Nieuwsbrief 2007/3

Nieuwsbrief 2007/3

5 mei 2007

In deze nieuwsbrief

Tour de Vjenne 2007 over 'Varen waar geen water is'

Kadotip

  • Tour de Vjenne 2007 over 'Varen waar geen water is'
  • Veel oorlogsherinneringen in Waver 18
  • Karren in de sporen van Jacob Kruys
  • Nog kaarten voor Historische Fietstocht
  • Oproep voor de Canon van 't Vjenne
  • OudVriezenveen.nl zoekt nieuwe webmaster

Nieuwsbrief

Kent u een vriend, kennis, familielid of collega die is geinteresseerd in de nieuwsbrief? Stuur dit bericht dan door want aanmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig. Surf naar de website en vul uw e-mailadres in.

Lidmaatschap

Om haar doelstellingen te bereiken rekent de Vereniging Oud Vriezenveen op uw steun.

Het lidmaatschap biedt:

Boek Bleekneusjes-Oorlogskinderen

95 blz. (A5+/full-color)

Prijs: € 10,00

Meer info...

Trouwen in een historische omgeving

  • een abonnement op het kwartaalblad Waver 't Vjenne;
  • ledenkorting op publicaties van de vereniging;
  • gratis toegang tot het Historisch Museum Vriezenveen.

Ook in de zomermaanden van 2007 organiseert de vereniging Oud Vriezenveen weer cultuurhistorische bustochten. Onder de noemer Tour de Vjenne wordt er op zes avonden en twee middagen in juni en juli een tocht verreden. Het is dit jaar voor de vijfde keer, dat de historische vereniging deze tocht houdt. Dit jaar staan de cultuurhistorische tochten in het teken van water. Met het thema "Varen waar geen water is" wordt de aandacht gericht op het water en het gebruik ervan in en rondom Vriezenveen in het noordelijke deel van Twente. De start van de Tour de Vjenne is dit jaar op de Oude Veemarkt aan de voet van de Vriezenveense watertoren. De avondtochten starten elke keer om 18.00 uur en de twee middagtochten om 13.30 uur vanaf de Ole Vjennemaaikt. Daarna voert de route via Vriezenveensewijk naar de buurtschap De Pollen. Met het Oosteinde van Vriezenveen behoorde De Pollen in vroeger tijden tot een belangrijk centrum van de scheepvaart. Turfschuiten vervoerden vele jaren de turf op de typisch Vriezenveense schuitjes naar vele plaatsen in Twente. Via de Schipsloot en de Aa rijdt men dan de Aa en de Hollander Graven af richting Almelo, waar de Turfkade nog altijd herinnert aan de turfschipperij van lang geleden. Rondom Almelo vinden we het Overijssels Kanaal en het Twenthekanaal, die nu nog van belang zijn voor de scheepvaart. We maken kennis met het Reggestelsel en het waterproject De Doorbraak van het waterschap Regge & Dinkel en rijden via Ypelo richting Enter. In het klompen- en zompendorp wordt eerst aan de inwendige mens gedacht, voordat we een kijkje gaan nemen in het zompenmuseum en op de biologische boerderij Het Exoo. Deze biologische boerderij met boerderijwinkel van de familie Busger op Vollenbroek ligt aan de oever van de Regge, halverwege Wierden. Vandaar wordt er gevaren met de "Regt door Zee", een Enterse zomp, die sinds eind vorige eeuw weer vaart op de Regge. Na het intermezzo in Enter en omgeving gaat de tocht via Wierden naar de startplaats Vriezenveen.

De tochten worden dit jaar gehouden op de woensdagavonden van 20, 27 juni en 4,11,18 en 25 juli en duren ongeveer vier uur. Bij voldoende belangstelling zullen er ook twee middagtochten worden gereden en wel op 27 juni en 4 juli 2007. Een kaartje voor deelname aan de Tour de Vjenne 2007 "Varen waar geen water is" kost slechts € 16. Aanmelden kan elke dag bij het Historisch Museum Vriezenveen, Westeinde 54 in Vriezenveen. Ook kan men hier telefonisch kaarten bestellen 0546-563476.

Veel oorlogsherinneringen in Waver 18

Opgave als lid is mogelijk door middel van het opsturen van het formulier op de verenigingswebsite.

Kadotip

De mooiste dag van uw leven wilt u natuurlijk zo romantisch mogelijk beleven. In Vriezenveen is het sinds 1997 mogelijk om te trouwen in een historische omgeving. In het oude gemeentehuis in hartje centrum, waarin ook het museum Oud Vriezenveen is gevestigd, kan één van de zalen worden gebruikt als trouwzaal.

