Hoofdmenu‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Nieuws 2008

Hieronder vindt u alle nieuwsberichten uit 2008.

Stamboomoverzichten Johannes Lemans in historisch museum

Geplaatst 24 aug. 2010 14:39 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 14:39 bijgewerkt ]

Op 21 juli 2008 kwam de Vereniging Oud Vriezenveen in het bezit van een bijzondere schenking. Een lang gekoesterde wens gaat voor de vereniging in vervulling met de schenking van circa 60 getekende stamboomoverzichten, afkomstig van de in 1999 overleden Johannes Lemans. De eerste twee overzichten op perkament van de familie Lemans/Leemans en Abbink zijn nog tot 24 december 2008 te bezichtigen in het Historisch Museum Vriezenveen, daarna volgen nog 15 andere families uit Vriezenveen en Westerhaar.

De stambomen zijn getekend door Johannes Lemans, zoon van Hendrik Lemans en Johanna Dekker en broer van de vroegere wethouder Barend Lemans. Pas op later leeftijd begon Lemans zich te verdiepen in de familiegeschiedenis. Eind jaren '80 had hij zoveel informatie vergaard, dat hij de stamboomgegevens op papier ging uit tekenen. Eerst in klad op behangpapier en later met een dunschrijver op perkament. In de loop der tijd heeft Lemans circa 60 stambomen uitgetekend. Niet alleen die van zijn eigen familie, maar ook die van de families Abbink, Aman, Brink, Dekker, Fokke, Folbert, Hof/Hoff, Jansen, Jonker, Lamberts, Oudendijk, Post, Pot, Schipper en Teunis. De langste tekening van de familie Dekker werd ooit eens in de gang van Woon- en Zorgcentrum De Vriezenhof uitgerold. Men wilde niet geloven, dat deze bijna 17 meter lang was. Bijzonder op de tekeningen is de vermelding van de volledige gegevens van schoonouders.

Elke maand worden 3 weken lang twee of meerdere stamboomoverzichten van Johannes Lemans in het Historisch Museum Vriezenveen tentoongesteld. Tot 24 december 2008 zijn de familie Lemans/Lemans en Abbink te bezichtigen. Onder de laatste familie ook de Vriezenveense dichter, schrijver en toneelregisseur Herman Abbink (1904-1983), waarvan onlangs de gedichtenbundel 'Miemeringen' door de vereniging werd uitgebracht. Hierna volgt van 5 t/m 23 januari en van 2 t/m 20 februari een andere tak van de familie Abbink. Van 2 t/m 20 maart is de familie Lamberts uit Vriezenveen en Westerhaar aan de beurt.

De overzichten zijn te bezichtigen van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur in het Historisch Museum Vriezenveen aan het Westeinde 54 te Vriezenveen. Meer informatie is te vinden op de verenigingswebsite via www.historischmuseumvriezenveen.nl.

Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 14 december 2008.

Nieuwe statuten voor Vereniging Oud Vriezenveen

Geplaatst 24 aug. 2010 14:38 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 14:39 bijgewerkt ]

Woensdagmiddag 29 oktober 2008 hebben voorzitter Gerhard Boes en secretaris André Idzinga van de Vereniging Oud Vriezenveen bij notariskantoor Endendijk Koene te Vriezenveen de nieuwe statuten voor de vereniging getekend. Hiermee is gevolg gegeven aan het unanieme besluit van de algemene ledenvergadering van 26 februari 2008.

De vorige statuten van de vereniging dateren uit het jaar na de oprichting in 1949. Met een sterk groeiende vereniging was het wijzigen van de statuten hard nodig om de vorig jaar ingezette bestuurlijke en organisatorische vernieuwing mogelijk te maken. Volgens het bestuur bevatten de nieuwe statuten technisch gesproken alles wat nodig is om in de toekomst slagvaardig te kunnen opereren en ligt de weg open voor verdere groei en bloei van de vereniging.

Daarnaast werd de naam van de vereniging van 'Oud Vriezenveen' gewijzigd in 'Vereniging Oud Vriezenveen'. In de statuten werd verder de zinsnede 'en de gerelateerde betrekkingen met St. Petersburg' toegevoegd om de unieke band met Vriezenveen in doelstelling van de vereniging nadrukkelijk te benoemen. Voor leden en belangstellenden zijn de moderne statuten na te lezen op de verenigingswebsite via www.oudvriezenveen.nl.

Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 29 oktober 2008.

Open Monumentendag Twenterand 2008 groot succes!

Geplaatst 24 aug. 2010 14:37 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 14:38 bijgewerkt ]

Mede door het mooie weer en vooral door het enthousiasme van eigenaren van monumenten en de medewerking van tientallen vrijwilligers is de Open Monumentendag in de gemeente Twenterand, op zaterdag 13 september 2008, weer een groot succes geworden. Aanzienlijk meer bezoekers dan vorig jaar maakten een rondje langs een aantal interessante locaties.

