Hoofdmenu‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2008‎ > ‎

Programma Waverdag 2008: Samen een dag Vriezenveen vieren!

Geplaatst 24 aug. 2010 14:32 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 14:33 bijgewerkt ]
Vanuit de redactie van dit kwartaalblad werd vier jaar geleden in 2004 de eerste Waverdag georganiseerd om de contacten met de "achterban" te verstevigen. Speerpunten vormden toen: dialect, kleding,schrijfwedstrijd in dialect, taxatie en museumbezoek. Enkele honderden bezoekers gaven op die Waverdag 2004 blijk van belangstelling voor lokale cultuur en historie. Naar aanleiding van het succes van toen, waarmee bleek, dat met speciale dagen meer mensen interesse toonden, dan met een doorsnee 'museumbezoek' werd in een evaluatie besloten om elke vier jaar in het jaar van de Olympisch Spelen een Waverdag te organiseren.

Daarom houdt Oud Vriezenveen op zaterdag 13 september een tweede Waverdag. De komende Waverdag valt samen met de Open Monumenten Dag, een jaarlijks terugkerend landelijk evenement, waarbij aan de hand van een thema honderden concrete voorbeelden van cultuurhistorisch erfgoed worden opengesteld. Het thema voor dit jaar van OMD is "Sporen".

Voor de meeste mensen leidt het spoor van hun levensloop terug naar hun jeugd. Waar en wanneer en hoe groeide je op in de beschermde omgeving van het gezin, de buurt, de wijk of het dorp. Anderzijds constateren wij als redactie, dat vooral veel oud-inwoners van Vriezenveen, nog altijd een warme belangstelling koesteren voor hun geboortegrond of hun wortels. Om het met de woorden van de Vriezenveense dichter/regisseur Herman Abbink te beschrijven: "Het kwällegien in de stwave, dät geit d'r nooit wier uut".

Dat gegeven bracht ons op de gedachte om dat Vjennevolk weer eens bijeen te brengen in haar historische omgeving. Om daarbij tegelijkertijd de mensen te confronteren met hun wortels en de historische achtergrond van het dorp, waar zij zijn geboren, opgegroeid en misschien volwassen werden. Kort en goed met als insteek een variant op een revolutionaire thema roepen wij voor de komende Waverdag: Vjennevolk aller landen verenigt U!

Kern Waverdag 2008:
Het samenbrengen van al diegenen, die belangstelling tonen voor de rijke historie van Vriezenveen en de cultuurhistorische erfgoederen, die wij kennen. Het gaat daarbij om mensen samen te brengen en te laten zien wat we aan cultuurhistorische waarden meedragen. Mensen samen brengen en ze iets laten zien, horen en voelen over de geschiedenis van Vriezenveen. Speerpunten vormen daarin voor deze Waverdag: de geschiedenis van het dorp, het fenomeen Rusluie, de historische context van de ruimtelijke en stedelijke bebouwing van het dorp, het bijzonder dialect het Vjeans en de persoonlijke achtergronden van de bezoekers.

Wat gaan we doen?
We willen op de komende Waverdag 2008 zoveel mogelijk Vjenneluie, oud-Vriezenveners en zij, die op welke manier dan ook een binding hebben met Vriezenveen samen brengen in Vriezenveen. Samen gaan we een dag Vriezenveen vieren!

Programma Waverdag 2008:

10.00-10.30 uur:
De deelnemers aan de Waverdag verzamelen zich en er is koffie met krentenwegge. De inloop van een half uur is bij Bistro Zalencentrum Koebrugge, Oosteinde 18 in Vriezenveen.

10.30:
Opening van de Waverdag door burgemeester drs. Helmer Koetje en de voorzitter van Oud Vriezenveen Gerhard Boes.

