Hoofdmenu‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Nieuws

Notulen algemene ledenvergadering 14 november 2018

Geplaatst 22 nov. 2018 01:45 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 22 nov. 2018 02:37 bijgewerkt ]

Algemene ledenvergadering 14 november 2018

Geplaatst 12 okt. 2018 05:37 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 12 okt. 2018 05:38 bijgewerkt ]

Woensdag 14 november 2018 is de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Oud Vriezenveen, waarvoor je uiteraard bent uitgenodigd. Inloop vanaf 19:30 uur, de vergadering start om 20:00 uur in het Historisch Museum te Vriezenveen. De stukken gaan hierbij.
Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 april jl. en de bestuurswisselingen.

Agenda

Notulen ALV april 2018

Algemene ledenvergadering 11 april 2018

Geplaatst 3 apr. 2018 02:15 door Gerrit Meijer   [ 3 apr. 2018 02:18 bijgewerkt ]

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging oud Vriezenveen is vastgesteld op woensdag 11 april 2018.

Het Historisch Museum Vriezenveen heeft veel plannen in 2018, en deze zullen worden toegelicht in de Algemene Ledenvergadering van 11 april aanstaande. Daarbij gaat het om investeringen in een herinrichting van de afdeling Heemkunde, de overgang op een ander museumregistratiesysteem, het aanscherpen van de eigen organisatie en bestuurswisselingen. De vergadering wordt gehouden in het museum (Westeinde 54) en begint om 20.00u met een inloop vanaf 19.30u

Agenda Van de vergadering

Notulen van de vorige vergadering (12-04-2017)

Jaarverslag 2017


Algemene ledenvergadering 12 april 2017

Geplaatst 28 mrt. 2017 02:12 door Vereniging Oud vriezenveen

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging oud Vriezenveen is vastgesteld op woensdag 12 april 2017.

Hierbeneden staan de links naar de documenten behorende bij de vergadering en het activiteitenplan voor 2017.

Agenda van de vergadering

Notulen van de vorige vergadering (13 april 2016)

Activiteitenverslag van 2016

Activiteitenplan 2017

Historisch Boerderij-onderzoek Vriezenveen

Geplaatst 15 mrt. 2017 04:14 door Vereniging Oud vriezenveen

Het eerste deel van het historisch boerderij-onderzoek van het Oosteinde, dat door Jan Nijkamp en Henk Huiskes is gedaan, is afgerond en is te lezen en te downloaden op deze site.

Joods archief naar Historisch Museum Vriezenveen

Geplaatst 29 apr. 2015 04:17 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 29 aug. 2015 02:13 bijgewerkt ]

Het geregistreerd museum van de vereniging Oud Vriezenveen herbergt steeds meer waardevolle archieven. Zo tekende de historische vereniging van Vriezenveen deze week een overeenkomst met het Nederlandse Israëlitische Gemeente Twente. Daarin werd de overdracht vastgelegd van het archief van de voormalige Nederlands Israëlitische Gemeente van Almelo. Tijdens een groot deel van de geschiedenis maakten de Joodse inwoners van Vriezenveen deel uit van de Almelose kerk. Uitzondering daarop vormden de jaren 1877 – 1923. In die jaren kende Vriezenveen een zelfstandige Nederlands Israëlitische Gemeente, die jaar synagoge had aan de Almeloseweg 5. Deze typische plattelandssjoel is nog altijd beeldbepalend aanwezig in het straatbeeld.  Het archief van de Almelose gemeente was voorheen ondergebracht bij de gemeente Almelo. Na de verhuizing van het gemeentelijk apparaat  en openbaar bestuur was er geen plek meer voor het particuliere archief. Gelet op de historische banden met Vriezenveen werd door het NIG Twente gekozen voor de archiefbewaarplaats van het museum in Vriezenveen. Dit museum is niet alleen een geregistreerd museum, maar kent ook een professioneel geschoolde archiefbeheerder in de persoon van Hessel Boonstra. Het gaat om het archief van de vroegere Joodse gemeente in Almelo over de periode van 1860-2010. Alle voormalige joodse gemeente in Twente zijn inmiddels opgegaan in de Nederlands Israëlitische Gemeente Twente, die haar zetel heeft in de Synagoge van Enschede. Het overgedragen archief bestaat uit archiefbescheiden met een geschatte omvang van 7,6 strekkende meter. Dat zijn in hoofdzaak documenten, boeken en de Encyclopedia Judaïca, die uit 21 delen bestaat. Verder gaat het om een veelheid aan joodse voorwerpen, die een plaats vonden in de Almelose of Vriezenveense synagoge. Het gaat daarbij om lijsten met teksten, kaarten, kistjes voor verschillende doeleinden en fotomateriaal. De eerste tijd zal het archief nog niet toegankelijk zijn voor historisch onderzoek, omdat het in zijn geheel nog moet worden geïnventariseerd. Voor de overdracht voor minimaal een periode van tien jaar tekenden voorzitter Eléon J. de Haas van de NIG Twente en voorzitter Gerhard H. Boes van de Vereniging Oud Vriezenveen. 