Toppers waren de Gemeentetoren in Den Ham, het bespelen van het van Dam orgel in de Hervormde kerk in Vroomshoop, waar ook organisten van buiten de gemeente interesse toonden, en met name het Harmsenhuis in Vriezenveen, waar de bewoners ruim 1000 bezoekers ontvingen en waar, dankzij geïnteresseerde nazaten van de familie Harmsen, nog onbekende historische informatie tevoorschijn kwam.

Ook de deelnemers aan de Waverdag, georganiseerd door het Historisch Museum Vriezenveen, kwamen een kijkje nemen bij verschillende monumenten. Op een aantal locaties, zoals bijv. bij de Leemansmolen, kwamen veel jonge gezinnen met kinderen, een verheugende ontwikkeling.

Dankzij ieders inzet kan het Comité Open Monumentendag Twenterand, evenals in 2007, weer terugzien op een zeer geslaagd evenement!

Bericht van 14 september 2008.

Levenswerk Herman Abbink wordt in boekvorm uitgegeven

Geplaatst 24 aug. 2010 14:36 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 14:37 bijgewerkt ]

Zaterdag 13 september wordt in Fini's Hoeve te Vriezenveen de nieuwe gedichtenbundel 'Miemeringen' gepresenteerd. Het eerste exemplaar van deze dialectbundel werd door Minie Wildspieker aangeboden aan mevrouw C. Abbink-Meijerink. Haar man Bertus Abbink, die op 23 januari 2008 overleed, stelde deze gedichten beschikbaar aan de vereniging Oud Vriezenveen. De bundel met gedichten in het Vriezenveense dialect zijn in de vijftiger jaren van de vorige eeuw geschreven door zijn vader Herman Abbink (Schips Härm).

Herman Abbink woonde toen met zijn gezin in het Friese Opende. Samensteller Hans Kobes: "Het is eigenlijk vreemd, dat deze schitterende gedichten nooit eerder zijn gebundeld en uitgegeven. Wel zijn deze gedichten in het Vriezenveense dialect toentertijd gepubliceerd in De Vriezenveense Courant."

De bundel met de titel Miemeringen kreeg tijdens de bijeenkomst in Fini's Hoeve alle aandacht. De aanwezigen konden het buitengewoon waarderen, dat er na jaren weer eens een gedichtenbundel in het Vriezenveens het licht zag. Ook was men zeer te spreken over de uitvoering van de bundel, die wordt afgewisseld met afbeeldingen van schilderijen van de Vriezenveense kunstschilder Bernard Jaspers Faijer.

Dankzij een bijdrage van het Cogas Cultuurfonds kon de Stichting Ken Uw Dorp de versjes bundelen in deze prachtige uitgave. In deze fraaie bundel, die wordt uitgegeven door de Stichting Ken Uw dorp, kent naast de gedichten illustraties van afbeeldingen of fragmenten van schilderijen van de overleden kunstschilder Bernard Jaspers Faijer. De bundel bestaat uit vierentwintig gedichten in het Vjeans en één in het Nederlands.

De bundel is in de loop van de Waverdag te koop op het Historisch Museum Vriezenveen voor de prijs van € 14,00.

Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 13 september 2008.

Fietsers vertellen over St. Petersburg - Vriezenveen

Geplaatst 24 aug. 2010 14:35 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 14:36 bijgewerkt ]

Tijdens de Open monumenten Dag / Waverdag is ook het Historisch Museum Vriezenveen geopend. Men kan binnen een kijkje nemen in het historisch hart van Vriezenveen. Uiteraard is ook de Russische afdeling te bezichtigen. Maar daarnaast zullen van 11.00 - 15.00 uur twee ervaren fietsers vertellen over hun ervaringen van de fietstocht, die zij maakten van het verre St. Petersburg naar Vriezenveen.

Henk Wullink uit Doorwerth en Jan Wopereis uit Borne maakten deze tocht per fiets. Zij traden daarmee in de voetsporen van de Rusluie, die dit traject ook aflegden. Beide fietsers hebben zich daarbij laten leiden door het dagboekje van Jacob Zacharias Ursinus Kruys, die als veertienjarige jongen meeging met oudere Vriezenveense linnenhandelaren naar de verre metropool aan de Newa.

Henk Wullink heeft van zijn tocht een schitterend, uitvoerig relaas gepresenteerd. Daarbij komt naast de tocht ook de sociaalgeografische en cultuurhistorische omgeving van de tocht aan de orde. Voor Jan Wopereis uit Borne was de tocht van de jeugdige Kruys de inspiratiebron om deze historische handelsreis te gaan afleggen op de fiets. Finishplaats was voor deze avontuurlijke, hedendaagse Rusluie het Historisch Museum Vriezenveen.