Meer info...

Historisch Museum Vriezenveen

Het achttiende nummer van het cultuurhistorische kwartaalblad "Waver 't Vjenne" is uit. Het ledenblad van de vereniging Oud Vriezenveen van mei 2007 bevat deze keer veel artikelen over de oorlogsjaren. Interessant is de "ontdekking" van een bleekneusje Reinata Heemskerk door Betsie Dogger-Reurink. Deze bekende TV-verschijning blijkt in de oorlogsjaren in Vriezenveen te hebben gelogeerd als Aadje van Helden. Zij verbleef in en ook na de oorlog lange tijd bij de familie Dam aan de Molenstraat. Verder een verhaal door Cees van den Berg over "The Lame Duck", een Amerikaanse bommenwerper, die in 1944 neerstortte op de Bruinehaar. Het verhaal vertelt over de belangstelling van de kleinkinderen van enkele inzittenden en het dagboek van Jerome Morris, die als staartschutter van de B24 Liberator meevloog.Lees verder...

Karren in de sporen van Jacob Kruys

CD Ljaemdig Vjenne

Prijs: € 9,95

Meer info...

Genealogie

De Vriezenveense genealogie is reeds door velen onderzocht. Sedert 1993 is ons bestuurslid André Idzinga als amateur-genealoog actief. In 1997 werd het onderzoek naar het Friese geslacht ingeruild voor het Friezenveense geslacht. De resultaten uit het onderzoek kunt u nazien op de website Vriezenveners.nl. De genealogische commissie van de vereniging komt graag in contact met de Vriezenveners en andere belangstellenden. Zij wisselt graag familiegegevens uit en zij houdt zich aanbevolen voor alle tips en aanbevelingen voor de verdere inrichting van deze website. Mocht u op de inhoud en/of vorm willen reageren, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar de genealogische commissie.

Museum over de historie van de gemeente Vriezenveen. Speciale afdeling over de textielgeschiedenis van Vriezenveen (fa. Jansen & Tilanus). Documentatie over de grote brand, die Vriezenveen op 16 mei 1905 teisterde, waarbij 228 woningen, het gemeentehuis en twee kerken verloren gingen. Daarnaast kunt u een kijkje nemen in een oude huiskamer, een boerenkeuken, een kapperszaak, een kruidenierswinkel en een schoolklas van lang geleden. Het museum is beroemd geworden om haar uitgebreide Russische afdeling. Hier wordt het verhaal van de Rusluie verteld, een groep Vriezenveense kooplui die in de 18e en 19e eeuw hun waar in Rusland konden verkopen, en zelfs een Vriezenveense handelskolonie in Sint Petersburg oprichtten. Deze afdeling van het museum laat de geschiedenis van de Rusluie weer tot leven komen.

Bezoekadres

Historisch Museum Vriezenveen

Westeinde 54

7671 CD Vriezenveen

Tel. 0546-563476

Internet: www.oudvriezenveen.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur

Postadres

Vereniging Oud Vriezenveen

T.a.v. de Secretaris

Westeinde 54

7671 CD Vriezenveen

E-mail: vereniging@oudvriezenveen.nl

Zaterdagmorgen stond het zevental op de trappen van het Historisch Museum Vriezenveen. Als voorbereiding op hun fietstocht van Sint Petersburg naar Vriezenveen waren ze naar 't Vjenne gekomen om kennis te maken met de historie van de Vriezenveense Rusluie. Natuurlijk hadden ze al de nodige voorinformatie, maar een bezoek aan het Historisch Museum Vriezenveen, voegt een extra dimensie toe. De tocht van de jeugdige Kruys, wiens reisboekje in dit museum te vinden is, vormde de inspiratiebron voor het zevental om deze historische handelsreis in de komende maanden te gaan afleggen op de fiets. Drie Twentenaren en vier Hollanders op leeftijd, die allen de tijd, de energie en conditie hebben om de tocht St. Petersburg - Vriezenveen per fiets te volbrengen. Aan de hand van het reisverslag van Jacob Zacharias Ursinus Kruys uit 1826 willen zij zoveel mogelijk de route afleggen, die deze 14-jarige Vriezenveense jongeman toen met drie oudere dorpsgenoten maakte.Lees verder...

