Nieuwsbrief 2007/1

Nieuwsbrief 2007/1

10 april 2007

In deze nieuwsbrief

Historisch Museum Vriezenveen gesloten tijdens museumweekend

Kadotip

  • Historisch Museum Vriezenveen gesloten tijdens museumweekend
  • Jaarverslag 2006
  • Foto's en informatie over het Groene Kruis gezocht
  • Groei en bloei dwingt Vereniging Oud Vriezenveen tot organisatorische vernieuwing
  • Historisch Museum Vriezenveen krijgt eigen Documentatiecentrum
  • Vereniging Oud Vriezenveen wijzigt naam museum
  • Uit de pers

Nieuwsbrief

Kent u een vriend, kennis, familielid of collega die is geinteresseerd in de nieuwsbrief? Stuur dit bericht dan door want aanmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig. Surf naar de website en vul uw e-mailadres in.

Lidmaatschap

Om haar doelstellingen te bereiken rekent de Vereniging Oud Vriezenveen op uw steun.

Het lidmaatschap biedt:

Vanwege een interne verbouwing is het Historisch Museum Vriezenveen tijdens het Nationale Museumweekend van 14 en 15 april 2007 gesloten. Ook de door de vereniging geplande activiteiten vinden geen doorgang. De reguliere openingstijden blijven, ondanks de verbouwing, onveranderd. Na het paasweekend begint de gemeente met de verbouwing van de zolderverdieping van het historisch museum. Dit is nodig ter bescherming en conservering van de collectie. Gezien het belang van de verbouwing en de noodzakelijke opslag van het depot binnen de museale afdelingen heeft het bestuur van de Vereniging Oud Vriezenveen doen besluiten om de deuren van het museum tijdens het museumweekend dicht te houden. Ook de geplande activiteiten omtrent het thema 'De Kunst van het Waarnemen' van het museumweekend vinden hierdoor in het Historisch Museum Vriezenveen geen doorgang. Mede op initiatief van de VVV zouden dit jaar voor het eerst alle musea in Vriezenveen voor het publiek geopend zijn. Helaas moet het bestuur van de Vereniging Oud Vriezenveen, ondanks eerdere berichten in de media, afzien van de deelname aan het museumweekend. Volgend jaar zal het Historisch Museum Vriezenveen de jaarlijkse deelname aan het museumweekend vanzelfsprekend vervolgen.

In Vriezenveen zijn op zaterdag 14 april van 10.00 tot 16.00 uur het Veenmuseum Vriezenveenseveld, Twents Oorlogsmuseum 1940-1945, Kachelmuseum, Peddemorsboerderij, Bandrecorder-/radiomuseum en het Landbouwmuseum voor het publiek geopend. U kunt dan gratis of met korting eens een kijkje gaan nemen en genieten van de veelzijdige collecties die Twenterand rijk is. Ook voor kinderen is er veel interessants te zien en te beleven. Ook de Leemansmolen aan de Hammerweg is van 09.00 tot 13.00 te bezichtigen. Bij voldoende wind zullen ook nog de wieken draaien.

Meer informatie over het Nationale Museumweekend is te vinden op www.museumweekend.nl en www.vvvvriezenveen.nl.

Jaarverslag 2006

Zoals gebruikelijk mag de secretaris van de Vereniging Oud Vriezenveen verslag uitbrengen over het afgelopen jaar. Ook in 2006 zijn er weer diverse bijzondere gebeurtenissen de revue gepasseerd die zeker het vermelden en onthouden waard zijn. Daarom nog even een korte terugblik.

Boek Jansen & Tilanus

184 blz. (A4)

Prijs: € 29,90

Ledenprijs: € 27,50

Meer info...

Trouwen in een historische omgeving

  • een abonnement op het kwartaalblad Waver 't Vjenne;
  • ledenkorting op publicaties van de vereniging;
  • gratis toegang tot het Museum Oud Vriezenveen.

De mooiste dag van uw leven wilt u natuurlijk zo romantisch mogelijk beleven. In Vriezenveen is het sinds 1997 mogelijk om te trouwen in een historische omgeving. In het oude gemeentehuis in hartje centrum, waarin ook het museum Oud Vriezenveen is gevestigd, kan één van de zalen worden gebruikt als trouwzaal.