Voorman en initiator van de Fietsploeg 2007 was de Bornenaar Jan Wopereis (1934). Gelokt door de 'sterke' verhalen van een avontuurlijke fietstocht door RTV-Oostmedewerker Peter Schoof, ging de gepensioneerde docent van de Pedagogische Academie Edith Stein in Hengelo zich verdiepen in deze tocht. Hij heeft er met zijn compagnons Cor Verheul (1934) en Siegfried Mohaupt (1943) al meer op zijn naam heeft staan.

Het Twentse trio kreeg naderhand nog aanvulling met vier Hollanders uit Noordwijk en omgeving, die de fietstocht langs de route van 1826 ook een uitdaging vonden. Jan Wopereis: "We hebben voor deze oude handelsroute gekozen, omdat het een beschreven route is. Het is leuk om in de sporen van iemand uit de geschiedenis dezelfde tocht te maken en ook te zoeken naar aanknopingspunten met de tocht van weleer. De Rusluietocht leek ons daarom meer dan leuk!"

De tocht van de fietsers nam ongeveer een maand in beslag. Zij waren niet zo gehaast als de Vriezenveense Rusluie van toen, die het traject aflegden in ruim veertien dagen. In het reisverslag van Jacob Kruys blijkt.

Presentaties van de fietsers St. Petersburg - Vriezenveen
Locatie: Grote zaal Historisch Museum Vriezenveen, Westeinde 54, 7671 CD Vriezenveen, tel. 0546-563476
Datum: 13 september 2008 / Open Monumentendag / Waverdag
Tijd: Van 11.00 - 15. 00 uur
Toegang: gratis

Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 8 september 2008.

Expositie David Browntrekkers van Jan Docter

Geplaatst 24 aug. 2010 14:34 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 14:35 bijgewerkt ]

Historisch Museum Vriezenveen presenteert elk kwartaal in een mini-expositie zomaar een verzamelaar. Iedereen met een interessante, leuke of bewonderenswaardige collectie kan hiervoor worden uitgenodigd. Zo maar een verzamelaar, die om welke reden dan ook ooit begon met een bescheiden verzameling, die uitgroeide tot een flinke collectie.

Van de verzamelaar, die we de komende drie maanden voor het voetlicht halen, is geen mini-expositie te bewonderen van zijn collectie. Wel zijn er in de komende maanden augustus, september en oktober voorwerpen, die verband houden met zijn collectie te vinden in het Historisch Museum Vriezenveen. Tijdens de openingsuren van het museum te zien op de begane grond van het museum. En op 13 september 2008, de Waverdag 2008 - Open Monumenten Dag 2008 zal een selectie van zijn verzameling "monumentjes" opgesteld staan op het Tilanusplein voor het Historisch Museum Vriezenveen.

Wij vragen deze keer uw speciale aandacht voor een bijzondere verzamelaar: Jan Docter met zijn trekkers van het merk David Brown. De verzameling van onze verzamelaar past niet in de vitrinekasten van het museum, maar bijzonder is ze wel! Het is niet een verzameling, waar je op een achternamiddag mee begint.

Toch zal menige boer in de dop al dromen van het rijden op een trekker. Trekkers gingen vooral na de oorlogsjaren mede het beeld bepalen op de boerderij. Het paard werd in rap tempo ingeruild voor paardenkrachten, die onder een motorkap zaten. De tractor werd een standaard bedrijfsmiddel, waarvan iedere boer gebruik ging maken.

Jan Docter is geen boerenzoon en ook geen boer. Hij is directeur/eigenaar van JD Computers met computerwinkels aan heet Westeinde in Vriezenveen en aan de Oranjestraat in Almelo! Toch raakte het stadse jongetje van zeven jaar al besmet met het tractorvirus, toen hij op vakantie met zijn ouders in Duitsland bij de boer op de trekker mocht meerijden. Later ging hij helpen bij de boer en zo kwam hij ook op het Erve Pezie bij de familie Ter Horst, die twee witte David Browns hadden.

Het duurde echter nog een heel aantal jaren, voordat de verzamelaar in Jan Docter tot bloei kwam. In 2005 zag hij op vakantie in Brabant bij een boer een David Brown 99. Jan Docter:"De boer liet mij erop rijden en ik was verkocht en de tractor was gekocht. Na 23 jaar zat ik weer op een echte tractor." En zo werd deze aankoop de start voor het begin van een verzameling, die nu bestaat uit zo'n vijftien exemplaren. Daarnaast handelt en repareert hij ook "oldies" van andere merken, maar zijn collectie bestaat enkel en alleen uit het merk van Engelse makelij. De oudste DB uit de collectie is uit 1956.

