Werkgroepen / Commissies

Werkgroepen / Commisssies

Binnen de Vereniging Oud Vriezenveen bestaan diverse werkgroepen en commissies. Daarnaast is de vereniging door verschillende leden vertegenwoordigd in werkgroepen en commissies buiten de vereniging.

Momenteel zijn de volgende werkgroepen en commissies actief:

De Collectiecommissie

De Collectiecommissie houdt zich bezig met het inventariseren, catalogiseren, digitaliseren en archiveren van foto's uit het heden en verleden van Vriezenveen e.o. Ze geven advies over het al dan niet accepteren van aangeboden documenten en voorwerpen. Ze helpen verder met het voldoen aan de eisen van een geregistreerd museum.

Kascontrole commissie

Open Monumentendag commissie

De commissie Open Monumentendag organiseert elk jaar de activiteiten op Open Monumentendag in de gemeente Twenterand. In de commissie hebben naast vertegenwoordigers van het Museum Oud Vriezenveen ook vertegenwoordigers van de gemeente Twenterand, de V.V.V. Twenterand en andere musea in de gemeente Twenterand zitting.

De educatie commissie

De educatie commissie onderhoudt contacten met basisscholen en beheert de lespakketten Textiel Toen, Jans & Da, en De Leerjongen in St. Petersburg. Ze verzorgt bovendien de lessen die in het kader van die pakketten worden verzorgd op de educatieve zolder van het museum.

De Werkgroep Textiel

Deze werkgroep onderhoudt de historisch kleding die op het museum aanwezig is en verder het linnen, de knipmutsen, etc. De werkgroep ondersteunt ook modeshows. Daarnaast kent deze werkgroep een technisch onderdeel die de aanwezige textielmachines operationeel houdt.

Redactie Waver ’t Vjenne

De redactie verzorgt elk kwartaal het tijdschrift Waver 't Vjenne met artikelen over de geschiedenis, archeologie, volkskunde, dialect, etc.

Commissie Tour de Vjenne

Werkgroep Ruilverkaveling

Het is de bedoeling om hier in de toekomst nog andere werkgroepen en commissies aan toe te voegen, zoals:

De commissie techniek en onderhoud apparatuur

De commissie houdt de apparatuur in het museum operationeel en zorgt voor backups van computers en van de digitale collectie van het museum.

De commissie media, beeld en geluid

De commissie zorgt voor het aanleggen van een filmarchief, zorgt voor de website, en voor andere social media.

De commissie PR

Zorgt voor regelmatige stukjes in kranten en andere media

Onderhoudt contacten met de regionale kranten

Verzorgt ook de folder van het museum

De tentoonstellingscommissie

Zorgt voor tijdelijke tentoonstellingen in de combinatie documentatiecentrum en trouwzaal. Eventueel een huiskamerconcertje.

De commissie zaterdag

Zorgt dat het museum in de zomermaanden ook op zaterdag open kan en kan korte simpele rondleidingen verzorgen bij bijzondere gelegenheden

De commissie herinrichting-2

Om naast de Rusluie afdeling ook de andere afdelingen mogelijk een facelift te geven.

En uiteraard zijn vrijwilligers waardevol die kennis hebben van of zich verdiepen in De Rusluie, Jansen &Tilanus, de Geschiedenis van Vriezenveen, of het Vriezenveense dialect.

Voor diverse bestaande en toekomstige werkgroepen en commissies zijn extra vrijwilligers zeer welkom. Heb je interesse, neem dan contact op met vereniging@oudvriezenveen.nl, of met secretaris Hans Engberts, tel. 06-22909500.