Meer info...

Museum Oud Vriezenveen

Opgave als lid is mogelijk door middel van het opsturen van het formulier op de verenigingswebsite.

Kadotip

Uitgifte boek 'Bleekneusjes - Oorlogskinderen' Op 1 mei 2004 organiseerde de vereniging de Rotterdamse bleekneusjesdag. Tijdens de reünie werd aan de bleekneusjes en hun gastgezinnen de oproep gedaan om hun persoonlijke verhaal op papier te zetten. Nou dat hebben we geweten. Op 21 april 2006 werden de bleekneusjes opnieuw uitgenodigd om het resultaat te aanschouwen. José Bosch reikte het eerste exemplaar van het boek 'Bleekneusjes - Oorlogskinderen' uit aan Gert Ranter, gedeputeerde van Overijssel. Het boek geeft de indrukwekkende verhalen van oorlogskinderen van toen weer, maar ook de verhalen van nu. Een bijzondere samenwerking tussen Warchild en de vereniging, waarvoor veel aandacht in de media was. Zelfs SBS6's Hart voor Nederland trok naar Vriezenveen om het verhaal van Tilly Sarens-Vonk pakkend in beeld te brengen. Een gezellige middag met een prachtig eindresultaat van een bijzonder project.Lees verder...

Foto's en informatie over het Groene Kruis gezocht

Het Spoorboek van Vriezenveen

228 blz. (A4)

Prijs: € 20,00

Meer info...

Genealogie

De Vriezenveense genealogie is reeds door velen onderzocht. Sedert 1993 is ons bestuurslid André Idzinga als amateur-genealoog actief. In 1997 werd het onderzoek naar het Friese geslacht ingeruild voor het Friezenveense geslacht. De resultaten uit het onderzoek kunt u nazien op de website Vriezenveners.nl. De genealogische commissie van de vereniging komt graag in contact met de Vriezenveners en andere belangstellenden. Zij wisselt graag familiegegevens uit en zij houdt zich aanbevolen voor alle tips en aanbevelingen voor de verdere inrichting van deze website. Mocht u op de inhoud en/of vorm willen reageren, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar de genealogische commissie.

Museum over de historie van de gemeente Vriezenveen. Speciale afdeling over de textielgeschiedenis van Vriezenveen (fa. Jansen & Tilanus). Documentatie over de grote brand, die Vriezenveen op 16 mei 1905 teisterde, waarbij 228 woningen, het gemeentehuis en twee kerken verloren gingen. Daarnaast kunt u een kijkje nemen in een oude huiskamer, een boerenkeuken, een kapperszaak, een kruidenierswinkel en een schoolklas van lang geleden. Het museum is beroemd geworden om haar uitgebreide Russische afdeling. Hier wordt het verhaal van de Rusluie verteld, een groep Vriezenveense kooplui die in de 18e en 19e eeuw hun waar in Rusland konden verkopen, en zelfs een Vriezenveense handelskolonie in Sint Petersburg oprichtten. Deze afdeling van het museum laat de geschiedenis van de Rusluie weer tot leven komen.

Bezoekadres

Museum Oud Vriezenveen

Westeinde 54

7671 CD Vriezenveen

Tel. 0546-563476

Internet: www.oudvriezenveen.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur

Postadres

Vereniging Oud Vriezenveen

T.a.v. de Secretaris

Westeinde 54

7671 CD Vriezenveen

E-mail: vereniging@oudvriezenveen.nl

Op 18 maart 2007 is het 100 jaar geleden dat in Vriezenveen een afdeling van het Groene Kruis werd opgericht. Naar aanleiding hiervan is bestuurslid Hessel Boonstra bezig om een document te schrijven wat de geschiedenis van deze afdeling weergeeft. Hierbij heeft het bestuurslid de onontbeerlijke hulp nodig van mensen die foto's hebben van de wijkgebouwen in Vriezenveen en Westerhaar (met name uit de bouwperiode of eerste periode, opening etc)), foto's van ambulances van het Groene Kruis of het Rode Kruis Almelo, eventueel foto's van de wijkverpleegsters Zwart, Van der Monde, Bothof, Katgert, Van de Weg, Van Dijk, Van Eck, Wemmenhove, Doorn, Stuurman. Of heeft u misschien toevallig een foto van de eerste zuster Roldanus?Lees verder...