Nog kaarten voor Historische Fietstocht

Op de fiets kennis maken met de unieke historie van Vriezenveen, dat kan tijdens de 'Meimaand Fietsmaand'. Speciaal voor deze gelegenheid hebben de VVV Vriezenveen en de Vereniging Oud Vriezenveen een historische fietstocht samengesteld. Op woensdag 9, 16, 23 en 30 mei wordt onder leiding van een deskundige gids het buitengebied van Vriezenveen verkend. Onderweg krijgen de deelnemers een beeld van het ontstaan van Vriezenveen. De tocht voert langs de oorspronkelijke nederzetting, de eerste bewoners, veenafgravingen en de turfindustrie, het slagenlandschap en de ruilverkaveling. Onderweg wordt ook nog het Veenmuseum Vriezenveenseveld aangedaan. Met de 25 km. lange tocht wordt om 13.30 uur gestart bij de VVV Vriezenveen. Deel 2 van de tocht is momenteel in voorbereiding en wordt op een later moment in het dorp zèlf gehouden. Voor de historische fietstocht zijn nog kaarten à € 7,50 verkrijgbaar bij de VVV Vriezenveen aan het Westeinde 52 te Vriezenveen. Telefonisch reserveren kan via telefoonnummer 0546-562094. Bij slecht weer wordt de tocht afgelast. Aangemelde deelnemers krijgen dan bericht. Meer informatie is te vinden op www.historischmuseumvriezenveen.nl en www.vvvvriezenveen.nl

Oproep voor de Canon van 't Vjenne

Vorig jaar in oktober 2006 deed de Canon van Nederland zijn intrede. De Canon van Nederland is een lijst van vijftig vensters, die een beeld moeten geven van de cultuur en historie van vijf eeuwen Nederland. In de eerste plaats is de Canon bedoeld voor het onderwijs. Wat zou iedereen nou minimaal moeten weten over de historie van ons land? In de Canon van Nederland komt Overijssel nauwelijks aan bod. Reden voor de scheidende provinciaal archiefinspecteur mr. Caspar van Heel om ter gelegenheid van zijn afscheid in november 2006 een eigen Canon van Overijssel samen te stellen, die in druk verscheen en werd uitgegeven door het provinciebestuur van Overijssel. In den lande doet sinds de Canon van Nederland de roep naar een eigen Canon steeds meer opgeld. Zo opteert het Twentse weekblad De Roskam voor een eigen Canon van Twente en ook in veel steden en dorpen, die hun historie respecteren, denken mensen aan de samenstelling van een regionale of lokale Canon.

Over de meer dan zes eeuwen Vriezenveense geschiedenis is wellicht ook wel een Canon samen te stellen. Vijftig historische feiten, die de voormalige gemeente gemaakt hebben tot wat het nu is!

De Vereniging Oud Vriezenveen zou graag willen weten wat u belangrijke "vensters" vindt in de eeuwenlange geschiedenis van de gemeente Vriezenveen! Stuur uw reactie naar redactie@oudvriezenveen.nl of per post naar Redactie Waver 't Vjenne, Westeinde 54, 7671 CD Vriezenveen.

OudVriezenveen.nl zoekt nieuwe webmaster

De vereniging Oud Vriezenveen is op zoek naar een nieuwe webmaster die de huidige website OudVriezenveen.nl gaat onderhouden en een nieuwe wil ontwikkelen. Een leuke en uitdagende taak met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. Naast het kwartaalblad Waver 't Vjenne en de digitale nieuwsbrief is de website www.oudvriezenveen.nl voor de vereniging Oud Vriezenveen een belangrijk communicatiemiddel naar haar leden en andere belangstellenden. De website laat zien waar de vereniging zich mee bezig houdt en wat zij haar leden en belangstellende te bieden heeft. Zij geeft informatie en probeert de lezers te boeien, te stimuleren en te betrekken bij de historie van de dorpen uit de voormalige gemeente Vriezenveen. Voor de verdere uitbouw van de vereniging is zij op zoek naar een dynamische vrijwilliger die de website www.OudVriezenveen.nl verder wil ontwikkelen en beheren. Het takenpakket bestaat uit het restylen en verder ontwikkelen van de website met op termijn o.m. een forum, webwinkel, fotoboek en een digitale bibliotheek. Ook het verzorgen van updates, aangeleverd door de vrijwilligers, en het uitsturen van de digitale nieuwsbrief is een taak van de nieuwe beheerder.

Ben je gemotiveerd, heb je verstand van zaken of ben je bereid en in staat om je dit eigen te maken, vind je het leuk om de site nog mooier en actueler te maken, heb je een beetje tijd over en lijkt het je leuk om in het enthousiaste vrijwilligersteam van de Vereniging Oud Vriezenveen samen te werken, stuur dan even een mailtje naar vereniging@oudvriezenveen.nl. Bel voor meer informatie met André Idzinga, secretaris Vereniging Oud Vriezenveen, tel. 06-13658246. Wie weet ben jij straks de beheerder van de meest actuele website van Twenterand.