Hoofdmenu‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

HMV is nu een geregistreerd museum

Geplaatst 8 jan. 2011 09:16 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 8 jan. 2011 09:22 bijgewerkt ]

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de vrijwilligers van de vereniging Oud Vriezenveen kon voorzitter Gerhard Boes in zijn nieuwjaarstoespraak heuglijk nieuws vertellen: Het Historisch Museum Vriezenveen mag zich met ingang van 20 december 2010 de titel “Geregistreerd Museum” aanmeten.Bestuur en medewerkers zijn uiteraard verblijd met deze registratie, waarmee het museum als eerste in Twenterand is opgenomen in een register van officieel erkende musea. Ruim drie jaar is er aan vooraf gegaan om deze erkenning te verkrijgen. Het register is een initiatief van de Nederlandse Museumvereniging en de Stichting Het Nederlands Museumregister. Het betekent, dat het museum voldoet aan de basiseisen, die aan een erkend museum gesteld worden. Een museum moet beschikken over een institutionele basis, een eigen beschreven collectie en een beleidsplan. Het beleidsplan geeft een beschrijving van de doelstellingen en doelen van het museum en bevat beleidsvoornemens op alle museale taakgebieden. Verder beschikt het museum over een afgeronde basisregistratie en moet men aantonen dat er op adequate wijze zorg wordt gedragen voor de collectie. Ook moet het gebouw voldoen aan bepaalde basisvoorzieningen voor het publiek en is er plaats voor collectie-onderzoek in eigen beheer en door derden. Tenslotte zijn er nog een aantal voorwaarden, die zorgen voor een stabiel financieel beheer, die het behoud van de collectie en het functioneren van het museum waarborgen. De erkenning, die blijkt uit een certificaat,  heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, waarna men opnieuw wordt getoetst aan de eisen om als “Geregistreerd Museum” te boek te staan. Inmiddels is ook al het befaamde schildje van “Geregistreerd Museum”  aan de gevel van het pand Westeinde 54 bevestigd. Afgelopen week bevestigde burgemeester Ir. Cornelis Visser in het bijzijn van het bestuur van de vereniging het befaamde schildje, zodat voor iedereen de status van het Historisch Museum Vriezenveen kenbaar is.
Comments