Vereniging‎ > ‎

Geschiedenis

Aantal leden
1958: 351
1960: ca. 400
1961: >400
1963: 508
1964: 462
1965: 473
1966: 457
1967: 464
1974: 352
1975: 343
1977: 409
1978: 427
1979: 447
1980: 703
1981: 713
1982: 731
1983: 719
1984: 697
1985: 698
1987: 739
1987: 739
1988: 725
1989: 725
1990: 725
1991: 725
1992: 703
1993: 688
1994: 704
1995: 706
2002: ca. 700
2003: ca. 950
2004: 1.108
2005: 1.200
2006: 1.300
2007: 1.3??
2008: 1.395
2009: 1.437
2010: 1.460
29 augustus 1949
Vereniging Oud Vriezenveen opgericht
Op maandagavond 29 augustus 1949 wordt in de raadzaal van het gemeentehuis te Vriezenveen de oprichtingsvergadering van de Vereniging Oud Vriezenveen gehouden. Op voordracht van de heer G. Coes wordt het voorlopige comité bij acclamatie benoemd als definitief bestuur. Het bestuur bestaat dan uit de heren Hugo Winand Tilanus, burgemeester Henri Willem Karel Ridder Huyssen van Kattendyke, Berend Kobes, Herman Jansen, Gerhard Roelofs, J. Wiltvank en Gerhardus Albertus Strootker. Het initiatief tot het oprichten van de vereniging was uitgegaan van burgemeester Ridder Huyssen van Kattendijke en Herman Jansen. In verband met het naderende vertrek van de familie Meijler uit Vriezenveen, bood de heer S.H. Meijler de vereniging een foto van zijn voorouders aan. De toespraak die hij hierbij deed
27 maart 1953
Oudheidkamer aan de Kerkstraat, in het voormalige gebouw van de pioniers in de Noord-Oostpolder, officieel geopend
De vereniging bracht haar collectie onder in enkele lokalen van de barakken die voordien in gebruik waren van de Chr. Landbouwhuishoudschool aan de Kerkstraat.
1959
Oud-voorzitter H.W. Tilanus benoemd als ere-voorzitter
1961
Oudheidkamer in het oude patriciërshuis (Jonkerhuis) aan het Westeinde 65 (vml. pand van de heer Tilanus) officieel in gebruik genomen
augustus 1962
Vereniging organiseert de reünie van de Rusluie
1963
Bestuurslid Herman Jansen ontvangt Koninklijke onderscheiding
1963
Ledenwerfactie gehouden
Tijdens de vakantie werd een ledenwerfactie gehouden, waardoor het aantal leden met ruim 100 steeg, zodat dit aantal momenteel 508 bedraagt.
1964
Gemeentebestuur wijst burgemeester Ridder Huyssen van Kattendijke aan als lid van het bestuur van de vereniging
Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 februari 1964 deelt de voorzitter mee, dat het gemeentebestuur de heer H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijke heeft aangewezen tot lid van het bestuur van de vereniging.
13 juli 1965
Vereniging installeert bouwcommissie
Tijdens de bestuursvergadering van 13 juli 1965 worden de leden van de bouwcommissie geinstalleerd, n.l. de heren G.A. Strootker (bestuurslid), A. Tijhof (bestuurslid) en J.W. Velner. Laatstgenoemde wordt tot voorzitter van de commissie aangewezen. Het bestuur verleent de leden machtiging om al de nodige maatregelen te treffen, welke tot een spoedige realisering van de bouwplannen van een museum zullen kunnen leiden.
28 december 1967
Officiële opening tentoonstelling van prentbriefkaarten en foto's van Vriezenveen
De opening werd verricht door de burgemeester van Vriezenveen. De tentoonstelling werd georganiseerd in "De Hulle" te Vriezenveen.
juni 1970
Oudheidkamer in de kelder van het nieuwe gemeentehuis ingericht
De verzameling van de vereniging werd overgebracht van het Jonkershuis naar de kelder van het nieuwe gemeentehuis.