David Brown is een Engels tractormerk, dat in de vorige eeuw furore maakte. In Huddersfield begon David Brown in 1860 met het maken van onderdelen voor motoren. Hij stierf in 1903 en zijn zonen Frank en Percy zetten het bedrijf voort. In samenwerking met Henry Ferguson ging men in 1936 ook tractoren voor de landbouw produceren in Meltham. Naast trekkers produceerde het bedrijf ook auto's, zoals de beroemde Austin Martin, kabelliften en vliegtuigslepers. Het bedrijf was de uitvinder van de hefinrichting, een onderdeel, dat standaard op alle David Brown-tractoren wordt aangetroffen.

In 1939 ging David Brown zelfstandig verder en produceerde de eerste echte DB-trekker de VAK 1. In 1972 werd de tractorafdeling verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Case. Een aantal jaren daarna in 1986 stopte men met de productie van tractors in Meltham. Het merk David Brown met aanvankelijk rode trekkers en later de typische orchideegele uitvoeringen heeft dus zo'n 47 jaar bestaan. Na 133 jaar in 1998 werd het Engelse familiebedrijf een beursgenoteerde onderneming onder de naam Textron.

Voor een nadere kennismaking met een selectie van de David Browntrekkers van Jan Docter moet u op de Waverdag / Open Monumentdag op 13 september 2008 op het Tilanusplein zijn. Daar zullen een aantal van deze historische "monumenten" opgesteld staan. In het Historisch Museum Vriezenveen zijn de komende maanden alleen enkele archivalia van het trekkermerk David Brown te bekijken tijdens de openingstijden van het museum: maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur. Voor meer informatie kijk op: www.oudvriezenveen.nl.

Persbericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 5 september 2008.

16 monumenten open tijdens Monumentendag 2008 in Twenterand

Geplaatst 24 aug. 2010 14:34 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 14:34 bijgewerkt ]

Als gemeente is Twenterand een recent verschijnsel. Uiteraard gaan de sporen naar het verleden veel verder terug. Op zaterdag 13 september zijn maar liefst 16 monumenten van 10.00 uur tot 16.00 uur open voor het publiek.

Zo zijn in het historisch museum Vriezenveen sporen te vinden van de handel tussen Vriezenveen en Sint Petersburg. Het monumentale Harmsenhuis aan het Westeinde is voor het eerst open. De aanblik roept de sfeer op van Sint Petersburg. Aan het Oosteinde zal de Smelts Schuur weer voor het publiek worden opengesteld. Ook hier sporen van zogenaamde Rusluie, die vanuit dit koetshuis vertrokken naar de voormalige Russische hoofdstad.

In de 16e eeuwse Peddemorsboerderij is een authentieke drogisterij te bewonderen. De boerderij van Dekker is prachtig ingericht. De Leemansmolen is de enige nog overgebleven windmolen in Vriezenveen. Ook de Ontmoetingskerk en de H. Antonius Abt hebben hun deuren geopend.

In Vroomshoop en Den Ham staan een aantal kerken centraal. In de Nederlands-Hervormde kerk in Vroomshoop is in de ochtend gelegenheid het monumentale Van Dam orgel te bespelen. Landelijk gelegen aan het kanaal Almelo - De Haandrik staat al 140 jaar de R.K kerk Sint Willibrord. Het orgel dateert uit 1920 en mag op deze nationale orgeldag ook bespeeld worden. Verscholen tussen het groen staat tussen Geerdijk en Den Ham het witte kerkje Hebron. Een ideale trouwlocatie. De Hervormde kerk in Den Ham heeft een prachtige houten kansel en fraaie kroonluchters. Het uit 1841 daterende Scheuerorgel is aangemerkt als rijksmonument.

De zolder van de Gemeentetoren in Den Ham is het bezichtigen waard. En dat geldt eveneens voor het imposante uurwerk. Aan de overkant het monumentale Middendorpshuis en tuin. In herberg de Witte Swaen neemt de herbergier u mee terug in de tijd. De grutterswinkel, Grotestraat 24, doet voor het eerst mee met Open Monumentendag. De winkel is weer in oude stijl ingericht. Men waant zich hier in een ouderwetse bakkerswinkel.

Meer informatie
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2008 is een boekje uitgebracht waarin de bijzonderheden zijn beschreven van de opengestelde panden in Twenterand. Dit boekje is tijdens de Open Monumentendag te verkrijgen bij de opengestelde monumenten en de VVV in Den Ham en Vriezenveen. Meer informatie over de Open Monumentendag in Twenterand kunt u vinden op: www.oudvriezenveen.nl/openmonumentendag, op de websites van de VVV’s en op www.openmonumentendag.nl.

Bericht van 4 september 2008.

Programma Waverdag 2008: Samen een dag Vriezenveen vieren!