Lintjes voor leden Oud Vriezenveen

Geplaatst 29 apr. 2015 04:16 door Vereniging Oud vriezenveen

Bij de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 24 april waren ook twee leden van de Vereniging Oud Vriezenveen betrokken. Beiden ontvingen uit handen van burgemeester Cornelis Visser het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde in een bijeenkomst die in het gemeentehuis van Twenterand werd gehouden.

Gerrit Jan Bosch (1938), die woonachtig is in De Pollen, maakte vele jaren deel uit van het bestuur van de Vereniging Oud Vriezenveen. Gerrit Bosch was gedurende bijna twintig jaar bestuurslid en vrijwilliger voor de collectie en de textielafdeling binnen het museum. Hij verzorgde veel rondleidingen en publiceerde daarover en hield lezingen in de regio over de geschiedenis van Vriezenveen. Verder was hij actief in de Heemkundegroep De Pollen-Bruinehaar. Voor alle genoemde organisaties was hij actief in contacten met de Heemnoabers 99, een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen historische verenigingen. Tenslotte ook positief inzetbaar bij vele activiteiten in de kleine kern De Pollen.  

Jan Hendrik Nijkamp (1945) is al vanaf 1980! een actieve vrijwilliger van de plaatselijke historische club. Vanaf 2002 was hij achtereenvolgens secretaris en daarna voorzitter tot en met 2008. Alle bestaansjaren was hij lid van de redactie van het kwartaalblad Waver ’t Vjenne. Daarnaast was hij vanaf het eerste begin in 2003 ook actief betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Tour de Vjenne. Verder is Jan Nijkamp ook actief betrokken bij de regionale vereniging voor doven en slechthorenden.   

Zowel de vereniging Oud Vriezenveen als het Historisch Museum Vriezenveen zijn trots op deze vrijwilligers, die als belangrijke steunpilaren van beide kunnen worden genoemd. Daarom proficiat met beider koninklijk eerbetoon! 


De Leica van Frits Lamberts in HMV

Geplaatst 18 apr. 2015 11:42 door Vereniging Oud vriezenveen

Het fototoestel van de oud-Vriezenvener Frits Lamberts wordt momenteel tentoongesteld in het Historisch Museum Vriezenveen. Het is een bijzonder toestel met een verhaal. Als jongeman van rond de twintig kreeg hij het toestel in 1943 van de plaatselijke notaris J.C.M Kruisinga. Het was eigendom van zijn zoon Aztla Kruisinga, die in dat jaar in het ziekenhuis aan de Brugstraat in Almelo overleed. Frits Lamberts was met de jonge Kruisinga bevriend. In de laatste jaren van de oorlog heeft hij met deze gerenommeerde  camera veel foto’s gemaakt. In de meeste gevallen zijn deze vanuit een onopvallende locatie, verborgen voor het oog van de bezetter, gemaakt! De jeugdige Frits Lamberts fietste daarvoor naar vele plaatsen in de provincie, want niet alle opnamen zijn in zijn geboortedorp Vriezenveen gemaakt. Tot één van de projecten van Vriezenveen Vrij 1945-2015 behoort ‘Van Vriezebrug tot Vriezenveen’. Met een veertiental grote doeken langs de openbare weg met vergrote foto’s van Frits Lamberts wordt uiting gegeven aan de bevrijding van zeventig jaar geleden. Het is daarnaast ook een ode aan de fotograaf in oorlogstijd, die daarmee unieke beelden voor het nageslacht heeft vastgelegd. Langs de route, die de Canadese bevrijders toen aflegden op 5 april 1945 staan nu doeken: tussen de driesprong van de Ootmarsumsestraat en de Vriezenveenseweg in Almelo tot op Het Midden in Vriezenveen. Frits Lamberts maakte van zijn hobby later zijn beroep en werd schoolfotograaf en verhuisde naar Almelo. De broer van de Vriezenveense fotograaf Joop Lamberts heeft een zeer bijzondere collectie oorlogsfoto’s. De collectie van Lamberts wordt beheerd door het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. De camera is in hete bezit van zijn drie dochters (zie foto). Deze actie is een collectief initiatief van de Vereniging Oud Vriezenveen en het Twents Oorlogsmuseum 40-45 te Vriezenveen.

