Hoofdmenu‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2003‎ > ‎

Geschiedenis van textielfabriek Jansen & Tilanus gebundeld

Geplaatst 26 aug. 2010 01:37 door Vereniging Oud vriezenveen
De voorzitter van de vereniging Oud Vriezenveen, Truus Jansen-Bramer, overhandigt maandagmiddag het eerste exemplaar van het boek 'Jansen en Tilanus' aan de achterkleindochter van de oprichter van de textielfabriek, Marijke Ten Bosch-Tilanus. Als passende plaats voor deze overhandiging is gekozen het plein bij de fabriekspijp die nog steeds het complex, waar nu Löwik Meubelen is gevestigd, siert.

Het boek is uitgegeven door een tak van de Oudheidkamer, de stichting 'Ken uw dorp'. De doop van het boek heeft een lange adem gehad, want al zo'n tien jaar ligt de volledige tekst op de plank. Jan Nijkamp vertelt dat destijds een gebrek aan financiën de oorzaak was. Hij is blij dat het boek nu gepresenteerd kan worden.

Het boek, dat de hele geschiedenis van het fabriekscomplex Jansen en Tilanus beschrijft vanaf de oprichting tot het moment dat de deur op slot ging, is samengesteld door een aantal mensen. Zoon Mark van de oprichter J.L.L. Tilanus, werd bijgestaan door Ben Coes en Herman en Truus Jansen. Verder hebben nog meegewerkt enkele nazaten van de oprichter, alsook enkele leden van de Oudheidkamer. De Vriezenveners hebben voornamelijk de algehele tekst aangevuld met verhalen en verslagen over mensen die gewerkt hebben op de fabriek. Zo is er onder meer het verlag te lezen van Anna Schuurman uit De Pollen, terwijl ook Ben Coes zijn verhaal hiervoor op papier heeft gezet. Verder hebben de leden van de Oudheidkamer gezorgd voor vele foto's, prenten en andere herinneringen, die tezamen zorgen voor een rijk geïllustreerd naslagwerk.

Mevrouw Jansen-Bramer overhandigt om kwart voor vier het boek aan het in Amstelveen wonende lid van de familie Tilanus.

Bericht van De Twenterand Courant van 13 november 2003.
Comments