Geplaatst 24 aug. 2010 14:32 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 14:33 bijgewerkt ]

Vanuit de redactie van dit kwartaalblad werd vier jaar geleden in 2004 de eerste Waverdag georganiseerd om de contacten met de "achterban" te verstevigen. Speerpunten vormden toen: dialect, kleding,schrijfwedstrijd in dialect, taxatie en museumbezoek. Enkele honderden bezoekers gaven op die Waverdag 2004 blijk van belangstelling voor lokale cultuur en historie. Naar aanleiding van het succes van toen, waarmee bleek, dat met speciale dagen meer mensen interesse toonden, dan met een doorsnee 'museumbezoek' werd in een evaluatie besloten om elke vier jaar in het jaar van de Olympisch Spelen een Waverdag te organiseren.

Daarom houdt Oud Vriezenveen op zaterdag 13 september een tweede Waverdag. De komende Waverdag valt samen met de Open Monumenten Dag, een jaarlijks terugkerend landelijk evenement, waarbij aan de hand van een thema honderden concrete voorbeelden van cultuurhistorisch erfgoed worden opengesteld. Het thema voor dit jaar van OMD is "Sporen".

Voor de meeste mensen leidt het spoor van hun levensloop terug naar hun jeugd. Waar en wanneer en hoe groeide je op in de beschermde omgeving van het gezin, de buurt, de wijk of het dorp. Anderzijds constateren wij als redactie, dat vooral veel oud-inwoners van Vriezenveen, nog altijd een warme belangstelling koesteren voor hun geboortegrond of hun wortels. Om het met de woorden van de Vriezenveense dichter/regisseur Herman Abbink te beschrijven: "Het kwällegien in de stwave, dät geit d'r nooit wier uut".

Dat gegeven bracht ons op de gedachte om dat Vjennevolk weer eens bijeen te brengen in haar historische omgeving. Om daarbij tegelijkertijd de mensen te confronteren met hun wortels en de historische achtergrond van het dorp, waar zij zijn geboren, opgegroeid en misschien volwassen werden. Kort en goed met als insteek een variant op een revolutionaire thema roepen wij voor de komende Waverdag: Vjennevolk aller landen verenigt U!

Kern Waverdag 2008:
Het samenbrengen van al diegenen, die belangstelling tonen voor de rijke historie van Vriezenveen en de cultuurhistorische erfgoederen, die wij kennen. Het gaat daarbij om mensen samen te brengen en te laten zien wat we aan cultuurhistorische waarden meedragen. Mensen samen brengen en ze iets laten zien, horen en voelen over de geschiedenis van Vriezenveen. Speerpunten vormen daarin voor deze Waverdag: de geschiedenis van het dorp, het fenomeen Rusluie, de historische context van de ruimtelijke en stedelijke bebouwing van het dorp, het bijzonder dialect het Vjeans en de persoonlijke achtergronden van de bezoekers.

Wat gaan we doen?
We willen op de komende Waverdag 2008 zoveel mogelijk Vjenneluie, oud-Vriezenveners en zij, die op welke manier dan ook een binding hebben met Vriezenveen samen brengen in Vriezenveen. Samen gaan we een dag Vriezenveen vieren!

Programma Waverdag 2008:

10.00-10.30 uur:
De deelnemers aan de Waverdag verzamelen zich en er is koffie met krentenwegge. De inloop van een half uur is bij Bistro Zalencentrum Koebrugge, Oosteinde 18 in Vriezenveen.

10.30:
Opening van de Waverdag door burgemeester drs. Helmer Koetje en de voorzitter van Oud Vriezenveen Gerhard Boes.

11.00:
Start van de Waverbussen, die volgens het hop-on-hop-off principe langs een groot aantal halteplaatsen en een vaste route het dorp doorkruisen. Men kan dus bij elke halte uitstappen en weer instappen en in of bij het cultuurhistorische erfgoed van de halteplaats is iets te beleven, dat verband houdt met de cultuur of historie van Vriezenveen. De route is een éénrichtingsroute, die men gedurende een viertal uren op die zaterdag de 13de september kan afleggen. De deelnemers bepalen zelf, waar en voor hoelang men uitstapt om vervolgens naar een volgende halteplaats en activiteit men gaat. Verder krijgt elke deelnemer een lunchpakket mee voor onderweg. Een ieder is vrij om te gaan en te staan. Een tweede vast moment is de finale: Tussen 14.30-15.00 uur verwachten we alle deelnemers op de locatie: Historisch Museum Vriezenveen op het Tilanusplein. Daar volgt om 15.00 uur een klapstoelconcert (klapstoelen voor u gereserveerd) met het welbekende Trio Companjen. Zij besluiten op een feestelijk aangekleed Tilanusplein deze unieke Waverdag 2008. Gé Bramer Companjen en de broertjes Jan en Gerard zullen u het Vjeans als muziek in de oren laten klinken. Zo is Gé de tekstschrijfster van het "Volksleid vån 't Vjenne", dat u op de CD Ljaemdig Vjenne tegenkomt. De dag wordt afgesloten door onze voorzitter Gerhard Boes.