2 april 1977
Gerhard Roelofs als erelid benoemd
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt op voordracht van het bestuur de heer Gerhard Roelofs benoemd als erelid van de vereniging.
juni/juli 1978
Ambassadeur Kruytbosch bezoekt museum
De Nederlandse ambassadeur in Kuala Lumpur Mr. Kruytbosch, achterkleinkind van de bekende Vriezenveense/Russische koopman Egbert Diederik Kruytbosch uit St. Petersburg, brengt een bezoek aan de Russische afdeling van de Oudheidkamer.
17 november 1979
Vereniging krijgt nieuw onderkomen
De Vereniging Oud Vriezenveen krijgt een nieuw onderkomen in het voormalige gemeentehuis van Vriezenveen tegenover de Grote Kerk aan het Tilanusplein. de openingshandeling werd verricht door burgemeester Van der Wolf.
juni 1982
Vereniging Oud Vriezenveen organiseert de tweede reünie van de Rusluie
september 1983
De Vereniging Oud Vriezenveen geeft een fraai fotoboekje uit
december 1983
De eerste breimachine van Jansen & Tilanus geschonken aan Oud Vriezenveen door S.M. Tilanus (Meneer Marc)
De "Bonamy" breimachine (type Paget) uit 1870.
29 april 1985
Expositie Oorlog, Verzet en Bevrijding
De Vereniging Oud Vriezenveen organiseerde van 29 april t/m 18 mei ter gelegenheid van de 40-jarige bevrijding een grote expositie in de Middenschool over Oorlog, Verzet en Bevrijding.
7 december 1987
Oudheidkamer wordt Museum Oud Vriezenveen
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt op voordracht van de voorzitter, mevr. Truus Jansen, de naam van 'Oudheidkamer' gewijzigd in 'Museum Oud Vriezenveen'.
1994
Museum Oud Vriezenveen een jaar gesloten wegens de renovatie van het museum
28 april 1995
Heropening van het gerestaureerde museum door burgemeester Vellekoop-Tanis
8 augustus 1997
Eerste huwelijk in het museum voltrokken
In 1996 verzocht de gemeente Vriezenveen, vanwege de verbouwing van het gemeentehuis, de vereniging Oud Vriezenveen om een deel van de Oudheidkamer beschikbaar te stellen voor het sluiten van huwelijken. Nadat de expositieruimte ontruimd was, werd op 8 augustus 1997 het eerste huwelijk in het museum voltrokken. Toen in 1998 de verbouwing gereed kwam, besloot de gemeente om de trouwlocatie te handhaven naast de reguliere locatie in het gemeentehuis.
18 december 1998
Stichting Smelts Schuur opgericht
29 november 2001
Opening Smelts Schuur
Burgemeester Koetje en zijn zoon Corne knipten samen het lint door, waarna de naam van het historische pand werd onthuld.
29 maart 2003
Oud Vriezenveen geeft eerste kwartaalblad "Waver 't Vjenne" uit
Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door burgemeester Helmer Koetje.
6 augustus 2003
Oud Vriezenveen organiseert eerste 'Tour de Vjenne'
De cultuurhistorische bustocht rond Vriezenveen met als thema "Langs boerenbouw en boerenland" werd vier woensdagavonden verreden.
10 november 2003
Truus Jansen-Bramer treedt af als voorzitter
17 november 2003
Boek 'Jansen & Tilanus' uitgereikt aan mevr. M. ten Bosch-Tilanus
9 februari 2004
Vereniging gaat online
De website is te vinden via www.oudvriezenveen.nl.
28 februari 2004
Redactie Waver 't Vjenne organiseert eerste lezersdag (Waverdag) in het museum
1 mei 2004
Vereniging organiseert Rotterdamse Bleekneusjesdag
juni 2004
Museum uitgeroepen tot het bekendste museum van Overijssel
Het onderzoek werd verricht in opdracht van de Stichting Kunst & Cultuur Overijssel.
