Contact

Het Historisch Museum is voor informatie bereikbaar.

Secretariaat

Vereniging Oud Vriezenveen
T.a.v. de Secretaris
Westeinde 54
7671 CD Vriezenveen
Tel. 0546-563476
E-mail: 
vereniging@oudvriezenveen.nl

Bezoekadres
Historisch Museum Vriezenveen
Westeinde 54
7671 CD Vriezenveen
Tel. 0546-563476
Internet: 
www.museumvriezenveen.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zaterdag: van mei t/m augustus geopend van 12.00 - 16.00 uur.  
Op zaterdag en maandag alleen op afspraak te bezoeken.
Klik 
hier voor een routebeschrijving.

Ledenadministratie
Vereniging Oud Vriezenveen
T.a.v. de Penningmeester
Westeinde 54
7671 CD Vriezenveen
E-mail: 
vereniging@oudvriezenveen.nl

Redactie Waver 't Vjenne
Vereniging Oud Vriezenveen
T.a.v. Redactie Waver 't Vjenne
Westeinde 54
7671 CD Vriezenveen
E-mail: 
redactie@oudvriezenveen.nl

Genealogische correspondent
E-mail: 
stamboom@oudvriezenveen.nl

Webmaster
E-mail: 
web@museumvriezenveen.nl

Contactpersoon pers
Henk Stegeman
Voorzitter
Tel. 0546-563476
E-mail: 
vereniging@oudvriezenveen.nl

Overige gegevens
Oprichting: 20-05-1949
KvK-nummer: 40073660
Bankrekening: 36.88.32.597 t.n.v. Ver. Oud Vriezenveen te Vriezenveen
IBAN: NL79RABO0368832597

De vereniging Oud Vriezenveen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Geefwet
De Geefwet – sinds 1 januari 2012 van kracht – stelt schenkers in staat 125% van hun gift af te trekken van de inkomstenbelasting. Door de culturele ANBI-status die het Historisch Museum Vriezenveen bezig, komen schenkingen geheel ten goede aan het museum. Voor meer informatie hierover: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/09/20/informatieblad-geefwet.html. In het pdf-bestand (Informatieblad Geefwet) vindt u op pagina 3 onder ‘5. Extra giftenaftrek aan culturele instellingen’ meer informatie. Giften aan ons museum zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het museum: vereniging@oudvriezenveen.nl of 0546-563476 (di t/m vr 10-17 uur).


Stichting Ken Uw dorp
Stichting Ken Uw dorp
T.a.v. de Secretaris
Westeinde 54
7671 CD Vriezenveen
E-mail: 
vereniging@oudvriezenveen.nl

Oprichting: 08-10-1998
KvK-nummer: 06088484
Bankrekening: 36.88.20.408 t.n.v. Stg. Ken Uw dorp te Vriezenveen

De stichting Ken Uw Dorp is een is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).


Stichting Smelts Schuur
St. Smelts Schuur
T.a.v. de Secretaris
Westeinde 54
7671 CD Vriezenveen
E-mail: 
vereniging@oudvriezenveen.nl

Oprichting: 18-12-1998
KvK-nummer: 06089147
Bankrekening: 36.88.60.795 t.n.v. Stg. Smelts Schuur te Vriezenveen

De stichting Smelts Schuur is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Subpagina''s (3): ANBI Bestuur Links
Comments