Subsidieverzoek 'De historie van de gemeente Vriezenveen in beeld en geluid'

Onderstaand subsidieverzoek werd eind 2005 ingediend bij de Rabobank Noord-West Twente.Aanvrager

Project

Naam:

De historie van de gemeente Vriezenveen in beeld en geluid

Inhoud:

De vereniging heeft de grote wens om haar collectie nadrukkelijk te versterken door het aanbieden van diverse historische filmpjes. De oude 8 en 16 mm films moeten daarom overgezet worden op DVD en worden voorzien van achtergrond muziek en gesproken tekst of ondertiteling. Deze opnamen kunnen gebruikt worden in 30 seconden, 10 en 30 minuten films, welke ieder een historisch onderwerp verbeelden. Het oude diaklankbeeld, welke de bezoeker bij binnenkomst te zien krijgt, moet beter gepresenteerd worden en op DVD te bekijken zijn. Al deze filmpjes moeten met name voor kinderen te begrijpen zijn. Zij kunnen de teksten op school corrigeren en vertalen, zodat ook Duits-, Engels- en Russischtalige bezoekers de beelden aangeboden kunnen worden. Daarnaast wil de vereniging beelden vastleggen voor de toekomst. Bij de historische beelden komt altijd een hedendaags element aan de orde, waardoor de bezoeker kennis maakt met de gemeente van nu. Op de Russische afdeling zal een kort filmpje vertoond worden, welke de collectie verder benadrukt. Hierin zullen ook de beelden van St. Petersburg te zien zijn, waardoor bezoekers aan Rusland naar het museum gelokt kunnen worden ter voorbereiding of ter afsluiting van de reis. Beelden spreken en blijven langer "hangen" in het geheugen dan een tekst. Daarom is het juist een grote wens van de vereniging om dit project in gang te zetten, te realiseren en verder uit te bouwen. Inmiddels is een enthousiaste werkgroep geformeerd, welke graag aan de slag wil.

Toelichting:

 • Momenteel beschikt het museum over een diaklankbeeld (van 25 jaar geleden) over de geschiedenis van de gemeente Vriezenveen, welke de bezoekers als introductiefilmpje te zien krijgen. Hiervan willen we een moderne versie maken, welke tevens de periode van 1969 t/m heden beslaat.
 • Om tegemoet te komen aan de wensen van de verschillende groepsbezoeken, willen we de groepen de mogelijkheid bieden om diverse 30 minuten films te bekijken.
 • Het samenstellen van zgn. '10 minuten filmpjes' met een diversiteit aan historische onderwerpen, welke vertoond worden aan bezoekers van het museum en elders op locatie.
 • Om het museum voor kinderen interessanter te maken, willen we de collectie ondersteunen door visuele elementen (beeld en/of geluid) in het geheel op te nemen. Hierbij willen we actief samenwerken met het onderwijs in de gemeente en hen zodoende betrekken bij de vormgeving van de beelden.
 • Te zijner tijd zullen we opnamen in St. Petersburg maken, welke gebruikt worden als voorbereidingsfilm voor een bezoek aan St. Petersburg (Rusland) of voor een reünie in het museum na afloop van de reis.
 • Belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Vriezenveen vastleggen voor de toekomst.
 • Interviewen van (vroegere) inwoners, die nog veel weten over het verleden van de gemeente.
 • Activiteiten van de vereniging op beeld vastleggen.
 • Bewegende beelden van vroeger bewaren voor het nageslacht. Oude 8/16 mm films worden, indien de kwaliteit het toelaat, overgezet op DVD en voorzien van gesproken tekst en/of ondertiteling.
 • Van elke school zal een filmpje gemaakt worden, welke aangevuld worden met alle klassenfoto's. Deze beelden kunnen tijdens een schoolreünie in het museum vertoond worden.
 • Toekomstige historische dorpswandelingen starten vanuit het museum, alwaar men een inleidend filmpje te zien krijgt. De filmpjes sluiten aan bij het onderwerp van de wandeling en een eventuele rondleiding in het museum.
 • In de toekomst het verzorgen van historische bedrijfspresentaties.
 • Ondersteuning bieden bij externe activiteiten d.m.v. filmvertoningen (vb. bij de Open Tuindagen beelden vertonen van tuinen die niet opgesteld worden voor het publiek).
 • Promotie filmpjes voor het museum en de vereniging, welke vertoond worden bij bijeenkomsten, tentoonstelling en op de gemeentelijke en evt. regionale, landelijke en internationale televisiezenders.
 • 30 seconden filmpjes van activiteiten, welke als lokmiddel gebruikt worden op de website en via de media.
 • Ondersteuning van activiteiten als de Open Monumentendag (beelden van alle gemeentelijke monumenten) en het Nationale Museumweekend (beelden van de musea in de gemeente) door de vertoning van relevante beelden, zodat meer activiteiten binnen de gemeente in het museum hun startpunt hebben.

