Hoofdmenu‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Nieuws 2003


Geschiedenis Jansen & Tilanus compleet

Geplaatst 26 aug. 2010 01:39 door Vereniging Oud vriezenveen

'Via u danken we de hele familie Tilanus. Deze familie heeft natuurlijk heel wat betekend voor Vriezenveen'. Mevrouw T. Jansen-Bramer, voorzitter van de vereniging Oud Vriezenveen, maakte met haar woorden duidelijk dat de textielfabriek een groot aandeel heeft gehad in het welbevinden van de Vriezenveners, de vorige eeuw. Zij overhandigde maandagmiddag het eerste exemplaar van het boek 'Jansen en Tilanus' aan het achterkleinkind van de oprichter J.L.L. Tilanus, mevrouw M. ten Bosch-Tilanus.

Om de officiële handeling een beetje in de sfeer van weleer te laten gebeuren, was er gekozen voor het pleintje, waar achter de fabriekspijp zich nog steeds in volle glorie oprijst. De fabriekspijp, die al meer dan een eeuw gezichtsbepalend is voor Vriezenveen, staat op de nominatie om Rijks Monument te worden. De rood-gele stenen pijp is het enige originele element dat nog overgebleven is van de textielfabriek, die jarenlang vele Vriezenveners arbeid heeft verschaft.

De geschiedenis van deze Vriezenveense Trots, met al haar verhalen, is gebundeld in het mooie boekwerk 'Jansen en Tilanus', uitgegeven door de stichting 'Ken uw Dorp', onderdeel van de Oudheidkamer. Het boek is gedrukt door drukkerij Boswinkel. De samenstellers zijn onder meer Mark Tilanus en leden van de Oudheidkamer.

Mevrouw ten Bosch was erg blij met het boek. 'Mijn vader (Mark, red.) is 19 jaar geleden overleden', vertelde ze. 'De laatste 24 uur van zijn leven was hij nog bezig dit boek af te krijgen. Zijn hele leven heeft hij gegeven aan 'Jansen en Tilanus', hij is er altijd mee bezig geweest. Ik draag dit boek dan ook op aan hem'.

Behalve mevrouw ten Bosch kreeg eveneens de heer Löwik, eigenaar van de fabriek die omgebouwd is tot een imposante meubelzaak, een exemplaar uitgereikt. Maar ook de heren J.W.R. Tilanus uit Almelo en C.B. Tilanus, wonende op de Hoge Hexel werden verrast met een exemplaar. De heer Tilanus uit Almelo vertelde nog als laatste te hebben gewerkt bij Jansen & Tilanus.

Het mooi uitgevoerd naslagwerk is te verkrijgen bij het museum en bij boekhandel De Jong en kost 29,90.

Bericht van De Twenterand Courant van 20 november 2003.

Boek over Jansen & Tilanus uitgereikt

Geplaatst 26 aug. 2010 01:39 door Vereniging Oud vriezenveen

De verkoop van het boek Jansen & Tilanus overtreft alle verwachtingen. In de advertenties hebt u kunnen lezen dat het boek voor niet-leden € 29,90 kost. Leden van onze vereniging betalen € 27,50 voor dit bijzonder mooie boek. Het boek heeft 186 bladzijden, er staan meer dan 200 foto's in en heeft een bijzonder mooie omslag. Het boek is tegen contante betaling af te halen in ons museum op de bekende openingstijden. Het is een éénmalige uitgave (700 stuks). Wees er als de kippen bij om een exemplaar te verkrijgen!

Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 17 november 2003.

Geschiedenis van textielfabriek Jansen & Tilanus gebundeld

Geplaatst 26 aug. 2010 01:37 door Vereniging Oud vriezenveen

De voorzitter van de vereniging Oud Vriezenveen, Truus Jansen-Bramer, overhandigt maandagmiddag het eerste exemplaar van het boek 'Jansen en Tilanus' aan de achterkleindochter van de oprichter van de textielfabriek, Marijke Ten Bosch-Tilanus. Als passende plaats voor deze overhandiging is gekozen het plein bij de fabriekspijp die nog steeds het complex, waar nu Löwik Meubelen is gevestigd, siert.

Het boek is uitgegeven door een tak van de Oudheidkamer, de stichting 'Ken uw dorp'. De doop van het boek heeft een lange adem gehad, want al zo'n tien jaar ligt de volledige tekst op de plank. Jan Nijkamp vertelt dat destijds een gebrek aan financiën de oorzaak was. Hij is blij dat het boek nu gepresenteerd kan worden.

