Hoofdmenu‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Nieuws 1999


Vriezenveense families op internet

Geplaatst 26 aug. 2010 01:18 door Vereniging Oud vriezenveen

Drontenaar André Idzinga heeft sinds kort zijn stamboomonderzoek op internet gepubliceerd. Na zeven jaar onderzoek te hebben gedaannaar vele families, was de tijd gekomen om een deel van zijn onderzoek te publiceren.

Het onderzoek vond voornamelijk plaats in Vriezenveen, Friesland, Drenthe, het Kwartier van Vollenhove (de 'Gietersen'), Overijssel en Duitsland. Verwantschap met Vriezenveen is makkelijk te verklaren. Zijn moeder Jannie Dekker en grootvader Bernard Dekker werden beide geboren aan deIndustrieweg in Vriezenveensewijk. Overgrootvader Jan Dekker zag het levenslicht aan de Brugstraat in Daarlerveen (naast de HervormdeKerk), waar zijn ouders, Herman Dekker en Johanna Kobes, in juni 1887 uit Vriezenveen naar toe verhuisden. Vandaag de dag woontnog steeds een aantal ooms en tantes in Vriezenveen(sewijk).

Belangstelling voor genealogisch onderzoek werd gewekt, doordat deverwantschap van de verschillende familieleden niet duidelijk was. Zodoende werd op een avond zijn moeder overhoord en werd zijnfamilie op groot stuk papier uitgetekend. Niet veel later werd een eerste bezoek gebracht aan het Rijksarchief te Zwolle. Na vele aktesuit de burgerlijke stand te hebben geraadpleegd werd het onderzoek voortgezet in de doop-, trouw- en begraafboeken, van voor de burgerlijke stand (1811).

Al gauw bleek dat hier nogal wat hiaten in zaten, zoals de kerkelijke huwelijken van 1701 t/m 1753 en van 1795 t/m 1811. Omdat dit het onderzoek nogal bemoeilijkte, werd drie jaar geleden aanvang gemaakt met het indexeren van deze kerkelijkeboeken. Tijdens en na het indexeren, werden de verwante personen in een nieuw bestand aan elkaar gekoppeld. Later werden ook nogde gegevens uit de huwelijksakten van 1811 t/m 1892, de naamsaanneming 1811/1826 en de volkstelling van 1748 hierin verwerkt.

Zodoende is het bestand gegroeid naar ca. 22.000 personen, waarvan de helft afkomstig is uit Vriezenveen. Hiervan zijn nu ca. 3.000 gezinnen op internet gepubliceerd, natuurlijk met zoveel mogelijk rekening te houden met de privacy van personen.

Het internetadres is home-3.worldonline.nl/~aidzinga/ (www.vriezenveners.nl, red.). De onderzoeker roept een ieder op te reageren op zijn publicaties en wenst graag aanvullende informatie van de verschillende gezinnen te ontvangen. Natuurlijk is via zijn e-mailadres andre.idzinga@worldonline.nl (andre.idzinga@tiscali.nl, red.) aanvullendeinformatie te verkrijgen.

Bericht van De Twenterand Courant van 22 december 1999.

1-1 of 1