17 juni 2004
Vereniging begroet 1000e lid: Brenda Harms Kikkert
14 juli t/m 11 augustus 2004
Tour de Vjenne toert 5 avonden langs molens in Twente
oktober 2005
Trouwzaal geheel gerenoveerd
februari 2005
Vereniging verwelkomt 1111e lid: Bennie Rohof
13 mei 2005
Projectgroep presenteert dialect CD 'Ljaemdig Vjenne'
16 t/m 21 mei 2005
Stichting Grote Brand Vriezenveen 1905-2005 herdenkt de Grote Brand van Vriezenveen
De stichting is een initiatief van de Vereniging Oud Vriezenveen en de Stichting De Peddemorsboerderij.
22 juni t/m 10 augustus 2005
Tours de Vjenne acht maal verreden langs Havezaten in Twente

11 november 2005
Eerste Russische huwelijk in het museum voltrokken
Op vrijdagmiddag 11 november 2005 werd het eerste Russische huwelijk voltrokken in het Museum Oud Vriezenveen. De heer Ribberink en mevrouw Ulyanava, Russische van geboorte, waren de gelukkigen.
21 april 2006
Vereniging presenteert boek Bleekneusjes - Oorlogskinderen
In de aula van Het Noordik werd op 21 april 2006 het eerste exemplaar van het boek 'Bleekneusjes - Oorlogskinderen' aan gedeputeerde G. Ranter uitgereikt. Daarin staan onder meer verhalen van toen nog jonge Rotterdammers die in Vriezenveen terecht zijn gekomen om weer aan te sterken in de oorlog. De verhalen werden gebundeld door Hans Kobes, José Bosch-Höfte en Guus Tijhof. De vereniging heeft het boek met ondersteuning van War Child kunnen uitgeven.
21 juni t/m 26 juli 2006
Tours de Vjenne acht maal verreden langs Kerken, kloosters en kapellen
De deelnemers maken in de ruim vier uur durende tocht kennis met ons religieus erfgoed in het noordoostelijk deel van Twente. Bijzonder was het bezoek aan het klooster van de Zuster Franciscanessen en de kapel op het complex van de St. Nicolaasstichting in Denekamp. Voor het eerst werd de tocht ook in de middaguren gemaakt.
juni 2006
Vereniging krijgt honderdduizenden negatieven fotozaak Joop Lamberts geschonken
In juni 2006 kwam de vereniging in het bezit van het archief van fotozaak Joop Lamberts wegens beëindiging van het bedrijf. Dit archief bevat alle negatieven van ongeveer 1954 t/m 1995. Een geweldige aanwinst voor de vereniging.
30 september 2006
Vereniging presenteert 'Het spoorboek van Vriezenveen'
Op zaterdag 30 september werd het eerste exemplaar van 'Het Spoorboek van Vriezenveen', geschreven door bestuurslid Hessel Boonstra, uitgereikt aan concessiedirecteur Bruns van Connexxion bij aankomst van de historische stoomtrein om 11.52 op het station van Vroomshoop. Dit gebeurde tijdens de Open dag ter gelegenheid van 100-jarig bestaan van de spoorlijn Almelo-Mariënberg.
31 oktober 2006
Nieuwe mijlpaal Oud Vriezenveen: 1250ste lid
Voorzitter Jan Nijkamp mocht gisteren in Museum Oud Vriezenveen het 1250ste lid verwelkomen. De heer H. Kerkdijk uit Vroomshoop werd door de voorzitter in de bloemetjes werd gezet.
9 januari 2007
Museum Oud Vriezenveen wordt Historisch Museum Vriezenveen
Tijdens de bestuursvergadering wordt op voordracht van de secretaris, dhr. André Idzinga, de naam van 'Museum Oud Vriezenveen' gewijzigd in 'Historisch Museum Vriezenveen'.
Comments