11.00:
Start van de Waverbussen, die volgens het hop-on-hop-off principe langs een groot aantal halteplaatsen en een vaste route het dorp doorkruisen. Men kan dus bij elke halte uitstappen en weer instappen en in of bij het cultuurhistorische erfgoed van de halteplaats is iets te beleven, dat verband houdt met de cultuur of historie van Vriezenveen. De route is een éénrichtingsroute, die men gedurende een viertal uren op die zaterdag de 13de september kan afleggen. De deelnemers bepalen zelf, waar en voor hoelang men uitstapt om vervolgens naar een volgende halteplaats en activiteit men gaat. Verder krijgt elke deelnemer een lunchpakket mee voor onderweg. Een ieder is vrij om te gaan en te staan. Een tweede vast moment is de finale: Tussen 14.30-15.00 uur verwachten we alle deelnemers op de locatie: Historisch Museum Vriezenveen op het Tilanusplein. Daar volgt om 15.00 uur een klapstoelconcert (klapstoelen voor u gereserveerd) met het welbekende Trio Companjen. Zij besluiten op een feestelijk aangekleed Tilanusplein deze unieke Waverdag 2008. Gé Bramer Companjen en de broertjes Jan en Gerard zullen u het Vjeans als muziek in de oren laten klinken. Zo is Gé de tekstschrijfster van het "Volksleid vån 't Vjenne", dat u op de CD Ljaemdig Vjenne tegenkomt. De dag wordt afgesloten door onze voorzitter Gerhard Boes.

Locaties:

Koebrugge
Bistro en Zalencentrum Koebrugge is de startplaats van de Waverbussen, de plek van samenkomst voor de deelnemers en de finishplaats van de Waverbussen. Er is voldoende parkeergelegenheid in de naaste omgeving om uw auto's, die dag te parkeren. Zalencentrum Koebrugge biedt na afloop deelnemers aan de Waverdag 2008 een Waverdagmenu aan voor speciale prijs.

R.K. Kerk St. Antonius Abt
Ook de parochiekerk van St. Antonius Abt aan het Oosteinde is op deze dag geopend voor publiek. In de kerk vindt een expositie plaats met als thema "De pelgrim uit Oldenzaal". Deze kerk werd herbouwd na de Grote Brand in 1905.

Smelts Schuur
In deze gerestaureerde schuur, van waar de Rusluie vertrokken met paard en karos naar St. Petersburg is een expositie te zien van de Wederopbouwperiode in Nederland. Deze expositie, die Oud Vriezenveen samen met Raab Karcher Archihome organiseert, is een reizende tentoonstelling van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten met als titel: "Lelijk is geen argument. Toonbeelden van de wederopbouw". De tentoonstelling vraagt uw aandacht voor de bouw en architectuur in de jaren na de oorlog. Onlangs heeft de minister van OCW honderd monumenten uit die periode aangewezen als beschermwaardig.

Herman Jansen Park
We rijden stapvoets door een van de meest idyllische plekjes van Vriezenveen, waar het aloude slagenlandschap nog duidelijk te herkennen is. De smalle landjes met geringe afmetingen, waar de Vjenneboer ooit over de stieëge hen buten of hen bwaven reed en zijn koeien opzocht, zijn hier nog duidelijk te traceren. En op zichtafstand het Oude Vjennebad, waar menig jonge Vriezenvener en Vriezenveense de zwemkunst machtig werd en naar de meisjes en/of de jongens keek.

Ontmoetingskerk
De Gereformeerde Kerk aan de Schout Doddestraat is ook open. Eigenlijk geen monument, want de kerk staat er nog maar enkele decennia. De kerk is een ontwerp van het Rijssense architectenbureau Jorissen-Simonetti. De kerk verving de oude kerk aan het Westeinde, die plaats maakte voor stedelijke bebouwing. In de kerk is een kleine tentoonstelling over handwerk en geloof.

