Genealogie‎ > ‎Bronbewerkingen‎ > ‎

Kosten van het levensonderhoud in 1918

Van de heer Jan Paul van der Spek ontvingen wij een opvallende notitie uit de bijbel van de familie Meijer. Bij zijn onderzoek naar de stamreeks Meijer (www.pdehooghlaan.nl) vond hij in de familiebijbel gegevens over de kosten van levensonderhoud in 1918. Wie deze gegevens in de bijbel heeft geschreven is niet bekend, maar waarschijnlijk gaat het om Frederikus Gerhardus Meijer, die in 1872 te Vriezenveen werd geboren.

Vriezenveen 1918.

Het jaar 1918 heeft zich op aller hande wijze als een jaar van veel weder waardigheden gekenmerkt en wel in de eerste plaats als het slechtste jaar van den oorlog maar Gode zij dank het laatste. In dat jaar waren de prijzen in ons Nederland verbaasen hoog. Zoo koste bevoorbeelt

1 pond boter2,20
1 lieter melk0,18
1 pond koffie1,40
1 pond vleesch1,50
vetniet verkrijgbaar
wijn per halfe lieter2,50
jenever1,50
eieren per stuk0,38
roge de 200 pond34,50
boekweit en meelniet verkrijgbaar
aarapels het mudt8,00
poot aarapels12,00
hooi per duizendpond85,00
stroo50,00
turf per duizend stuks 15,00
zwart vrouwen goed per el8,00
zwart mannen goed per el15,00
maaiciene gaaren per klos1,50
naaigaren per klos0,60
schoenen per paar20,00
klompen groote1,25

het brood, boter, koffie, tee, vleesch allemaal op kaarten en bonboekjes. Petrolie, en goede olie, Wol, Cajet
Wollen goeder en veel dingen niet te krijgen
brood kregen elk persoon 2 ons per dag
boter……………………½ pond per week
suiker ……………………………………
kofie……………..half ons in 14 dagen
Vleesch een heel enkel keer

En tot overmaat kwam daar in Ockt. nog die vrezelijke ziekte bij die over de gansche aarde veel ofvers eischte zoo dat er ook bij ons op Vriezenveen daagelijks soms 6, 7 ja eens 8 tegelijk worden begraven,

Bron: Familiebijbel van Frederikus Gerhardus Meijer (1872-1955), in bezit van Frederikus Gerhardus Reinier Meijer te Middelburg.
Comments