Locaties:

Koebrugge
Bistro en Zalencentrum Koebrugge is de startplaats van de Waverbussen, de plek van samenkomst voor de deelnemers en de finishplaats van de Waverbussen. Er is voldoende parkeergelegenheid in de naaste omgeving om uw auto's, die dag te parkeren. Zalencentrum Koebrugge biedt na afloop deelnemers aan de Waverdag 2008 een Waverdagmenu aan voor speciale prijs.

R.K. Kerk St. Antonius Abt
Ook de parochiekerk van St. Antonius Abt aan het Oosteinde is op deze dag geopend voor publiek. In de kerk vindt een expositie plaats met als thema "De pelgrim uit Oldenzaal". Deze kerk werd herbouwd na de Grote Brand in 1905.

Smelts Schuur
In deze gerestaureerde schuur, van waar de Rusluie vertrokken met paard en karos naar St. Petersburg is een expositie te zien van de Wederopbouwperiode in Nederland. Deze expositie, die Oud Vriezenveen samen met Raab Karcher Archihome organiseert, is een reizende tentoonstelling van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten met als titel: "Lelijk is geen argument. Toonbeelden van de wederopbouw". De tentoonstelling vraagt uw aandacht voor de bouw en architectuur in de jaren na de oorlog. Onlangs heeft de minister van OCW honderd monumenten uit die periode aangewezen als beschermwaardig.

Herman Jansen Park
We rijden stapvoets door een van de meest idyllische plekjes van Vriezenveen, waar het aloude slagenlandschap nog duidelijk te herkennen is. De smalle landjes met geringe afmetingen, waar de Vjenneboer ooit over de stieëge hen buten of hen bwaven reed en zijn koeien opzocht, zijn hier nog duidelijk te traceren. En op zichtafstand het Oude Vjennebad, waar menig jonge Vriezenvener en Vriezenveense de zwemkunst machtig werd en naar de meisjes en/of de jongens keek.

Ontmoetingskerk
De Gereformeerde Kerk aan de Schout Doddestraat is ook open. Eigenlijk geen monument, want de kerk staat er nog maar enkele decennia. De kerk is een ontwerp van het Rijssense architectenbureau Jorissen-Simonetti. De kerk verving de oude kerk aan het Westeinde, die plaats maakte voor stedelijke bebouwing. In de kerk is een kleine tentoonstelling over handwerk en geloof.

Harmsenhuus
Voor het eerst sinds vele jaren is deze particuliere woning, die in 1888 werd gebouwd door de familie Harmsen te bezichtigen. Het huis van deze Rusluie werd gebouwd in 1888 en draagt sterk de sporen van de Russische bouwstijl. Alleen al het witgele exterieur, dat verder nagenoeg niet voorkomt in Vriezenveen, maar ook de geweldige schouwen, die in het pand aanwezig zijn verraden de Russische achtergronden van het interieur.

Boerderij Westeinde 245
Ook de boerderij op Westeinde 245 met typisch Vriezenveense kenmerken is geopend op de ze Open Monumenten Dag / Waverdag. Deze boerderij dateert uit 1926 en is door Johan Dekker van Dekker Verf & Wand ingericht als modelwoning. Daarbij zijn alle kenmerken in en om het huis bewaard gebleven, alleen de inrichting getuigt van een moderne smaak, die ook perfect te combineren valt met het handhaven van de vele historische bouwelementen.

Peddemorsboerderij
Ook de Museumboerderij Peddemors op het Westeinde is op de Waverdag 2008 open voor publiek. Maar er is meer! Er is een tentoonstelling van een groot aantal schilderijen van de Vriezenveense kunstschilder Bernard Jaspers Faijer. De schilderijen van Jaspers Faijer, die voor deze dag speciaal worden tentoongesteld, komen in hoofdzaak uit het Historisch Museum Vriezenveen en het particuliere Roel Jansen Museum in Vriezenveen. De schilderijen roepen sterk het beeld op van Vriezenveen zo'n honderd jaar geleden.

Historisch Museum Vriezenveen
In het museum kan men kennis maken met de grote collectie van het museum en er een rustig rondkijken. Maar ook zijn hier op ieder moment bijzondere activiteiten. Op gezette tijden zijn ere presentaties van moderne Rusluie. Jan Wopereis en Henk Wullink wisselen hier elkaar af met hun interessante informatie over de eeuwenoude handelsroute. Beiden fietsten 2007 en 2003 in een groep van St. Petersburg naar Vriezenveen volgens de route van de Rusluie. Bovendien is er ook een buitenexpositie op het plein voor het museum van David Browntractors van Jan Docter. Zie elders in dit blad in de rubriek "Zo maar een verzamelaar".