Harmsenhuus
Voor het eerst sinds vele jaren is deze particuliere woning, die in 1888 werd gebouwd door de familie Harmsen te bezichtigen. Het huis van deze Rusluie werd gebouwd in 1888 en draagt sterk de sporen van de Russische bouwstijl. Alleen al het witgele exterieur, dat verder nagenoeg niet voorkomt in Vriezenveen, maar ook de geweldige schouwen, die in het pand aanwezig zijn verraden de Russische achtergronden van het interieur.

Boerderij Westeinde 245
Ook de boerderij op Westeinde 245 met typisch Vriezenveense kenmerken is geopend op de ze Open Monumenten Dag / Waverdag. Deze boerderij dateert uit 1926 en is door Johan Dekker van Dekker Verf & Wand ingericht als modelwoning. Daarbij zijn alle kenmerken in en om het huis bewaard gebleven, alleen de inrichting getuigt van een moderne smaak, die ook perfect te combineren valt met het handhaven van de vele historische bouwelementen.

Peddemorsboerderij
Ook de Museumboerderij Peddemors op het Westeinde is op de Waverdag 2008 open voor publiek. Maar er is meer! Er is een tentoonstelling van een groot aantal schilderijen van de Vriezenveense kunstschilder Bernard Jaspers Faijer. De schilderijen van Jaspers Faijer, die voor deze dag speciaal worden tentoongesteld, komen in hoofdzaak uit het Historisch Museum Vriezenveen en het particuliere Roel Jansen Museum in Vriezenveen. De schilderijen roepen sterk het beeld op van Vriezenveen zo'n honderd jaar geleden.

Historisch Museum Vriezenveen
In het museum kan men kennis maken met de grote collectie van het museum en er een rustig rondkijken. Maar ook zijn hier op ieder moment bijzondere activiteiten. Op gezette tijden zijn ere presentaties van moderne Rusluie. Jan Wopereis en Henk Wullink wisselen hier elkaar af met hun interessante informatie over de eeuwenoude handelsroute. Beiden fietsten 2007 en 2003 in een groep van St. Petersburg naar Vriezenveen volgens de route van de Rusluie. Bovendien is er ook een buitenexpositie op het plein voor het museum van David Browntractors van Jan Docter. Zie elders in dit blad in de rubriek "Zo maar een verzamelaar".

Tilanusplein
Het plein voor de Grote Kerk, dat zo'n tien jaar geleden werd omgedoopt in Tilanusplein is de plek, waar we aan het "einde van de rit" na vele keren in en uit te zijn gestapt, allen samenkomen. Hier vindt het klapstoelconcert plaats en de afsluiting van de Waverdag 2008!

Oude Veemarkt - Kachelmuseum
Ook een halteplaats in het programma is de Oude Veemarkt nabij Het Midden. Aanpalend vindt u het Kachelmuseum, dat de gehele dag doorlopend is geopend. Dit particuliere museum is het levenswerk van wijlen Johan Abbink, die afgelopen voorjaar in Vriezenveen overleed. Het is zonder twijfel de grootste verzameling kachels, die ons land kent!

INSCHRIJVING IS NODIG!
Voor een goed verloop van de Waverdag 2008 is inschrijving nodig. Vriezenveners wordt gevraagd om zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen, die banden hadden en hebben met ons dorp, uit te nodigen voor deze dag. Door overmaking van € 15 op bankrekeningnummer 36.88.32.597 van de Vereniging Oud Vriezenveen te Vriezenveen en vermelding van de naam van de deelnemer onder mededelingen, is men verzekerd van deelname aan de Waverdag 2008. Men ontvangt dan bij aankomst op de morgen van het evenement in café-restaurant Koebrugge, Oosteinde 18 in Vriezenveen een Waverpas, die als bewijs van deelname geldt en toegang geeft tot alle onderdelen van deze dag, een lunchpakket voor onderweg,vrij vervoer met de Waverbusjes en een klapstoel tijdens het slotconcert op het Tilanusplein.

Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 30 augustus 20008.
Comments