Het boek, dat de hele geschiedenis van het fabriekscomplex Jansen en Tilanus beschrijft vanaf de oprichting tot het moment dat de deur op slot ging, is samengesteld door een aantal mensen. Zoon Mark van de oprichter J.L.L. Tilanus, werd bijgestaan door Ben Coes en Herman en Truus Jansen. Verder hebben nog meegewerkt enkele nazaten van de oprichter, alsook enkele leden van de Oudheidkamer. De Vriezenveners hebben voornamelijk de algehele tekst aangevuld met verhalen en verslagen over mensen die gewerkt hebben op de fabriek. Zo is er onder meer het verlag te lezen van Anna Schuurman uit De Pollen, terwijl ook Ben Coes zijn verhaal hiervoor op papier heeft gezet. Verder hebben de leden van de Oudheidkamer gezorgd voor vele foto's, prenten en andere herinneringen, die tezamen zorgen voor een rijk geïllustreerd naslagwerk.

Mevrouw Jansen-Bramer overhandigt om kwart voor vier het boek aan het in Amstelveen wonende lid van de familie Tilanus.

Bericht van De Twenterand Courant van 13 november 2003.

Bestuursmutaties

Geplaatst 26 aug. 2010 01:36 door Vereniging Oud vriezenveen

In de laatst gehouden bestuursvergadering van onze vereniging op maandag 10 november 2003 heeft voorzitter mevrouw G.J. Jansen-Bramer te kennen gegeven om haar voorzitterschap met onmiddellijke ingang te willen neerleggen.

Mevrouw Jansen-Bramer is vele jaren het "boegbeeld" van onze vereniging geweest. Uiteraard respecteren we de beslissing van onze voorzitter. Zij blijft overigens bestuurslid van onze vereniging. Tot nieuwe voorzitter van de vereniging is unaniem gekozen de heer J.H. Nijkamp. De heer Nijkamp vervulde tot op heden het secretariaat van de vereniging. Zijn functie in het bestuur wordt vanaf nu vervuld door de heer A.J. Idzinga. Sinds medio dit jaar maakt hij reeds deel uit van het bestuur. Als penningmeester blijft fungeren de heer F. Voerknecht.

Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 10 november 2003.

Delta FM maakt opnames in ons museum

Geplaatst 26 aug. 2010 01:17 door Vereniging Oud vriezenveen

In ons museum en bij de Smelts Schuur zijn afgelopen zaterdag tv-opnames gemaakt door Delta FM. De beelden worden op zaterdag 27 en zondag 28 december tussen 19:00 en 23:00 uur uitgezonden. Eveneens zal er om 20:00 uur de film de Rusluie te zien zijn.

Bericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 20 december 2003.

Mini-expositie over Koeien (jul. t/m sep. 2003)

Geplaatst 26 aug. 2010 00:49 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 26 aug. 2010 00:50 bijgewerkt ]

Tot eind september is er in Museum Oud Vriezenveen een mini-expositie van een deel van de koeienverzameling van Herman en Ans. Het Vriezenveense echtpaar Herman en Ans Ossevoort-Koebrugge verzamelt al sinds hun huwelijk. De collectie heeft alles te maken met het thema Koeien. Niet zo verwonderlijk als we de beider achternamen eens goed beschouwen.

Herman en Ans Ossevoort-Koebrugge hebben jarenlang het restaurant-zalencentrum Koebrugge op het Oosteinde gerund. In de loop der jaren hebben ze een uitgebreide verzameling weten op te bouwen. Een klein deel van hun collectie met de meest bijzondere exemplaren vormt de komende maanden tot eind september de mini-expositie in het Museum Oud Vriezenveen.

Het museum Oud Vriezenveen is dagelijks van maandag tot vrijdag open van 10.00-16.00 uur. Uiteraard is ook de vaste collectie van het museum het bekijken waard. Het ligt in de bedoeling om elk kwartaal zomaar een verzamelaar de gelegenheid te bieden om (een deel van) zijn verzameling tentoon te stellen.

Persbericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 29 juli 2003.

Eerste Tour de Vjenne gefinished

Geplaatst 24 aug. 2010 10:57 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 10:58 bijgewerkt ]

De proloog van de eerste "Tour de Vjenne", georganiseerd door de vereniging Oud Vriezenveen, is gisteravond succesvol verlopen. De cultuurhistorische bustocht rond Vriezenveen met als thema "Langs boerenbouw en boerenland" kon zich verheugen in een grote belangstelling. Om zes uur vertrok de luxe touringcar van Schepers Tours, die tot de laatste plaats bezet was, vanaf de Ole Vjennemaaikt.

Via Dalweg en Sibculo werd koers gezet naar de boerderij "Salvus" aan de Tonnendijk in Vroomshoop. Hier werd de boerderij van het Oldambster type bekeken en de ateliers van de kunstenares Louise Bramer. Vandaar ging het via Westerhaar-Vriezenveensewijk en Vriezenveen richting Aadorp.

