Hoofdmenu‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Canonwerkgroepen druk achter de schermen

Geplaatst 24 jan. 2011 13:01 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 jan. 2011 13:07 bijgewerkt ]

Sinds 3 juli 2007 kennen we de Canon van Nederland. Toen presenteerde de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon in de Ridderzaal in Den Haag de definitieve versie. In de Canon wordt in vijftig vensters een beeld geschets van de Nederlandse geschiedenis en wat Nederlanders en medelanders “moeten”weten van de historie van de Lage Landen bij de zee. De toenmalige minister van Onderwijs,Cultuur en Wetenschappen maakte bekend, dat de Canon zal worden opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De Canon heeft daarna heel wat pennen in beroering gebracht. Er zijn inmiddels in den lande al talrijke Canons verschenen. Deze Canons betreffen dan niet alleen de historie van provincies (Canon van Overijssel) of steden (Canon van Deventer) en dorpen (Canon van Nieuwleusen), maar ook canons, die zich richten op een bepaald thema (Canon van het water). In Overijssel is het idee ontstaan om van elke gemeente in de provincie een canon het licht te laten zien. Dit canonproject wordt aangestuurd door de IJsselacademie in Kampen. Voor het project is voor een termijn van drie jaar een speciale projectleider aangesteld in de persoon van Ewout van der Horst. In eerste instantie zijn daarbij voor de historische verenigingen en heemkundengroepen in de provincie nauw betrokken. In de gemeente Twenterand zijn de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop en de Vereniging Oud Vriezenveen trekkers van het project. Sinds medio 2010 is er al enkele malen overleg geweest tussen beide historische verenigingen en beide zijn in eerste aanleg bezig om voor hun gebied een Canon te schrijven. De Canon bevat trouwens niet alleen geschreven tekst, maar ook bronnen en beeldmateriaal moeten het project historisch en educatief aantrekkelijk maken. De werkgroep in Den Ham-Vroomshoop bestaat uit Klaas Dragt, Marten Kremer, Freek Miskotte en Jan Lindenhovius. De Vriezenveense werkgroep bestaat uit Hessel Boonstra, Gerrit Bosch,  Jan Machiel Hospers, Jeroen Klinkhamer, Hans J. Kobes en Jan Nijkamp. Inmiddels heeft de Hammer werkgroep de productie van de teksten afgerond en hopen de Vriezenveners in de loop van de eerste maand van 2011 het karwei  af te maken. Daarna is het de bedoeling om onder aanvoering van drs. E. van der Horst een Canon van Twenterand samen te stellen. Deze zal met de onderliggende canons dan worden gepubliceerd op internet. De Canons verschijnen daarna naar alle waarschijnlijkheid ook in boekvorm. Voorzitter Gerhard H. Boes:”We hopen, dat de klus rond het midden van het komende jaar zal zijn afgerond. Daarmee zijn we als Twenteranders dan één van de eerste historische verenigingen in Twente, die een gemeentelijke Canon heeft. We gaan er komend jaar veel aandacht aan besteden en spreken de wens uit, dat vooral het onderwijs in onze gemeente het op zal pakken.” Voor de realisatie van de Canon en de verschillende projecten worden beide verenigingen geadviseerd door cultuurmakelaar Eléon de Haas. Het ligt in de bedoeling om ook een uitgebreider onderwijspakket samen te stellen voor de basisscholen en scholen van voortgezet onderwijs in de gemeente.

 Comments