De filmbeelden omvatten:

 • Opnames op locatie (bij historische en hedendaagse objecten).
 • Oude opnamen (8/16 mm films/videobanden) die zich in het verenigingsarchief bevinden.
 • Foto's uit het verenigingsarchief.
 • Gesproken tekst en ondertiteling in verschillende talen (Nederlands, Engels, Duits en Russisch). Voor de vertaling zal bij voorkeur een beroep gedaan worden op het onderwijs binnen de gemeente Twenterand.
 • Externe materialen (beelden en foto's) welke tijdelijk in bruikleen worden ontvangen.
 • Een hedendaags element in relatie met het historisch onderwerp.

Deel:

Het project 'De historie van de gemeente Vriezenveen in beeld en geluid' is een zeer belangrijk onderdeel van het project 'Leerlingen geven cultuur een vernieuwende blik'. In dit totaal project willen we door samenwerking met het onderwijs het museum voor kinderen aantrekkelijker maken en zodoende meer jeugdige bezoekers te ontvangen. Daarnaast zullen er dorpswandelingen ontwikkeld worden langs verschillende historische gebouwen. Ook omvat het plan om een serie lesbrieven te ontwikkelen voor het onderwijs gericht op het cultureel erfgoed binnen de gemeente Vriezenveen.

In het totaal programma gaat de vereniging daarnaast op zoek naar een grote aanwas van toeristen. Bij het aantrekken van toeristen speelt het historisch-cultureel erfgoed een fundamentele rol. De vereniging is zich bewust van haar rol en heeft zich nadrukkelijk de vraag gesteld hoe de toerist een bezoeker van haar museum wordt? De unieke geschiedenis van de gemeente Vriezenveen biedt daarvoor een uitstekende basis. Daarnaast beschikt zij over een enthousiaste groep vrijwilligers, die deze historie op een vernieuwende manier wil gaan uitdragen. Om die toerist naar het museum te lokken wil de vereniging de unieke onderwerpen van de Vriezenveense historie sterk benadrukken en naar buiten uitdragen. De Russische afdeling, de textielafdeling van Jansen & Tilanus en de Grote Brand van 100 jaar geleden, moeten daarom nadrukkelijk worden uitgebuit. Het museum zal daarom stapsgewijs opnieuw ingericht worden. Zo zal er een maquette over de Grote Brand gemaakt worden, bij voorkeur op de scholen. In de koets op de Russische afdeling kunnen kinderen een filmpje bekijken over de avonturiers, welke vroeger naar Rusland trokken. Daarnaast zal het ondergoed en de reclame uitingen van Jansen & Tilanus nadrukkelijk gepresenteerd moeten worden, ondersteunt door sterke teksten en bijvoorbeeld met het liedje 'De Voetbalmatch' van Louis Davids. Daarnaast kan de jeugd deelnemen aan een spannende speurtocht door het museum. Bij deze plannen zal de vereniging actief gaan samenwerken met het onderwijs binnen de gemeente en wordt de jeugd actief betrokken bij het culturele erfgoed van de gemeente Twenterand. Met het aantrekkelijker maken van het museum voor jeugdige bezoekers, voorziet de vereniging een sterke groei van bezoekers en kan zij veelal rekenen op de terugkeer van deze jeugdige bezoekers op latere leeftijd.

Doelstellingen:

De voornaamste doelstellingen van het project zijn:

 • Versterken en stimuleren van de publieke belangstelling voor het museum en de geschiedenis van de gemeente Vriezenveen.
 • Het aantrekken van toeristen in het belang van de gemeente in zijn geheel.
 • Het versterken van de aandacht voor cultuur binnen het onderwijsprogramma en zodoende educatief aanbod te verzorgen voor het primair en voortgezet onderwijs.
 • Vastlegging voor de toekomst van de hedendaagse gemeente Vriezenveen (Twenterand), de bewoners, de gebruiken, leefomstandigheden, gebouwen etc. en actuele gebeurtenissen.

Betrokkenen:

Het project wordt uitgevoerd door de vrijwilligers van de vereniging Oud Vriezenveen, welke in de werkgroep Beeld en Geluid vertegenwoordigd zijn. De onlangs opgerichte werkgroep bestaat momenteel uit 5 personen en zal zo mogelijk worden uitgebreid. Ook zal m.n. samenwerking gezocht worden met het gemeentelijk onderwijs en bij voorkeur ook met de gemeentelijke omroep Delta TV. Daarnaast wordt de medewerking gevraagd van vele instanties binnen de gemeente om opnames op locatie mogelijk te maken.

Gereedheid en duur:

Dit ambitieuze plan zal stapsgewijs uitgevoerd worden en zal vele jaren in beslag nemen. De opnames en de voorbereiding (draaiboek) daarop zullen gedurende het jaar op regelmatig basis worden uitgevoerd. Binnen de onlangs oprichtte werkgroep Beeld en Geluid leven er volop ideeën en ambities om de plannen te realiseren en verder vorm te geven. De benodigde apparatuur zal in de beginfase van het project aangeschaft worden.

Begroting:

Gevraagd wordt de ondersteuning in de volgende geldmiddelen:

 • Digitale videocamera met statief
 • Videobewerkingsprogramma
 • Projectiemiddelen (beamer, scherm, speakers, etc.)
 • Extern overzetten van 8/16 mm. films op DVD