Groei en bloei dwingt Vereniging Oud Vriezenveen tot organisatorische vernieuwing

De vereniging Oud Vriezenveen treft momenteel vergaande voorbereidingen tot bestuurlijke en organisatorische vernieuwing. Deze mededeling deed het bestuur onlangs aan de vrijwilligers van de vereniging als voorbereiding op de algemene ledenvergadering van 26 maart 2007. Het bestuur heeft tijdens twee extra ingelaste bestuursvergaderingen uitvoerig gesproken over de inhoudelijke invulling van de plannen voor de toekomst. De aanhoudende groei van de vereniging, de herinrichting van het museum, de op stapel staande plannen en vooral de kansen en ambities bij gemeentelijk toeristisch-, cultureel- en museaalbeleid hebben het bestuur van de vereniging doen besluiten om op korte termijn een organisatorische wijziging door te voeren.Lees verder...

Historisch Museum Vriezenveen krijgt eigen Documentatiecentrum

Het inrichten van een historisch documentatiecentrum is een van de pijlers uit de toekomstvisie van het Historisch Museum Vriezenveen. Dit plan werd, in opdracht van het bestuur, halverwege vorig jaar geschreven door secretaris André Idzinga als voorbereiding op het verenigingsbeleidsplan 2007-2011. Het documentatiecentrum richt zich op de geschiedenis van de voormalige gemeente Vriezenveen, bestaande uit de kernen Aadorp, Bruinehaar, De Pollen, Vriezenveen en Westerhaar-Vriezenveensewijk, en de gerelateerde betrekkingen met St. Petersburg in Rusland. Het centrum verzamelt en beheert het archief van de vereniging Oud Vriezenveen, die voor studie en onderzoek geraadpleegd kan worden.Lees verder...

Vereniging Oud Vriezenveen wijzigt naam museum

Historisch Museum Vriezenveen is de nieuwe naam van het museum van de verenging Oud Vriezenveen. Hiertoe besloot de vereniging tijdens de bestuursvergadering van 9 januari 2007 op voordracht van de secretaris. De voornaamste reden tot naamswijziging is het vergroten van de herkenbaarheid in de naam van het museum. De oude naam van het museum zegt volgens de vereniging te weinig over het type museum en de bijzondere collectie die het museum herbergt. Ook het gebruik van de incomplete naam 'Oud Vriezenveen' doet volgens de vereniging de suggestie oproepen dat het om een dorpskern gaat, terwijl het de gang naar het museum moet doen aanwakkeren.Lees verder...

Uit de pers

Hieronder vindt u het laatste nieuws uit media over de vereniging, museum en aanverwante zaken.

07-04-2007 - VVV en Hooilanden samen

20-03-2007 - Plan voor Russisch festival

17-03-2007 - Dure verzameling kaarten

01-03-2007 - Documentatiecentrum voor Historisch Museum

27-02-2007 - Toch nog een Tilanusplein

21-02-2007 - Extra geld 'deskundigheid'

10-02-2007 - Gouden 'vork' Hooilanden

08-02-2007 - Oorlogsmuseum wil graag subsidie

07-02-2007 - Extra geld nodig voor scholing deskundigen

06-02-2007 - Bornenaren fietsen naar St. Petersburg

31-01-2007 - André Idzinga brengt 'Vjense' familienamen in kaart

24-01-2007 - Meer geld nodig voor 'Crullsmid'

24-01-2007 - Museum in Vriezenveen heeft nieuwe naam

24-01-2007 - Oudheidkundige vereniging wil meer geld voor huur en energie

19-01-2007 - Met het oog op de toekomst

18-01-2007 - Nieuwe Ruslui lanceren website

09-01-2007 - 'Peddemors' niet op lijst van officiële musea

02-01-2007 - College wil geregistreerd museum