Hoofdonderwijzers Christelijke School in wijk V (U.L.O.) te Vriezenveen


foto: Vereniging Oud Vriezenveen
Christelijke School met onderwijzerswoning in wijk V (eerste schoolgebouw)
Op 1 juni 1923 werd aanbesteed het bouwen eener school voor Chr. Uitgebreid Lager Onderwijs met onderwijzerswoning. Laagste inschrijvers waren Eshuis & Oordt voor de som van fl. 11.727,=.

foto: Vereniging Oud Vriezenveen
Meester Baar
01-05-1923 t/m 22-10-1941
Berend Baar, geboren op zondag 23 oktober 1881 te Uithuizermeenden, gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 3 september 1908 te Utrecht met Johanna Maria de Koff, 30 jaar oud, geboren op woensdag 12 december 1877 te Utrecht.
Opgeleid aan de Chr. Normaalschool te Bedum. Was eerst als onderwijzer werkzaam te Aarlanderveen, daarna te Apeldoorn en toen als hoofd der school te Siddeburen. Kwam op 1 mei 1923 te Vriezenveen als hoofd der Chr. school in wijk V en begon met 32 leerlingen in een vertrek van het herenhuis "Engelenburg" op het Oosteinde. Op 22 oktober 1941 heeft de heer Baar van hier afscheid genomen, om zich metterwoon in Apeldoorn te vestigen.
De Gruiter
F.S. de Boer
Dijkstra
Broekhuizen, overleden in 1987.
foto: Vereniging Oud Vriezenveen
Vernieuwde Christelijke School in wijk VComments