Via de Aadijk en de Aaboer wachtte het gezelschap een warm welkom op de ruilverkavelingsboerderij van de familie Dekker aan de Westermaatweg. Hans en Adrie Dekker ontvingen de gasten met hun heerlijke (chocolade)melk en lieten het boerenbedrijf in bedrijf aan de tourgasten zien. Over de bezochte boerderij werd uitleg gegeven door de cultuurhistoricus dr. E. Jans.

Via de ruilverkavelingwegen in de Oostermaten en de Weitemanslanden zette men koers naar de boerderij/bosbessenkwekerij "De Greftenhoeve" van de familie Vrielink aan de Greftenweg in De Pollen. Hier werden de deelnemers getrakteerd op koffie met bosbessenvlaai en de gezellige, muzikale klanken van het accordeonduo "De Batse". De tocht werd voortgezet langs de monumentale boerderij "De Brager" in Geesteren en via de Vermolenhoek, Bruinehaar en De Pollen werden de meest karakteristieke boerderijen langs de dorpsstraat in Vriezenveen vanuit de van airco voorziene touringcar bekeken.

Rond de klok van tien werd eer gefinished op de Ole Vjennemaaikt en hadden de meesten een aardige indruk van de zes eeuwen agrarische cultuurhistorie van Vriezenveen en omgeving. Ook de komende weken zal er elke dinsdagavond een "Tour de Vjenne" worden verreden. Er zijn voor deze laatste etappes nog slechts enkele plaatsen beschikbaar, want de belangstelling is groot. Reden voor de organisatie van de tocht om vast te stellen, dat het bij deze eerste Tours de Vjenne niet zal blijven.

Nieuwsbericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 6 augustus 2003.

Tour de Vjenne 2003

Geplaatst 24 aug. 2010 10:56 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 10:57 bijgewerkt ]

Op alle dinsdagavonden in de maand augustus organiseert de vereniging Oud Vriezenveen een Tour de Vjenne. Deze cultuurhistorische tochten met als thema "Langs boerenbouw en boerenland" wordt gehouden in het kader van het Jaar van de Boerderij. De tocht in een luxe touringcar start elke avond om 18.00 uur op de Oude Veemarkt te Vriezenveen. Tijdens de tocht ligt het accent op de historische ontwikkeling van het Vriezenveense cultuurlandschap en de bouw van boerderijen de eeuwen door. De gehele bustocht in en rondom Vriezenveen wordt een aantal keren onderbroken voor een kort bezoek aan cultuurhistorische voorbeelden van boerenbouw. De tocht wordt begeleid door medewerkers van de vereniging en als gids treedt op de kenner van de lokale- en regionale bouwkunst dr. Everhard Jans uit Almelo.

De deelnemers maken in de vier uur durende tocht kennis met de kloosterput van de monniken van het klooster in Sibculo tot de Stenen Bank in de Weitemanslanden en verschillende boerderijen, die een beeld geven van de ontwikkeling van vroeger tot nu. De pleisterplaatsen tijdens de tocht zijn de Groninger boerderij "Salvus" aan de Tonnendijk met het atelier van Louise Bramer, de Greftenhoeve in De Pollen met hun unieke bosbessenkwekerij en de ruilverkavelingsboerderij van de familie Dekker aan de Westermaatweg. Op de Greftenhoeve staat rond de koffie met bosbessenvlaai klaar, die in de prijs is inbegrepen.

Voor de Tour de Vjenne op de vier dinsdagavonden in augustus kan men kaarten van 10 Euro verkrijgen in de voorverkoop tijdens kantooruren op het museum van de vereniging Oud Vriezenveen, Westeinde 54 in Vriezenveen. Wanneer men van te voren inschrijft is men verzekerd van een plaats, want de deelname aan elke tour sluit met 50 personen. Met dit initiatief hoopt de vereniging Oud Vriezenveen een bijdrage te leveren aan de heemkunde van eigen stee en streek. Deelname aan de bustocht is voor jong en oud en men ontvangt tevens een programmaboekje, waarin nog eens de historie van de ontwikkeling van ontginning, boerenbouw en boerenland wordt uiteengezet.

Nieuwsbericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 7 juli 2003.

Waver 't Vjenne deel 2 is uit

Geplaatst 24 aug. 2010 01:59 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 02:01 bijgewerkt ]

Deze week verschijnt het tweede nummer van het historisch kwartaalblad "Waver 't Vjenne". Leden van de vereniging Oud Vriezenveen krijgen deze week het tweede nummer van het blad in de brievenbus. Naast het verenigingsnieuws kent het blad weer een aantal zeer interessante artikelen over historisch Vriezenveen.