Tilanusplein
Het plein voor de Grote Kerk, dat zo'n tien jaar geleden werd omgedoopt in Tilanusplein is de plek, waar we aan het "einde van de rit" na vele keren in en uit te zijn gestapt, allen samenkomen. Hier vindt het klapstoelconcert plaats en de afsluiting van de Waverdag 2008!

Oude Veemarkt - Kachelmuseum
Ook een halteplaats in het programma is de Oude Veemarkt nabij Het Midden. Aanpalend vindt u het Kachelmuseum, dat de gehele dag doorlopend is geopend. Dit particuliere museum is het levenswerk van wijlen Johan Abbink, die afgelopen voorjaar in Vriezenveen overleed. Het is zonder twijfel de grootste verzameling kachels, die ons land kent!

INSCHRIJVING IS NODIG!
Voor een goed verloop van de Waverdag 2008 is inschrijving nodig. Vriezenveners wordt gevraagd om zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen, die banden hadden en hebben met ons dorp, uit te nodigen voor deze dag. Door overmaking van € 15 op bankrekeningnummer 36.88.32.597 van de Vereniging Oud Vriezenveen te Vriezenveen en vermelding van de naam van de deelnemer onder mededelingen, is men verzekerd van deelname aan de Waverdag 2008. Men ontvangt dan bij aankomst op de morgen van het evenement in café-restaurant Koebrugge, Oosteinde 18 in Vriezenveen een Waverpas, die als bewijs van deelname geldt en toegang geeft tot alle onderdelen van deze dag, een lunchpakket voor onderweg,vrij vervoer met de Waverbusjes en een klapstoel tijdens het slotconcert op het Tilanusplein.

Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 30 augustus 20008.

Expositie Lelijk is geen argument in Smelts Schuur

Geplaatst 24 aug. 2010 14:31 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 14:32 bijgewerkt ]

In de maand september is er in de Smelts Schuur - Raab Karcher Archihome de expositie 'Lelijk is geen argument'. De tentoonstelling besteedt aandacht aan monumenten uit de periode van de Wederopbouw (1940-1960). Raab Karcher Archihome en de vereniging Oud Vriezenveen hebben in een nauwe samenwerking deze tentoonstelling naar Vriezenveen weten te halen.

De reizende expositie over de tijd van na de oorlogsjaren is een productie van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten te Zeist. De tentoonstelling is de afgelopen jaren al op meerdere (grote) plaatsen in Nederland tentoongesteld. Op vrijdag 29 augustus wordt de tentoonstelling geopend door burgemeester drs. H. Koetje van de gemeente Twenterand.

De tentoonstelling zal daarna gedurende de gehele maand september te bekijken zijn in het Raab Karcher Archihome. Voor publiek is de tentoonstelling geopend op alle donderdagen in september van 18.00 tot 21.00 uur en op alle zaterdagen in september van 10.00 - 13.00 uur. Daarnaast is het voor groepen mogelijk om op afspraak te expositieruimte te bezoeken. Men kan daarvoor een afspraak maken door een telefoontje naar Dick Ballast van het Historisch Museum Vriezenveen, telefoon 0546 - 563476.

'Lelijk is geen argument. Toonbeelden van de wederopbouw in Nederland 1940-1965' is een reizende tentoonstelling over de architectuur van de wederopbouw. Aan de hand van tien thema's en vele illustraties laat het een bijzonder tijdbeeld zien uit de jaren vijftig en zestig. De tentoonstelling is een feest van herkenning en tegelijkertijd een ontdekkingstocht vol verrassingen.

Na de Tweede Wereldoorlog lag Nederland in puin. Steden als Rotterdam, Rhenen, Arnhem, Nijmegen en Groningen waren grotendeels verwoest. Alleen al 100.000 woningen werden vernietigd. Met grote inzet werd het land weer opgebouwd. De Amerikaanse Marshallhulp werd daarbij dankbaar aanvaard om de industrie, infrastructuur, economie en voedselproductie te herstellen.

De wederopbouwperiode was een tijd van productie en samenwerking, en van optimisme en vrijheid. Dat is aan de bebouwing en de toegepaste kunst af te lezen. De toenemende mobiliteit en vrije tijd leidden tot unieke projecten. Daarnaast werden nieuwe bouwsystemen en gestandaardiseerde woningtypen toegepast, zoals de galerijflat, duplexwoning en keuzeplanwoning, om de hoge woningnood te bestrijden.

