Historisch Museum Vriezenveen krijgt eigen Documentatiecentrum

Het inrichten van een historisch documentatiecentrum is een van de pijlers uit de toekomstvisie van het Historisch Museum Vriezenveen. Dit plan werd, in opdracht van het bestuur, halverwege vorig jaar geschreven door secretaris André Idzinga als voorbereiding op het verenigingsbeleidsplan 2007-2011.

Het documentatiecentrum richt zich op de geschiedenis van de voormalige gemeente Vriezenveen, bestaande uit de kernen Aadorp, Bruinehaar, De Pollen, Vriezenveen en Westerhaar-Vriezenveensewijk, en de gerelateerde betrekkingen met St. Petersburg in Rusland. Het centrum verzamelt en beheert het archief van de vereniging Oud Vriezenveen, die voor studie en onderzoek geraadpleegd kan worden.

Door de herinrichting van het museum verhuist de afdeling Ontstaansgeschiedenis naar elders in het museum. De afdeling wordt in een breder kader ingericht als voorbereiding op de definitieve plannen voor de herinrichting van het museum.

In het historisch centrum komen diverse werkplekken en faciliteiten als een computer en een kopieerapparaat. Naast het archief van de vereniging wordt er de bibliotheek ingericht. Ook zal de ruimte fungeren als uitvalsbasis voor de werkgroepen en commissies.

Als beheerder van het documentatiecentrum is aangesteld Hessel Boonstra, bestuurslid van de vereniging en als documentair informatieverzorger werkzaam bij de gemeente Twenterand. Momenteel is het bestuurslid druk doende met de herinrichting en inventarisatie van het archief.

Met het inrichten van het historisch documentatiecentrum denkt de vereniging op een vernieuwende manier de op schrift gestelde geschiedenis van de gemeente Vriezenveen te kunnen bewaren, uit te breiden, geschiedenis te schrijven en de collectie voor een breed publiek ter beschikking te stellen. Het documentatiecentrum is niet alleen interessant voor genealogen, historici, wetenschappers en journalisten, maar ook voor scholieren en studenten die informatie nodig hebben voor een werkstuk of scriptie. De vereniging denkt het documentatiecentrum nog voor de zomervakantie te hebben ingericht.

De vereniging Oud Vriezenveen blijft vanzelfsprekend geïnteresseerd in authentiek materiaal over de gemeente Vriezenveen: zowel over de gemeente als over het dagelijks leven. Of het nu gaat om foto's, brieven, tekeningen, affiches, krantenknipsels en documenten, de vereniging wil voorkomen dat op het eerste gezicht onbelangrijk geachte originelen verloren gaan. Mocht u over dergelijk materiaal beschikken, neem dan vooral contact op met de beheerder van het museum, Dick Ballast, via tel. 0546-563476 of e-mail vereniging@oudvriezenveen.nl.