In een uitvoerig artikel schets Gerrit de Witte de geschiedenis van Vriezenveen en de Sibculose kloosterboerderijen. Verder een uitvoerig portret over Roel Jansen, die een eigen museum heeft met werken van de Vriezenveense kunstschilder Bernard Jaspers Faijer, waarvan momenteel een expositie loopt in de Peddemorsboerderij.

Verder een verhaal van dr. Everhard Jans over de 50 jarige Westerkerk en een bijdrage van José Bosch-Höfte over het schoolhoofd Harmen Systra en zijn passie voor fotografie. Henk Bosch verdiepte zich in de geschiedenis van de Ooievaars op 't Vjenne en verder een groot aantal vaste rubrieken zoals Gast aan het Woord, Toen en Nu, Uit de Collectie en Zomaar een verzamelaar.

In deze nieuwe rubriek "Zomaar een verzamelaar" komt het echtpaar Ossevoort-Koebrugge aan het woord over hun verzameling "Koeien". Deze nieuwe rubriek wordt gepubliceerd in combinatie met een mini-expositie over hun verzameling, die de komende drie maanden tijdens openingsuren in het Museum Oud Vriezenveen is te bewonderen.

Geïnteresseerden in het kwartaalblad kunnen losse nummers kopen voor € 3,25 bij de plaatselijke boekhandels De Jong, De Akker, De Boekelier en drukkerij Boswinkel in Vriezenveen en supermarkt C1000 te Westerhaar. Ook kan men in de museumwinkel van Oud Vriezenveen het blad verkrijgen of zich opgeven als lid van de historische vereniging. Museum Oud Vriezenveen, Westeinde 54, 7671 CD Vriezenveen; telefoon 563476.

Persbericht van de Vereniging Oud Vriezenveen van 24 juni 2003.

Koetje: ‘We geven te weinig bekendheid aan onze geschiedenis’

Geplaatst 24 aug. 2010 01:58 door Vereniging Oud vriezenveen   [ 24 aug. 2010 02:00 bijgewerkt ]

‘We geven te weinig bekendheid aan onze geschiedenis’, zei hij net nadat hij het kwartaalblad van de vereniging Oud-Vriezenveen in ontvangst had genomen. Burgemeester Koetje is van plan het toerisme in de gemeente een duw te geven, maar heeft wel hulp nodig.

Althans de eerste burger van Twenterand liet onlangs in de Smelt Schuur - daar was hij op uitnodiging van de vereniging Oud-Vriezenveen - doorschemeren dat er meer aan de weg mag worden getimmerd wanneer het gaat om het uitdragen van het cultureel-historisch erfgoed van de gemeente Twenterand. Of zoals Koetje het vertelde: ‘We geven te weinig bekendheid aan onze geschiedenis. Als gemeente houden we ons dit jaar en ook volgend jaar actief bezig met toeristisch beleid. Speerpunt is een verbinding te maken met de accommodaties en de ‘slecht weer’-accommodaties in onze gemeente. We willen de toeristen ook naar de musea in onze gemeente krijgen.’

De Smelt Schuur, het voormalige koetshuis van Frits Smelt die ooit samen met zijn broer Egbert een handelshuis had in Sint Petersburg, vormde onlangs het decor voor de officiële presentatie van ‘Waver ’t Vjenne’: het nieuwe kwartaalblad van de vereniging Oud-Vriezenveen en waarvan de burgemeester dus het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. Reden voor de totstandkoming van het kwartaalblad is het feit dat de vereniging de leden - men heeft er inmiddels zo’n achthonderd - meer wil betrekken bij het reilen en zeilen van het museum.

Hans J. Kobes is eindredacteur van het cultuurhistorische blad. Het idee een kwartaalblad te beginnen kwam van hem. ‘We hopen dat u reikhalzend uitkijkt naar het volgende nummer’, zo werd de burgemeester voorgehouden. Dat zou hij doen. Maar ook Koetje had een verrassing in petto voor de vereniging. ‘We vinden dat de vereniging Oud-Vriezenveen erfgenaam moet worden van het oude gemeentewapen. Pas er goed op en benut het. We hopen dat u er een mooi plaatsje voor heeft in uw museum.’

Maar daar bleef het niet bij, want de burgemeester overhandigde ook nog eens een schilderij aan de vereniging. Een schilderij van de oude hervormde kerk in Vriezenveen dat Koetje nog niet zo lang geleden zelf cadeau kreeg. ‘Ik schenk het graag door aan het museum.’

Alle leden krijgen het nieuwe kwartaalblad Waver ’t Vjenne gratis in de bus. Andere belangstellenden kunnen het blad kopen bij de reguliere boekhandel en bij het museum van de vereniging Oud-Vriezenveen.

Artikel uit De Twenterand Courant van woensdag 2 april 2003.

1-10 of 11