij aangeboden een compleet slaapkamerameublement en werd op het midden van het dorp een monumentale elektrische lantarenpaal onthuld als blijvend aandenken aan zijn 40 jarig jubileum waarbij de heer J.R. ter Brake de onthuldigingsrede hield. Op zijn verzoek werd hij op 1 mei 1931 eervol ontslagen en heeft hij zich toen metterwoon gevestigd te Apeldoorn.


01-05-1931 t/m 15-09-1933

Jan Michael Krijger, geboren op dinsdag 12 mei 1874 te Bruinisse, overleden op maandag 1 januari 1951 te Vriezenveen op 76-jarige leeftijd, begraven te Vriezenveen, gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 25 september 1901 te Middelburg met Johanna Huberdina Hüpscher, 23 jaar oud, geboren op donderdag 11 oktober 1877 te 's-Gravenhage, overleden op dinsdag 26 november 1940 te Vriezenveen op 63-jarige leeftijd, begraven te Vriezenveen.

Hij was voor zijn benoeming te Vriezenveen technisch ambtenaar van Rijkswaterstaat, directeur van het Dagblad De Nederlanden. Hij is Officier in de Orde van Oranje Nassau en Ridder van de Nederlandsche Leeuw. Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en van het Zeeuwsche Genootschap van Waterschappen. Op zijn verzoek op 15 september 1933 als burgemeester van Vriezenveen eervol ontslagen.


01-11-1933 t/m 20-04-1939

Anne Peter Floris Arnold Jan Albarda, geboren op donderdag 5 juli 1900 te Apeldoorn, overleden op dinsdag 3 januari 1956 te 's-Gravenhage op 55-jarige leeftijd, gehuwd met M. van Gelein Vitringa.

Voordien werkzaam op de gemeentesecretarie te Huissen, daarna als 1e ambtenaar en waarnemend gemeentesecretaris te Vorden, daarna als volontair op de gemeentesecretarie te Utrecht. Penningmeester van de afdeling Utrecht van de Chr. Hist. Unie te Utrecht. Op verzoek eervol ontslagen bij Koninklijk Besluit van 25 april 1939. Hij is als ambteloos burger in 's-Gravenhage gaan wonen.


1939-1943

Jan Krol, geboren op zaterdag 7 april 1883 te Woudsend, gehuwd op 25-jarige leeftijd op dinsdag 27 mei 1908 te Wymbritseradeel met Gelfke Siegert, 26 jaar oud, geboren op zaterdag 4 maart 1882 te Woudsend.

Burgemeester Krol was eerst ambtenaar op het kantoor der Onderl. Brandwaarborgmaatschappij "Woudsend", van 1 december 1899 tot 1 mei 1901 volontair ter secretarie te Sneek, van 1 mei 1901 tot 1 december 1901 ambtenaar ter secretarie te Den Helder, van 1 december 1901 tot 1 augustus 1910 als voren te Wymbritseradeel, van 1 augustus 1910 tot 1 april 1918 secretaris der gemeente Koudum, van 6 december 1917 tot 1 juli 1939 burgemeester van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, hoofdplaats Koudum. Hij werd zaterdag 8 juli 1939 geïnstalleerd als burgemeester van Vriezenveen, waarbij wethouder J. Pot de installatierede uitsprak. Hij herdacht op 5 december 1942 den dag van zijn 25 jarig burgemeesterschap. Op 12 september 1944 (dolle dinsdag) heeft hij ondergedoken gezeten.


15-10-1946 t/m 1972

Henri Willem Karel Ridder Huyssen van Kattendyke, geboren op zaterdag 19 juli 1919 te Deventer, gehuwd op 32-jarige leeftijd op zaterdag 5 januari 1952 te Dalfsen met Freule C.I.C.C.S. Greven, geboren te Zwollerkerspel.

Was volontair in Bathmen en vanaf 1939 leider Distributiedienst te Bathmen, Schoonebeek en Heino. Vanaf 10 september 1945 waarnemend burgemeester te Vriezenveen. Was bij zijn benoeming op 15 oktober 1946 te Vriezenveen de jongste burgemeester van Nederland. Op 26 oktober 1946 werd hij geïnstalleerd met grote belangstelling en hartelijke toespraken. Kern dezer toespraken was: "Hebben U in 't afgeloopen jaar leeren kennen als een sympathieke burgemeester, die vertrouwen der geheele bevolking heeft gewonnen". In 1949 medeoprichter van de Vereniging Oud Vriezenveen. Vertrokken naar Tietjerkstradeel op 16 juli 1971.


01-12-1972 t/m 1983

C. van der Wolf


16-07-1983 t/m 01-05-1984

Burgemeester Lieuwen

Bekleedde van 16 juli 1983 t/m 1 mei 1984 naast het burgemeesterschap van Wierden dezelfde functie als waarnemend burgemeester van Vriezenveen. Voorheen burgemeester van Genemuiden en waarnemend burgemeester van Blokzijl.


1984-1993

drs. Dirk Jan van der Zaag


1993-2000

mw. Lijntje Vellekoop-Tanis


2001-2009

drs. Helmer Koetje

Per 1 januari 2001 werd de gemeente Vriezenveen en de gemeente Den Ham samengevoegd tot de gemeente Vriezenveen. Vanaf 1 juni 2002 is de naam van de fusiegemeente veranderd in de gemeente Twenterand.