Hoofdmenu‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2008‎ > ‎

Nieuwe statuten voor Vereniging Oud Vriezenveen

Geplaatst 24 aug. 2010 14:38 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 14:39 bijgewerkt ]
Woensdagmiddag 29 oktober 2008 hebben voorzitter Gerhard Boes en secretaris André Idzinga van de Vereniging Oud Vriezenveen bij notariskantoor Endendijk Koene te Vriezenveen de nieuwe statuten voor de vereniging getekend. Hiermee is gevolg gegeven aan het unanieme besluit van de algemene ledenvergadering van 26 februari 2008.

De vorige statuten van de vereniging dateren uit het jaar na de oprichting in 1949. Met een sterk groeiende vereniging was het wijzigen van de statuten hard nodig om de vorig jaar ingezette bestuurlijke en organisatorische vernieuwing mogelijk te maken. Volgens het bestuur bevatten de nieuwe statuten technisch gesproken alles wat nodig is om in de toekomst slagvaardig te kunnen opereren en ligt de weg open voor verdere groei en bloei van de vereniging.

Daarnaast werd de naam van de vereniging van 'Oud Vriezenveen' gewijzigd in 'Vereniging Oud Vriezenveen'. In de statuten werd verder de zinsnede 'en de gerelateerde betrekkingen met St. Petersburg' toegevoegd om de unieke band met Vriezenveen in doelstelling van de vereniging nadrukkelijk te benoemen. Voor leden en belangstellenden zijn de moderne statuten na te lezen op de verenigingswebsite via www.oudvriezenveen.nl.

Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 29 oktober 2008.
Comments