Hoofdmenu‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2008‎ > ‎

Gerhard Boes nieuwe voorzitter Vereniging Oud Vriezenveen

Geplaatst 24 aug. 2010 13:45 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 14:12 bijgewerkt ]
Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 26 februari 2007 is Gerhard Boes benoemd tot voorzitter van de Vereniging Oud Vriezenveen. Hij volgt Jan Nijkamp op, die na 4 jaar voorzitterschap en ruim 27 jaar bestuurslidmaatschap zijn werkzaamheden als lid van de werkgroep collectieontsluiting, tourdirectie en de redactie van het kwartaalblad Waver 't Vjenne zal voortzetten.

Voorafgaand aan de ledenvergadering hield de vereniging de 2e bijzondere ledenvergadering om de statuten te wijzigen. Zonder opmerkingen en na voorafgaand verkregen goedkeuring van het gemeentebestuur van Twenterand werden de nieuwe statuten unaniem door de leden goedgekeurd. Het bestuur werd vervolgens gemachtigd om de statuten bij notariskantoor Endendijk Koene te doen passeren.

De vorige statuten van de vereniging dateren uit het jaar na de oprichting in 1949. Met een sterk groeiende vereniging was het wijzigen van de statuten hard nodig om de vorig jaar ingezette bestuurlijke en organisatorische vernieuwing mogelijk te maken. Volgens het bestuur bevatten de nieuwe statuten technisch gesproken alles wat nodig is om in de toekomst slagvaardig te kunnen opereren en ligt de weg open voor verdere groei en bloei van de vereniging.

Daarnaast werd de naam van de vereniging van 'Oud Vriezenveen' gewijzigd in 'Vereniging Oud Vriezenveen'. In de statuten werd verder de zinsnede 'en de gerelateerde betrekkingen met St. Petersburg' toegevoegd om de unieke band met Vriezenveen in doelstelling van de vereniging nadrukkelijk te benoemen. Voor leden en belangstellenden zijn de moderne statuten na te lezen op de verenigingswebsite via www.oudvriezenveen.nl.

Na de ledenvergadering werd de nooit eerder vertoonde film '600 jaar Vriezenveen' vertoond, welke door Jan Nijkamp aan elkaar werd geplakt en onlangs door Roel Koster van de werkgroep Beeld en Geluid op DVD werd overgezet.

Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 27 februari 2008.
Comments