OPROEP FOTO’S EN FILMMATERIAAL VOOR MUSEA IN VRIEZENVEEN

Geplaatst 12 apr. 2015 03:29 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 12 apr. 2015 03:30 bijgewerkt ]

Herinneren, herdenken en vieren! Dat waren de onderdelen van Vriezenveen Vrij 1945-2015. Zeventig jaar later reed er op Tweede Paasdag weer een echte Shermantank door de straten van Vriezenveen. De Almeloseweg vlagde weer even uitbundig als toen! Op het Museumplein stond het zwart van mensen en moesten ook de deelnemers met hun voertuigen aan de Bevrijdingsoptocht nog een plek vinden. Het was geweldig. De organiserende Vereniging Oud Vriezenveen met haar Historisch Museum Vriezenveen en het Twents Oorlogs Museum 40-45 kunnen terugzien op een bijzondere gebeurtenis. Er werden vooral tijdens de Bevrijdingsoptocht en het feest op het plein heel veel gefilmd en veel foto’s gemaakt! Oud Vriezenveen heeft daarvoor haar vakkundige vrijwilligers Gerrit Meijer en Stefan Timmerman ingeschakeld. Beide musea willen graag daarvan een film maken voor het nageslacht. Wij roepen dan ook iedereen op om zijn of haar foto- en/of filmmateriaal ter beschikking te stellen van de organisatie. U mag het op een CD of DVD of stick zetten en sturen naar Vriezenveen Vrij 1945-2015, Westeinde 54, 7671 CD Vriezenveen of mailen naar: museum@oudvriezenveen.nl
Copyright Frits Lamberts / Nederlands Fotomuseum Rotterdam.

Herdenkingsdienst Vriezenveen Vrij 1945-2015

Geplaatst 30 mrt. 2015 15:07 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 30 mrt. 2015 15:07 bijgewerkt ]

In de morgenuren van 5 april 1945 werd Vriezenveen bevrijd. Canadese verkenningsvoertuigen en tanks met manschappen van het XII Manitoba Dragoons Regiment kwamen vanuit zuidelijk richting via Almeloseweg het dorp binnengerold. De Bevrijding van Vriezenveen was een feit. En nu, op 5 april 2015 zijn wij 70 jaar verder en geeft de Bevrijding van toen en de wereld om ons heen alle reden tot terugkijken, herdenken en vieren! De vereniging Oud Vriezenveen (VOV) met de Stichting Ken uw Dorp en de Stichting  Twents Oorlogs Museum (TOM) te Vriezenveen hebben vanaf begin dit jaar samen de schouders gezet onder een program voor 70 jaar Vriezenveen Vrij.  Aan de vooravond van de festiviteiten houden we op zondag 5 april 2015 om 19.00 uur een herdenkingsdienst in de Grote Kerk van Vriezenveen op het Westeinde. De kerk is open om 18.30 uur. Het CMK Vriezenveen levert een grote bijdrage aan deze herdenkingsbijeenkomst. De vaste organist Henk Linker zal het orgel bespelen bij de samenzang.  Het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen staat onder leiding van Henny Hoedeman. Sander Wiltvank (XII Manitoba Dragoons Memorial Pipes & Drums) werkt ook mee aan de muzikale omlijsting van de bijeenkomst. Er is veel muziek en zang en korte herdenkingswoorden van Monique Slingerland en burgemeester Cornelis Visser. Jong en oud zijn van harte welkom om hiermee te herdenken, dat onze vrijheid veel waard is. Aan de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

 
Kerk 1945

Sander Wiltvank

1-10 of 116