Hoofdmenu‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

MEERWAARDE

Geplaatst 3 aug. 2013 06:28 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 7 aug. 2013 08:36 bijgewerkt ]

In de afgelopen tijd heeft onze vereniging Oud Vriezenveen en ons Historisch Museum Vriezenveen getoond van groot maatschappelijk belang te zijn. Allereerst vervullen wij een belangrijke culturele functie omdat wij ons culturele erfgoed beheren en dit presenteren aan een breed publiek. Ons museum is doorlopend geopend voor bezoek van buiten en voor onze dorpsgenoten. Bovendien bereiken wij met samenwerking een zeer groot gedeelte van de bevolking. Met nadruk kunnen we stellen: “We zijn meer dan alleen een culturele voorziening. We voegen meerwaarde toe.” Door toepassing van vijf  maatschappelijke waarden spelen we een belangrijke rol in de samenleving.

COLLECTIEWAARDE

Tot de meest belangrijke waarde voor onze vereniging behoort zonder enige twijfel het Historisch Museum Vriezenveen. Hier zijn we gevestigd sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Daar kunnen we laten zien, wat we in huis hebben. Daar bouwen we aan een archief en documentatiecentrum voor studie van jeugd en volwassenen. In het jaar 2013 hebben we een geweldige impuls ondergaan door de realisatie van de nieuwe permanente expositie van “De Rusluie in zicht”. Met dank aan: Europese Unie / Leaderfonds West-Twente, Gemeente Twenterand, Provincie Overijsel, Rabobank Noord Twente.

VERBINDENDE FACTOR

Vooral in de aanloop en tijdens het Ruslandjaar 2013 heeft onze vereniging en het museum een veelheid aan contacten. Ook hebben we door onze positie in de cultuurhistorische sector steeds meer als “liaison” opgetreden. Dat geldt zowel naar sportinstellingen, individuen als bedrijven. Op velerlei manieren hebben we het brand Vriezenveen/Twenterand/Twente uit kunnen dragen. Twee keer hebben wij ondersteuning verleend en verbindingen gelegd voor twee bijzondere fietsgroepen, die met hun fietstrip de route van de “Rusluie” als basis hadden. Beiden fietsgroepen ondersteunden met sportieve actie een charitatieve of cultuurhistorisch doel. Wij stonden borg voor een succesvolle samenwerking met de semioverheid, de gemeente Twenterand en de provincie Overijsel. Ook in het vrijwilligersbeleid en naar andere organisaties vormden we dikwijls de verbindende factor.  

EDUCATIEVE WAARDE                                             

Vanuit de vereniging en het museum werd de basis gelegd voor het project “Leerjongen in Petersburg”. Dat resulteerde in een jeugdtheatervoorstelling door Barst uit Hengelo. Zowel het theaterstuk als de te verwachten film hebben een sterke educatieve waarde. Ook ons eigen project, “Jans en Da in 1910” is een  educatief project voor met name de basisscholen. Dit en andere activiteiten hebben een directe relatie met het onderwijs beleid. Maar ook kan ons museum en het onderwijs de link leggen naar de toekomstige arbeidsmarkt. Hoe zijn je kansen om te slagen en de ontwikkeling van pioniersgeest vanuit historisch perspectief. Een bezoek kan het begin zijn van een contact, dat uitmondt in een contract. Dat geldt voor alle vormen van onderwijs in de richting van het bedrijfsleven. Ook buitenlandse studenten (vooral Russische) brengen graag een bezoek aan ons museum met een stuk herkenning.  

BELEVINGSWAARDE

De belangrijkste doelstellingen van onze vereniging en het museum zijn het bewaren van onze lokale geschiedenis en het bijdragen aan het historisch besef in onze samenleving bij jong en oud. Dat kan vaak beleefd worden in allerlei andere cultuuruitingen. Rondom de opening van onze permanente expositie over de Vriezenveense Rusluie was er twee keer een uitverkochte uitvoering van het theaterstuk “Leerjongen in Petersburg”. Een bestaande film en boek over “De Ruslui” laat het leven van deze mensen op eigentijdse wijze zien en beleven. We verwachten in 2014 een nieuwe film “Leerjongen in Petersburg”, geproduceerd door Theatergroep Barst onder aanvoering van Rinus Morsink. Ook hebben we mogen bijdragen aan de realisatie en renovatie van het grafmonument van de familie Engberts in St.Petersburg in samenwerking met de Stichting Jumelage Twenterand en de koninklijk erkende Vriezenveense Harmonie. Deze gaf begin juli 2013 twee keer een zeer succesvol concert: Een in het atrium van de Hermitage en een keer in de binnentuin van dezelfde Hermitage in St. Petersburg.

 ECONOMISCHE WAARDE                                       

Door ons zijn de eerste contacten gelegd met de bedrijven ten behoeve van de vorming van een handelsmissie in het bilaterale jaar 2013 Nederland – Russische Federatie. Het cultureel ondernemerschap met de verbinding naar bedrijven maakten uiteindelijk deze handelsmissie tot een succes. Hierdoor vormt ons museum een bron van activiteiten, beweging en aantrekkingskracht. Een plek midden in de samenleving met ook economische betekenis. Dagelijks verwelkomen wij toeristen, die worden opgevangen door onze vrijwilligers. Ons Historisch Museum Vriezenveen geeft smoel aan het merk Twenterand en Twente, onmisbaar bij goede promotie in binnen en buitenland.

 CONCLUSIE

 Onze vereniging en ons Historisch Museum Vriezenveen hebben een niet te onderschatten maatschappelijke waarde. Niet alles van waarde is in geld uit te drukken! Wij laten zien, samen met alle deelnemende partners dat de samenleving er trots op is. Een hartelijke groet en dank aan iedereen en alle partners voor de prettige en succesvolle samenwerking.

Gerhard H. Boes,

voorzitter Vereniging Oud Vriezenveen

Comments