Het maatschappelijke leven was tot ver in de jaren zestig verkaveld naar geloof en politieke opvatting. Elke zuil wenste een eigen school, bejaardentehuis of kerk, ontworpen door een architect uit eigen kring. Modernisten en traditionalisten stonden soms scherp tegenover elkaar, maar zij stelden zich allen ten dienste van de gemeenschap om het bevrijde Nederland te laten herrijzen.

Een halve eeuw later is de architectuur en stedenbouw van de wederopbouw kwetsbaar geworden. Vooral de soberheid van toen zorgt nu voor een lage waardering van betreffende woonwijken. Gebrek aan onderhoud en maatschappelijke problemen dragen bij aan een negatief imago. De stedelijke vernieuwing lokt en sloop loert. Ook verdwijnen in de binnensteden meer en meer naoorlogse gebouwen.

Het is dan ook de hoogste tijd het erfgoed van de wederopbouw op z'n cultuurhistorische waarde te schatten. En 'lelijk' is daarbij geen argument. Integendeel, de architectuur is vaak verfijnder en veelkleuriger dan meestal wordt gedacht. Bij wijze van kennismaking heeft de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), waarin de vroegere Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) is geïntegreerd, de tentoonstelling samengesteld met oorspronkelijke en actuele beelden van de wederopbouwarchitectuur. Basis is de gezamenlijke publicatie van de RDMZ en het Nederlands Architectuurinstituut Toonbeelden van de Wederopbouw (2002). Zo wordt de bezoeker rondgeleid door het veelzijdige cultuurlandschap van de wederopbouw in Nederland.

De RACM in Zeist is het centrale kennisinstituut binnen de monumentenzorg in Nederland. Na het tijdperk van de 'jonge monumenten' (1850-1940) komt de periode van de wederopbouw voor bescherming in aanmerking. Aan de hand van deze kennis en de expositie is door minister Plasterk (OCW) onlangs een selectie van honderd Wederopbouwmonumenten aangewezen als rijksmonument.

De Smelts Schuur bevindt zich naast het terrein van Raab Karcher Eshuis Bouwmaterialen op het Oosteinde 36, welke in de schuur een architectenruimte heeft ondergebracht. De schuur werd gebouwd door Frits Smelt, welke behoorde tot de zogenaamde Rusluie, die handel dreven op St. Petersburg. Smelt was één van de firmanten van de firma F. Smelt & Co., gevestigd aan de Gostinni Dwor 129 en 143 te St. Petersburg. In het Historisch Museum Vriezenveen wordt de geschiedenis van de Rusluie uitvoerig in beeld gebracht en kunt u nader kennis maken met deze boeiende episode uit de Vriezenveen geschiedenis. Het oude koetshuis uit 1843 werd enkele jaren geleden weer in oude luister hersteld en wordt maar zelden opengesteld voor het publiek. Dit jaar is de Smelts Schuur weer geopend tijdens Open Monumentendag op zaterdag 13 september 2008.

Voor meer informatie:
Vereniging Oud Vriezenveen/Historisch Museum Vriezenveen, Westeinde 54, 7671 CD Vriezenveen, tel. 0546-563476. Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 24 augustus 2008.

Historisch Museum met Russische afdeling live op radio Oost

Geplaatst 24 aug. 2010 14:21 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 14:25 bijgewerkt ]

Op woensdag 6 augustus 2008 komt Radio Oost naar het Historisch Museum en het Harmsenhuis in Vriezenveen. In het lunchprogramma 'Het Overijssels Hart' van Gerson Veenstra wordt speciaal aandacht besteed aan de geschiedenis van de Rusluie.

Deze zomer gaat De zwerver van Radio Oost weer zeven weken lang op pad in Overijssel. Ook Vriezenveen wordt aangedaan met een bezoek aan het Historisch Museum en het Harmsenhuis. Om 11:45 uur worden bestuurslid Gerrit Bosch en voorzitter Gerhard Boes van het Historisch Museum live geïnterviewd door verslaggeefster Sara de Geest.

Om 14:00 uur is verslaggeefster Sara de Geest op bezoek in het Harmsenhuis aan het Westeinde. Het interview met de bewoners van het Harmsenhuis wordt uitgezonden in het programma 'Afslag Oost' even na 16.30 uur.

Eerder die dag is tussen 06:00 en 08:30 uur in het programma 'KlaarWakker' een uiteenzetting te horen over de gebeurtenis die later op de dag in Vriezenveen nader onderzocht zal worden. Meer informatie over de uitzending op radio Oost is te vinden op overijsselshart.rtvoost.nl. Informatie over de geschiedenis van de Rusluie is te vinden op de website van het Historisch Museum Vriezenveen via www.historischmuseumvriezenveen.nl.

Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 3 augustus 2008.

De fragmenten zijn na te luisteren via http://www.rtvoost.nl/Acties/?page=1&cat=401&id=87075.

Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 3 augustus 2008.

1-10 of 22